Bu müfredatı önce siyasetçiler okuyup anlamalı

“Blues, caz, rock&roll, rock, metal, rap gibi türlerin araştırılması ve poster, fotoğraf, resim, afiş, dergi, ses ve görüntü kayıtlarıyla sunum yapılması.”

Yeni hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taslak Öğretim Programı’nda yani yeni 2017 taslak müfredatta var.

“Bing Crosby, Elvis Presley, The Beatles, Joan Baez, Rolling Stones, Bob Dylan, Pink Floyd, Eric Clapton, Madonna, Michael Jackson gibi müzisyenler ve eserleri tanıtılır.”

Bu da müfredattan.

“Ülkemizdeki güncel popüler müziğin gelişim süreci tanıtılır. Kanto, Anadolu rock, aranjman, tango, hafif müzik, Türk pop müziği, arabesk vb. müzik türlerinden eserler dinler. Barış Manço, Moğollar, Erkin Koray ve Sezen Aksu gibi sanatçılardan özgün eserler dinlenir.”

Müfredattan devam.

“Cumhuriyetin ilanından sonra açılan müzik kurumları tanıtılır. Atatürk tarafından açılan Musiki Muallim Mektebi, Ankara Devlet Konservatuvarı, orkestralar, opera ve bale kurumlarının araştırılması; fotoğraf, resim, afiş, dergi, ses ve görüntü kayıtlarından yararlanılarak sunulması sağlanır.”

Müfredattan çağdaş ve klasik eserler.

“Dünyaca tanınmış Türk ve yabancı orkestra şeflerinden Gürer Aykal, Hikmet Şimşek, Rengim Gökmen, Cem Mansur, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Emre Aracı, İnci Özdil ve diğer belli başlı şefler ve yönettikleri orkestraların görüntü ve ses kayıtları tanıtılır.”

Müfredattan çağdaş Türk müziği ve klasik Batı müziği.

“Farklı müzik biçimlerinden (konçerto, senfoni, opera, oratoryo, bale, süit) seçkin örnekler dinletilir. A. Vivaldi’nin Mevsimler Konçertosu, W. A. Mozart’ın 40. Senfoni, G. Bizet’nin Carmen Operası, U. C. Erkin’in Köçekçeler Süiti, A. A. Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu, Selman Ada’nın Ali Baba ve Kırk Haramiler Operası vb. eserler örnek verilir.”

Müfredattan barok.

“Barok dönem müziğinin genel özellikleri ve bestecileriyle ilgili araştırma yapılması ve bu bestecilerin eserlerinden oluşan dinleti düzenlenmesi sağlanır. Barok dönem bestecilerinin (Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel vb.) eserlerinden örnekler dinletilerek barok dönem müziğinin özellikleri tanıtılır.

Müfredattan klasik.

“Klasik dönem bestecilerinin (Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven eserlerinden örnekler dinletilerek klasik dönem müziğinin özellikleri tanıtılır.”

***

Milli Eğitim Bakanlığı web sitesine grip yeni taslak müfredatı satır satır incelemek mümkün. Ben, sert bir şekilde eleştirmek için incelemeye başladığım müzik müfredatından, okuyunca genel anlamda memnun kaldım. Okuduklarımı beğendim.

Elbette eleştirilecek şeyler var. Denebilir ki şu isim de olmalı. Bu konu da ele alınmalı. Çağdaş bestecilerimiz var, yorumcularımız, enstrümancılarımız var, onlar daha fazla yer almalı. Bir Fazıl Say’ı anlatmadan çağdaş müziğimiz eksik kalır. Ülkemizde çok zengin örnekleri olan rap, rock, caz gibi türler daha detaylı ele alınabilir, müfredata bu alanda güncel daha genç isimler eklenebilir.

Ama genel olarak düşüncem olumlu. Bir normal devlet lisesinde bu derslerin temel bilgilerin verilmesi kültürlü, kendi değerlerine ve farklı kültürlere saygılı, evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirmek adına şahane bir şey.

Asıl sorun şu galiba. Neden siyasetçiler, liderler, kamuoyu önderleri hazırlattıkları ve halka sundukları müfredatta yazanlar doğrultusunda tavır almazlar, konuşmazlar?

Neden kamuoyu önünde devamlı bu müfredatta yer alan sembolleri, izleri, isimleri kültürel olguları, değerleri aşağılar, hor görürler? Neden operayı baleyi, klasik müziği Batı müziğini, devamlı, kültürümüzde yok, dinimizde yok diye aşağılarlar, alaya alırlar? Bu müzikleri dinleyenlere düşmanca yaklaşırlar?

Oy için mi? Yazık.

Bu müfredatı önce siyasetçiler okuyup anlamalı. Meclis’te bu müfredat mecburi ders olmalı.

Not: Yeni taslak müfredat bütün yönleriyle Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde yer alıyor. Aman kim kulak verecek, ne değişecek demeyin. Okuyun, tartışın, eleştirin.