Kişi başı servetimiz 19.685 dolar

Bir İsviçre finansman kuruluşu olan Credit Suisse, her yıl bir Küresel Servet Raporu yayımlıyor.

2016 yılı raporuna göre, dünyadaki toplam servet 255 trilyon dolar. Türkiye’nin ülke olarak serveti 1.0 trilyon dolarla dünya servetinin binde 4’ü büyüklüğünde.

Türkiye’de yetişkin kişi başına 10.087 dolar finansal, 15.687 dolar finansal olmayan servet var. Fakat yetişkin başı ortalama 6.094 dolar borç nedeniyle kişi başına ortalama net servet 19.585 dolar olarak hesaplanıyor.

Stok bir kavram olan servet ülkenin, bir kişinin sahip olduğu, piyasa değeri olan, mülkiyeti devredilebilir, maddi ve gayri maddi tüm varlıkların toplamıdır.

Gelir akıcıdır. Servet birikimdir.

Uluslararası servet karşılaştırmaları dolarla yapılıyor. Türkiye’de dolar değeri değişince, Türk Lirası’ndan dolara dönüştürülen servet rakamlarında iniş çıkışlar büyük olabiliyor.

Servet birikimdir

Gelir dağılımı gibi, servet dağılımı da önemli.

- Türkiye’de nüfusun yüzde 72.6’sının serveti 10 bin doların altında. Dünya genelinde orta sınıf serveti olarak kabul edilen 10 bin dolar ile 100 bin dolar arası servete sahip olanlarımız nüfusumuzun yüzde 25.4’ünü oluşturuyor. Nüfusun yüzde 1.8’inin serveti 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arası. Nüfusun binde 1’i ise milyon doların üzerinde servete sahip.

2005 yılından bu yana Türkiye’nin toplam servetinin aynı çizgide kaldığı görülüyor. Toplam servet 2005 yılında
1.0 trilyon dolardı. 2013 yılında 1.4 triyon dolara kadar yükseldi. 2016 yılında gene
1.0 trilyon dolara geriledi.

Yetişkinlerde kişi başı servet 2012 yılında 28 bin doların üzerine çıkmıştı. Şimdilerde 19 bin doların biraz üzerinde.

Kişi başı borç 6.089 dolar

Kişi başı borç rakamı ise 2012 yılından bu yana 6 bin doların üzerinde seyrediyor.

2015’ten 2016 ortasına kadar yapılan hesaplamaya göre, TL dolar karşısında yüzde 6.8 değer kaybederken, Türkiye’de hane halkının toplam serveti dolar bazında yüzde 5.5, yetişkin başına düşen servet yüzde 7.1 eridi. Borsanın toplam piyasa değeri dolar bazında yüzde 12.2 oranında geriledi. Emlak Fiyat Endeksi yüzde 18.4 artış ile servet artışına katkı yaptı.

Günümüzde dünyanın toplam servetinde en büyük pay yüzde 33.2 ile ABD’ye ait. ABD’nin ülke serveti 84.7 trilyon dolar. Dünya servetinde Japonya’nın payı yüzde 9.4 (24 trilyon dolar). İngiltere’nin dünya servetindeki payı yüzde 5.5, Almanya’nın yüzde 4.9 ve Fransa’nın yüzde 4.7 oranında.