Batıdakiler neden hep ‘yalnız kurt?’

Kitle cinayetleri işleyen, ırkçı ve aşırı dinci-radikal teröristler Müslüman ise bilim insanları, iletişim uzmanları, anlayanlar, anlamayanlar, kaleme-mikrofona sarılıp başlıyorlar açıklamalar üretmeye: İslam dini, inananların nasıl bir takım inançlar geliştirmesine sebep oluyormuş ki bu inançlar bu kişileri nasıl iradeleri dışında terörist haline getiriyormuş.

Bunu ayet-hadis ve Siyer alıntıları ile anlatan ama hayatında formel ilahiyat eğitimi görmemiş insanların yazdığı en az on makaleyi sayabilirim.

Ne hikmetse aynı melaneti işleyen bir Hristiyan veya Musevi ise, bu kuram üretme çabaları duruyor ve aynı çevreler bu kez en fazla, “atomize bireyleşmeyi teşvik eden aşırı modernleştirmenin ortaya çıkarttığı yalnız kurtlardan” söz etmeye başlıyorlar.

Nitekim bu “Yalnız kurt” teorisi, tamamen bu amaçla ortaya atılmış bir açıklama tarzıdır. Bu, bilimsel ciddiyet atfedilecek kadar uzun bir araştırma ömrü olmayan, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın, Amerika’daki ırkçı saldırılardan ırkçı grupları adeta beraat ettirmek için ortaya attığı bir kuramdır. İddiaya göre, kendi birincil (aile, akraba) ve ikincil (dernek, okul çevresi, STK, kilise gibi) örgütlerin denetiminden kurtulmuş bazı kişiler okudukları-izledikleri şeyleri yanlış yorumlayarak kendi kafalarının içinde bir intikam ağı oluşturuyorlar ve silahlanarak bu çarpık fikirlerini eyleme döküyorlar. Kimse onlara “Git bu şu gruplara mensup şu kişileri öldür” demiyor. Yalnız Kurtlar kendilerini bu tür sosyal ve bireysel çevrelerden soyutlayarak, engel olmaları ihtimalini yok ediyorlar.

Yalnız Kurt kuramını destekleyecek bilimsel veri olmamakla birlikte, bu tanıma layık görülerek, arkalarındaki Irkçı Alman veya Amerikan gruplarının beraat ettirilmesi sağlanmış olan ırkçı veya Hristiyan teröristlerin hayat hikâyelerine baktığınız zaman, hepsinin ortak bir kaynaktan beslendiklerini görüyorsunuz.

Geçen Mart’ta Yeni Zelanda’da Nur Camiine yapılan ve 51 kişinin öldürüldüğü 49 kişinin yaralı ve sakat kaldığı saldırıları düzenleyen 28 yaşındaki Brenton Tarrant’tan, geçen hafta sonu Almanya’nın Hanau kentinde 9 kişiyi öldüren Tobias Rathjen’e aynı hikâye. ABD ve AB polislerinin “Yalnız kurt”diye adlandırdıkları ona yakın teröristin geçmişleri, sosyal medya varlıkları ve kendi ırklarından veya dinlerinden olmayan kişilere kustukları kin ve nefreti içiren mesajlar, sadece beslendikleri kaynakların değil, ama onları vahşete yönlendiren fikrî önderlerin dahi ortak olduğunu gösteriyor. Bu kişilerin geride bıraktıkları her türlü yazılı ve görsel unsurların, ırkçı ve Hristiyan grupları aklamak niyetiyle hareket etmeyen gerçek kanun adamları ve Batı dünyasını başına gelmiş bu beladan kurtarmak için gerçekten yardımcı olmaya kararlı bilim insanlarının araştırmaları, bu uyduruk “Yalnız Kurt” kuramını yerle bir edecektir. Sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla bile eldeki verilen bu terörün yalnız kurtların değil ırkçı bir kuduz kurtlar ordusunun devrede olduğunu göstermeye yetiyor.