Manifestonun ekonomi hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Kongresi’nde seçim manifestosunu açıkladı.

Manifesto, “Toplumsal bir hareketin, siyasal inanç ve amaçların açık olarak ifade edilmesidir”. Basit anlatımıyla, bildiridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin yeni dönemde şahlanışa geçeceğini” söyledi. “Yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek” dedi.

Bu ifadelere göre, seçim sonunda “yeni bir dönem” başlayacak, “yeni bir sistem” oluşacak. Manifestoda, “yeni dönem”de “ekonomik sistem”in nasıl değişeceği, ne olacağı hakkında ipuçları yok ama “ekonomik hedefler” sıralanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı hedeflerin gerçekleşmesi, sistemde yapılacak değişikliğe bağlı. Çünkü bugünkü sistem, cari açığı büyüterek, ekonomide dışa bağımlılığı artırarak, döviz fiyatlarının, enflasyonun devamlı yükselmesine yol açıyor.

Enflasyon düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizler, enflasyon, cari açık düşecek. Ekonomi şahlanacak ve finansal saldırılara dirençli hale gelecek” diyor.

Önemli hedeflerin başında, “İstikrarın kalıcı hale gelmesi, ekonomik büyümenin hızlanması, büyümenin kalkınmaya ve refah artışına kapı açması, artacak milli gelirin tabana daha fazla yayılmasıyla gelir grupları arasındaki makasın kapanması” geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayiciye, girişimciye, iş dünyasına, ihracatçıya destek sözü veriyor. İşçilerin hayatının kolaylaştırılacağını, çiftçilere daha çok müjde verileceğini söylüyor.

Büyümek zorundayız

Savunma sanayiinin geliştirilmesi, yerli otomobil sanayiinin kurulması, yeni fabrikaların önünün açılması, teşviklerle istihdam artışının devamının sağlanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması seçim manifestosunun önemli hedefleri arasında.

Dar gelirlilerin hayat standardı artırılacak, vergi sistemi daha adil hale getirilecek, vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşürülecek.

Manifestoda, ”Kanal İstanbul yatırımının mutlaka gerçekleştirileceği, kentsel dönüşümün devam edeceği” belirtildiğine göre, inşaat sektörü canlılığını koruyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ahdim olsun ki yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak” diyor.

Manifestoda yer alan hedeflerin gerçekleşmesi ekonomide iç ve dış kaynakların artırılmasına ve verimli kullanılmasına bağlı.

Seçim manifestosunda yer alan hedeflerin gerçekleşebilmesi, yeni dönemde, yeni sistemde, ekonominin kaynaklar/harcamalar dengesine dayalı yeni bir kalkınma planı ve bu plana dayalı yıllık programların hazırlanmasını zorunlu kılıyor.