Regaip Kandili

Bu gece Regaip gecesi...

Regaip gecesi Müslümanların mübarek gecelerinden biridir.

Bu gecede Allah’ın lütuf ve inayetinin bol olduğuna inanılır.

Müslümanlar bu geceyi dua ederek, af dileyerek, namaz kılarak, Kuran okuyarak geçirir. Müslümanlar tarafından kullanılan ve hicreti esas alan (hicri) takvimin üç ayı, recep, şaban ve ramazan ayları mübarek aylardan sayılır. Bu mübarek aylar “Üç Aylar” olarak adlandırılır.

Mübarek gecelerden Regaip Kandili, Miraç Kandili “recep” ayında, Berat Kandili “şaban” ayında, Kadir Gecesi “ramazan” ayındadır. Mevlit Kandili ise “rebiyülevvel” ayında kutlanır.

Üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan bu geceye “Leyle-i Regaip” denilir.

Sağlık, huzur ve iyilik

Regaip kelimesi “ragibe” kelimesinin çoğuludur. Ragibe kelimesi, “nefis, kıymetli, değerli ihsan” anlamında kullanılır. Leyle-i Regaip, “çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, iyi değerlendirilmesi gereken bir gece”yi ifade eder.

Kuran bu geceden söz etmez.

Üzerinde mutabakat sağlanamayan bir inanışa göre Hazret-i Muhammed bu gece ana rahmine düşmüştür. Bazı din bilginleri, tarihi olaylara dayanarak bu inanışın yanlış olduğunu ileri sürer.

Bu din bilginlerine göre, Peygamberimizin doğum tarihi bu anlatıma ters düşmektedir.

Bir başka anlatımda, Amine Hatun’un, Resul-u Ekrem Efendimize hamile olduğuna bu gecede muttali olabileceği ifade edilmektedir.

Kuran ile bağı kesin olarak bilinememekle birlikte, genelde bu gecede Allah’ın lütuf ve inayetinin bol olduğuna inanılır.

Kandiller Müslümanların birlik ve beraberliklerinin güçlendirilmesi için fırsat yaratır.

Kandil vesilesiyle ölmüşler hatırlanır. Mezarlar ziyaret edilir. Büyüklerin eli öpülür. Güçsüzler, yardıma muhtaç olanlar, yalnızlar sevindirilir. Dargınlar barışır.

Müslümanların Regaip Gecesi’ni kutlarım. Allah tüm kullarına, vücut sağlığı, kafa sağlığı, huzur, güç ve iyilik versin.