STRATEJİK ÖNCELİKLER

Bir kurumun stratejik öncelikleri, eldeki tüm verileri kullanarak belirlenir. Stratejik öncelikler, aşağıdaki bir veya birkaç örnekten birisi olabilir.

- Birim maliyetleri azaltma.
- Müşteri deneyimini iyileştirme.
- Süreçleri dijitalleştirme.
- Çalışan bağlılığını artırma.
- Yurt dışı pazarlara açılma.
- Müşteri memnuniyetini artırma.
- Finansal kaynağı bulma.
- Yalın yönetime geçiş.
- Pazara giriş metotlarını zenginleştirme.
- Belirli bir ürün/hizmette büyüme.
- İç iletişimi artırma.
- Müşterilere erişim türlerini zenginleştirme.
- Ürün gamını değer pozisyonuna uygun hale getirme.
- Yeni ürün/hizmetler geliştirme.
- Müşterilere yenilikçi değerler(faydalar) sunma.
- Performans odaklı kültür yaratma.
- Operasyonel verimliliği artırma.
- Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin etkisini artırma.
- Var olan pazarlarda ‘Pazar Payı’nı artırma.
- Tedarik zincirinde hizmet seviyesini iyileştirme.

Niyetimizi belirlemeliyiz

İş stratejisi bileşenlerini belirlemeye başlamadan önce, stratejik niyetimizi belirlemeliyiz. Stratejik niyet seçenekleri, aşağıdaki tablodan görüleceği biçimde ve öncelikler saptanarak yapılır.

STRATEJİK ÖNCELİKLER

Büyüme söz konusu ise...

Stratejik hedef olarak büyüme seçilmişse, aşağıdaki sık karşılaşılan durumlar ve bunların riskleri söz konusu olur.

STRATEJİK ÖNCELİKLER