STRATEJİ

Strateji konusunda her önüne gelen bir fikir söylüyor. Oysa, Mentoro’ya göre, “strateji”nin amacı, olabildiğince kalıcı rekabet avantajı elde ederek, sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamaktır. Stratejinin faydalarını, şöyle sıralayabiliriz.

- Rekabet avantajı yaratma,

- Kârlılığı artırma,

- Kurum içi şeffaflık yaratma,

- Amaç ve yordam birlikteliği yaratma,

- Sistematik çatışmaları önleme,

- Çalışanların bağlılığını artırma,

- Rekabet avantajı yaratan faaliyetleri belirleme, bunlara yoğunlaşma,

- Patinajları önleme,

- Rakiplere giriş engeli yaratma,

- Müşterilere çıkış engeli yaratma,

- Müşterilerin sadakatini artırma,

- Rekabet avantajı yaratan yetkinlikleri edinme ve geliştirme,

- Var olan yetkinlikleri kullanarak büyüme.

Strateji kakofonileri

İş hayatında en yanlış kullanılan kavramların başında strateji ve iş modeli geliyor. Strateji konusundaki kakofonileri, şöyle sıralayabiliriz:

- Stratejimiz, operasyonel verimliliği artırmaktadır.

- Stratejimiz, büyüyen pazarlarda büyümektedir.

- Stratejimiz, en iyi ürünü üretmektedir.

- Stratejimiz, çevre ülkelerde büyümektedir.

- Stratejimiz, firma satın alarak büyümektedir.

- Stratejimiz, yeni ürünlerle büyümektedir.

- Stratejimiz, organik olarak büyümektir.

- Stratejimiz, faaliyette bulunduğumuz sektörlerde 1 ya da 2 numara olmaktır.

- Stratejimiz, bölgemizdeki tüm firmaların tüm sektörel ihtiyaçlarını karşılamaktır.

- Stratejimiz, her sene devrimci ürünler piyasaya sürmektir.

- Stratejimiz, her sene iki misli büyümektir.

Kavramsal yanılgılar

Strateji ile ilgili kavram karışıklığı, çok yaygın. Aşağıda, en çok rastlananları sıralıyorum.

Strateji ile ilgili sık rastlanan
13 KAVRAM YANILGISI

Kavramsal yanılgılar

- İş stratejisine gerek duymadan daha çok çalışarak başarılı olunacağını sanmak

- Daha iyi olmaya çalışmanın (daha iyi ürün, hizmet, değer, süreç vs.) strateji olduğunu sanmak.

- Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin stratejiyi gereksiz kıldığına inanmak

- Hedef belirlemenin strateji belirlemek olduğunu sanmak

- Daha büyük olmayı (ciro, müşteri sayısı vs.) hedefleyen tedbirlerin strateji olduğunu sanmak

- Operasyonel verimliliği artırma tedbirleri almanın strateji olduğunu sanmak

- Belirli işler yapmaya karar vermenin strateji olduğunu sanmak

- Öz görev (misyon), ülkü (vizyon) ve kurum değerlerini belirleyerek ve iyi niyetle çalışarak başarılı olunacağını sanmak

- Belirlenen hedeflere ulaşmak için hangi ürünlerle ne kadar ciro yapılması gerektiğini hesaplamanın strateji olduğunu sanmak

-Müşteri değer önerisinin strateji olduğunu sanmak

- İş modelini iş stratejisi sanmak

- Stratejinin yeni ürün geliştirme ve yeni coğrafyalara girme kararları vermek olduğunu sanmak

- Stratejiyi halen var olan sistemin optimizasyonu olarak görmek (genellikle operasyonel verimlilik projeleri ile)

- Stratejiyi sektördeki diğer firmaların en iyi uygulamalarının bileşeni olarak görmek