Kişisel maliye (2)

Dünkü yazımda “net varlık”ımızın ve “net nakit akışımız”ın nasıl hesaplanacağını anlatmıştım. Bugün, servetinizin ve varlıklarınızın kalitesi üzerinde duracağım.

Varlıkların kalitesi, varlıklarınızın nakde dönüş hızlarıyla ölçülür. Örneğin, bankadaki para, gayrimenkul yatırımınızdan daha kaliteli bir varlık sayılır. Borçlarınızın ise vadeleri bir gün mutlaka gelecektir. Borç alarak borçlarınızı ödemek durumunda kaldıysanız, borcunuzun faizi gittikçe artıyor demektir.

Servetiniz gittikçe azalıyorsa, finansal durumunuz zaman içinde iflasla sonuçlanabilir. İçinde oturduğunuz ev hariç, servetinizin sadece %10’unu gayrimenkulde tutmanız önerilir. Bazı ekonomistler, özellikle de sermaye piyasalarının gelişmemiş olduğu ekonomilerde bu oranı %30’a kadar yükseltiyorlar.

Acil ihtiyaç fonunuzun miktarı altı aylık toplam harcamalarınızı karşılayacak kadar olmalıdır.

Paranızın gelecekteki değeri FV=PVx(1+i)n formülüyle hesaplanır. Burada, “FV= gelecekteki değer”, “PV= şimdiki değer”, “x=çarpı işareti”, “i= faiz oranı” ve “n= yıl sayısı”dır.

Kapitalist dünya, borç miktarının gittikçe artırılması üzerine kurulmuştur. Bu sav, hem kişiler hem şirketler hem de devletler için geçerlidir. Ancak, borçlanma biçim ve çeşitleri aynı değildir. Sizin için en ödenilebilir ve ucuz olanı seçmeniz gerekir. Borcu borçla ödemek en tehlikeli borçlanma biçimidir.

Harcama kontrolü

Akıllı tüketiciler, alacakları şeyin fiyatından çok kalitesine ve değerine bakarlar. Zenginlik, pahalı şeyler alıp parayı etrafa saçmakla ölçülmez. Buna, “akıl fakirliği” denir. Zaten, zenginler zengin olduklarını göstermek durumunda kalmazlar. Zenginlerin servet sahibi olmalarının nedeni, harcama kararlarını akıllı biçimde almış olmalarıdır. Tüm harcamalar, gösteriş güdüsüyle değil, akıllılıkla yapılmalıdır. Akıllı harcama yapanlar, şu prensiplerle hareket ederler:

- Yapılan reklamlara göre harcamalarını yönlendirmezler.

- Malların nispeten ucuz satıldığı toptancı mağazalardan alışveriş yaparlar.

- Bazı ihtiyaçlarını kullanılmış mallar arasından seçerler.

- Sadece ihtiyaçları olan şeyi satın alırlar.

- Büyük paraya mal olacak alışverişlerden kaçınırlar. Bunlar; tekneler, karavanlar, yazlıklar, devre mülkler, spor arabalar, karavanlar, yüzme havuzları gibi şeylerdir.

- Uzatılmış garantiler için ek ücret ödemekten kaçınırlar.

Müşterilerinde ne ararlar?

Bankalar iyi müşterilerine daha ucuz ve daha iyi servis verirler. Bunun için;

- Eski ve denenmiş bir müşteri olmanız,

- Hesabınızda yüksek tutarlar tutarak, bankanıza daha çok kâr ettirmeniz,

- Bankadaki personelin bir kısmını tanımanız,

- Yatırım, hesap ve sigorta farklılıklarından haberdar olmanız,

- Gereksiz servis ücretlerinden kaçınmanız,

- Hesap bakiyelerinizi kontrol altında tutmanız,

- Tasarruf ediyor olmanız gerekir.