Olan biteni anlamak

Dünyada olup biteni değerlendirirken, aşağıdaki soruları cevaplamanız gerekiyor:

a) Dünya nüfusu şimdiki gibi mi kalmalı yoksa, gençlere yük olan yaşlılardan ve az gelişmiş ülke nüfuslarından fedakârlık mı edilmeli?

b) İlaçlar, aşılar ve tıbbi malzeme öncelikle gelişmiş ülke vatandaşlarına mı sağlanmalı?

c) Uzay çağında, neden koronavirüs gibi bir hastalığın ilacı bulunamıyor? Yoksa, AIDS’de olduğu gibi, hiç mi bulunamayacak?

d) Dünya haritası şimdiki gibi mi kalmalı yoksa, haritanın bazı bölgeleri küçük ve zararsız demokrasilerden mi oluşmalı?

e) Bir ülkenin maden ve petrol kaynakları o ülkenin yönetimine bırakılmalı mı yoksa, bunlar global çıkar için mi kullanılmalı?

f) İsteyen ülkeler nükleer güce sahip olabilmeli mi yoksa, nükleer güce sahip olmaya, halen sahip olanlar mı karar vermeli?

g) İllegal örgütlerin bazıları neden bazı ülkeler tarafından, terörist gruplar olarak kabul edilmiyor?

h) Devlet düzeninde, siyasette ve ekonomide dünya genelinde tek model mi hakim olmalı yoksa, şimdiki gibi farklı uygulamalar sürdürülmeli mi?

i) Toplumlar, devletler ve toplum içindeki sınıflar, yönetenler ve yönetilenler diye ayrılmalı mı yoksa, mümkün olduğu kadar eşitlik mi sağlanmalı?

j) Çok uluslu şirketlerin hakim olduğu ve devletlerin bu düzeni sürdürebilmek için var olduğu bir dünya sistemi, kabul edilebilir mi?

k) “Gelişmekte olan” ülkeler yüzyıllar geçtiği halde neden bir türlü “gelişmiş ülke” olamıyor.

l) Sloganlar, stratejiler ve gerçekler arasındaki farklar büyük mü? Çağlar boyunca, teori ve pratik veya istenilenle, elde edilen ne kadar birbirlerine uyum sağlayabilmiş?

m) Uyuşturucu ve silah ticareti ile kara para yaratma ve aklamanın önlenmesi taraftarı mısınız yoksa, bunların önlenemeyeceğini mi düşünüyorsunuz?

n) Siyasilerin, işadamlarının ve ekonomistlerin çeşitli konulardaki görüşleri kendi sınıf veya gruplarını koruma amaçlı mı yoksa, bu görüşler samimi mi?

o) İslam, cumhuriyet rejimi ve demokrasi uyuşabilir mi?

p) Tarihte “ver, kurtul” politikası güdenlerden, vermekle kurtulabilmiş olanlar var mı?

r) “Özgürlük ve insan hakları” her toplum için aynı biçimde uygulanabilir mi yoksa, bunlarda da bir gelişim süreci yaşanmalı mı?

s) Globalizasyon taraftarı mısınız yoksa, milliyetçi misiniz?