Mahkeme kararları da koruyamıyor

11 Ağustos 2018

Bergama Ovacık’ta Altın Madeni İşletmelerine karşı hukuki ve toplumsal mücadele 20 yılı aşkın bir zamandır sürüyor.

“ÇED Olumlu” belgelerine açılan davalar, kazanılan süreçler, yeniden sunulan ÇED raporları ve davalar ile ülkemizin en önemli çevre hareketi Bergama’da yaşanıyor.

Geçen yıl; Ovacık Altın Madeni işletmesi ile Kozak-Gelintepe’de planlanan altın madeni ocağı için 2009 yılında verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgelerine karşı açılan davalarda bir kez daha iptal kararı alındı. Ancak bu mahkeme kararı adeta yok sayılarak, madene bir kez daha ÇED olumlu raporu verildi.

***

3 Ağustos 2017 tarihli ÇED Olumlu Kararı’nın iptaline ilişkin yeniden dava açıldı ve bilirkişi incelemesi yapılan davada da geçen haftalarda yeniden yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Davanın karar gerekçesi ders gibi:

“Öte yandan; hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi Hukuk Devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak ve davacılar yönünden telafisi güç zararlara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından meydana gelmesi muhakkak zararların işlemin uygulanmaya devam edilmesi ile artacağı da tabiidir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27’inci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesi uyarınca bu karara karşı itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle kesin olmak üzere 03/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

***

Yazının devamı...