Çatı arası depo değildir

İzmir'de bir binanın çatı katında oturmaktayım. Apartman sakinleri çatıya üç adet su deposu, iki adet uydu anten ve çatı arasına eski eşyalarını koymuş ve çatıyı harap etmişlerdir. Bu yüzden evim rutubet almış, duvar ve tavanlar tahrip olmuştur. Bu durumda çatıyı yaptırmak kimin görevi, masrafı kim karşılayacak, nasıl davranacağım? Binanın çatı arası veya çatısı su deposu konmak için inşa edilmemiştir, dolayısı ile öncelikle su depoları kalkacak. Sonra yine çatı arası ardiye ve depo değildir. Dolayısı ile eski eşya alınacak. Sahibi ne yaparsa yapacak, ister kullanacak, isterse atacak. Geriye kaldı antenler. Bana göre aynı mantıkla ve aynı hukuki nedenle çatı anten koyma mahalli de değildir, yine bana göre antenler kalkacak ama Yargıtay böyle düşünmüyor yine bana göre çok hatalı bir kararla çatıya konan antenlere olumlu bakıyor.Gelelim ne yapacağımıza:Bir kere su depolarının ve eski eşyanın kaldırılması için dava açacaksınız ve davayı büyük bir ihtimalle kazanacaksınız. İkincisi: Eşyalar ve su depoları kaldırılmadan mahkeme marifeti ile bir tespit yaptırıp hasarı ve hasarın neden kaynaklandığını tespit ettireceksiniz. Yapılan tespite göre de önce çatının onarılması için yönetimden talepte bulunacaksınız, zira çatının onarım işi ortak giderlerden karşılanır, sonra da dairenizin içindeki hasarın giderilmesi için bu hasarı yaratanlardan tazminat talep edeceksiniz. Ancak bütün bunları yaparken bir hata yapmamanız gerekiyor, usuli bir hata aleyhinize sonuç doğurabilir. Bunun için bir meslektaşımla işbirliği yapacaksınız. tamerheper@host.com Öncelikle şunu hatırlatayım. Bir binada çatı ve çatı arası ortak mahaldir. Ortak mahalleri tüm bağımsız bölüm malikleri kullanır ama amacına uygun olarak kullanır. Amacı dışında kullanamaz. Şimdi bu kuralı sizin binaya uygulayalım.