SİZ SORUN BAŞKAN CEVAPLASIN!

Amacımız; yerel yönetimlerin kötü işleyişinden kaynaklanan sorunları ve belediyelerin çözüm üretmek amacıyla proje ve çalışmalarını okurlarla paylaşmak ve yerel yönetimlerin daha iyi işlemesine katkı sunmak

Son 9 ayda; yerel yönetimlerin işleyişinden doğan 157 şikâyet gazetemizde “sen sor başkan cevaplasın” başlığı altında yayımlandı. 104 belediye anında çözüm üretti, 24 belediye telefonla ya da yazılı bilgilendirdi. 29 belediye ise işleyişine ilişkin aksaklıklara rağmen vatandaşa yanıt vermedi.   

Milliyet bir süredir hangi il ya da ilçede olursa olsun vatandaşın mağduriyetinden doğan şikâyetleri sayfalarına taşıyor. Böylece yerel yönetimlerin mevcut denetim mekanizmalarını harekete geçirerek hem sorunun takipçisi olmak hem de belediyelerin hizmet anlayışı doğrultusunda süregelen çalışma ve projelerini kamuoyuyla paylaşmayı amaçladık.

Öncelikle belirtmeliyim ki; vatandaşlarımızın yerel yönetimlerin hizmet anlayışından kaynaklanan sorunlara olan duyarlılığı ile belediyelerimizin bu sorunlara çözüm üretmeye yönelik çabası hayli umut verici.  

Öyle ki; geçtiğimiz temmuzdan bu yana, vatandaşlarımız belediye hizmetlerinde gördükleri aksaklıklara ve karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunması amacıyla bize yazıyor. Milliyet’ten arkadaşımız Eren Aka’ya iletilen bütün şikayetleri, belediyelerin şikâyete konu olan sorunlara yaklaşımlarını, nasıl bir tutum sergilediğini ya da çözüm üretip üretmediklerini kayıt altına aldık.  

104 ŞİKÂYETİN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLADIK

Son dokuz ayda; Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşların mağduriyetine neden olan ve yerel yönetimlerin işleyişinden doğan 157 şikâyet gazetemizde “sen sor başkan cevaplasın” başlığı altında yayımlandı.

104 belediye vatandaşın mağduriyetine neden olan ve gazetemizde yer alan bu şikayetlere anında çözüm üretti ve 24 belediye sorunun çözümüne ilişkin gerek yazılı gerekse telefonla gazetemiz aranarak vatandaşlarımız bilgilendirildi. 29 belediye ise işleyişine ilişkin aksaklıklara rağmen vatandaşa yanıt vermedi.   

Amacımız; sadece yerel yönetimlerin kötü işleyişinden kaynaklanan sorunları ve belediyelerin çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını okurlarla paylaşmak ve yerel yönetimlerin daha iyi işlemesine katkı sunmak. Bununla birlikte, yerel yönetimlerin üstlendiği görevlerin gittikçe arttığı da bir gerçek.

VATANDAŞIN KENT BİLİNCİNE KATKISI

Vatandaşın çarpık kentleşme karşısında yaşadığı mağduriyetlere karşı hak arama bilincinin düzeyi gazetemize gelen şikâyet konusunun içeriğiyle de kendisini göstermekte. Örneğin bir belediyenin asfalt yaptığı ya da boru döşediği yerde geriye kalan molozları kaldırmaması artık bir şikâyet konusu. Çöplerin etrafa yayılması, sokak hayvan barınaklarının zarar görmesi, suyun bulanıklığı, mahalle, sokak aralarında yolların bozulması, kaldırımların çökmesi, metruk binaların tehlike yaratması gibi kent yaşamı üzerinde önemli derecede olumsuz etkisi olan kentsel sorunların belirlenmesi, kent yöneticileri ve plancılar için de kentte izlenen politikaların belirlenmesinde kritik rol oynayacaktır.  Sadece sorunların değil. Belediyeler açısından da bu sorunların hangi sorunlarla birlikte algılandığının belirlenmesi; geçmişte uygulanan yerel politikaların ne gibi etkilerinin olduğunun ortaya çıkması ve gelecekte uygulanacak olan politikalarında neler olması gerektiğine ışık tutacak nitelikte.

EN ÇOK ŞİKÂYET YEREL YÖNETİME

Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu’nun raporları da bunu doğrulamakta. 2014’ten bu yana en çok şikâyet edilen kurumların başında yerel yönetimler gelmekte. Örneğin sadece 2014’te yapılan 5639 şikâyet başvurusunun 511’i yerel yönetimler ile ilgili.  İdareler bazında şikâyetlerin dağılımına bakıldığında yerel yönetimler, valiliklerin ve köylerin sorunlarına ilişkin muhtarlıkların ve kaymakamlıkların yürüttükleri hizmetlere ilişkin şikayetlerin en başında yer almakta.

Çeşitli kurumların hazırladığı raporlarda da yerel yönetimlere ilişkin olarak yapılan şikâyetler arasında imar, toplu taşıma, içme suyu, çevre sorunları, yol yapımı, konut üretimi ve satışı, zabıta hizmetleri, emlak vergisi, harcamalara katılma payları, kentsel dönüşüm projeleri, pazar yerleri, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma, otopark sorunları, hayvan barınağı, sulama göleti, doğalgaz, altyapı hizmetleri, mezarlık ve defin hizmetleri gibi alanlar oluşturmakta.

BİZ YAZMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ

Yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının artması nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, hizmetlerin daha etkin yürütülmesini sağlamak, vatandaşlar ile yerel yönetimler arasındaki güven duygusunu artırmak, vatandaşların hesap sorma, yerel yöneticilerin ise hesap verme davranışı göstermesini sağlamak konusunda hiç yol almadığımızı söylemek haksızlık olur.

Biz vatandaşlarımızın yerel yönetimlerin işleyişinden kaynaklanan sorunları, toplumsal bir bilinç ve duyarlılıkla şikâyet konusu yapmasının ya da yerel yönetimlerin bu sorunlara sahip çıkıp çıkmadığının sadece takipçisi değiliz. Biz aynı zaman da yerel yönetimlerin kamu yararına yaptıkları her türlü çalışmanın, saha araştırmalarının, projelendirdikleri hizmetlerin de yanındayız.

Çünkü bir kentin silueti o toplumun medeniyet seviyesinin de bir tezahürüdür. Kentlerin değişimi, dönüşümü, tarihsel ve kültürel dokusunun korunması, gelişmesi kısacası yerel yönetimlerin işleyişi aynı zaman da bir ülkenin profilidir. Bu yüzden biz yazmakla, yükümlüyüz, vatandaş sormakla. Bu sürece katkı sağlayacak olanlarsa yerel yönetimlerin bizzat kendisidir.

YARIN DEVAM EDECEĞİZ