Isıtmada ferdi sisteme geçiş mümkün değil mi? (2)

Isı pay ölçerler hakkında dün kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü direktifleri anlatmıştım. Bugünkü yazımda ise apartmanlardaki dairelerin ısıtmalarında ferdi sisteme geçmek için ne yapılabilir, onu anlatacağım.

Öncelikle, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin md 13/III düzenlemesi gereği 01.04.2010 tarihinden sonra yapılan binalarda, yapı ruhsatına esas olan toplam inşaat alanının 2.000 metrekare ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sisteminin zorunlu olduğunu belirteyim.

Bu tarihten önce yapılan 2.000 metrekare ve üzeri binalarda ise; eğer bina ferdi ısıtma sistemine sahipse, merkezi ısıtma sistemine geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu md 42/IV gereğince 01.04.2010 tarihinden önceki 2.000 metrekare ve üzeri binalarda kat maliklerinden birinin isteği ve kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine ferdi sistemden merkezi sisteme geçiş mümkündür.

Ancak 01.04.2010 tarihinden önce merkezi ısıtma sistemiyle inşa edilmiş binalarda, ferdi ısıtma sisteme geçişte açıklığa kavuşturulamamış hususlar mevcuttur. Kat Mülkiyeti Kanunu md 42/IV düzenlemesi yeterli gelmemektedir.

02.05.2007 tarihinden önceki merkezi sisteme sahip yapılarda da ısı paylaşım sisteminin kurulma zorunluluğunun getirilmesine rağmen, merkezi sistemden ferdi sisteme geçme talepleri kat malikleri arasında dile getirilmektedir. Ferdi sisteme geçmek isteyenler, “ne kadar yaktıysam, o kadar ödeyim” mantığıyla hareket etmektedirler.

Bu binalardan toplam inşaat alanı 2.000 metrekareden az olan merkezi ısıtma sistemine sahip yapılaşmalarda ferdi sisteme geçiş bakımından herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu md 42/IV hükmü uyarınca, bu nitelikteki binalar ister klasik kat mülkiyeti, isterse toplu yapı niteliğinde olsun, kat maliklerinden birinin talebi ile ve kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar çerçevesinde merkezi sistemden ferdi sisteme geçebilirler.

Buna karşılık, toplam inşaat alanı 2.000 metrekare ve üzeri olan merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, ısıtma sisteminin ferdi sisteme dönüştürülebilmesi için kat maliklerinin tamamının oybirliği aranmaktadır. Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu yeterli gelmemektedir.

Kısaca, kat Malikleri Kanunu’nun 42’nci maddesinin dördüncü fıkrası diyor ki merkezi ısıtma sisteminden ferdi sisteme veya tersine dönüşüm, kat maliklerinin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla alacakları bir kararla mümkün.

İstisnası; toplam inşaat alanı 2.000 metrekare ve üzeri olan binalardaki merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesidir, kat maliklerinin çifte oybirliği ile karar almaları zorunludur.