Âdet kanamalarının düzensizliği, sancılı olması da beraberinde olan şikayetlerdendir. Her iki soruna yirmi yaş dişlerinden çözüm bulunabilir. 

Genç Kızlarda Migren 
Kadınlarda migren erkelerden fazla görülür. Erişkin yaştaki neredeyse 3 kadından 1’inde migren vardır. Kadınların migreni ya çocuklukta başlamıştır ya da ergenlikle birlikte gelmiştir.

Çoğunlukla ilk âdet kanaması ile aynı dönemde baş ağrıları dabaşlar. Sürekli başı ağrıyan liseli genç kız sayısı düşündüğümüzden fazladır. Genç kızların ağrıları ilaca da pek yanıt vermez. Beraberinde âdet düzensizlikleri de vardır.

Ergenlikte Migrende Hormonal Bozukluk da Vardır!
İlk âdet kanaması (menarş) ile migreni başlayan genç kızların baş ağrılarının hormonal ilişkisi mutlaka vardır. 

•    Ataklar âdet dönemlerinde –öncesi, kanamalıyken-sonrası- olmayı çok sever. 

•    Premenstruel sendrom (PMS) kadınlarda adet öncesi dönemde adetten yaklaşık 1 hafta önce başlayan ruhsal ya da fiziksel bir takım sıkıntılara ve gerginliklere verilen isimdir. Vücutta şişkinlik, sinirlilik, huzursuzluk ve sancılı âdet kanamaları olur. Liseli migrenli genç kızların nerdeyse tümünde vardır.  

•    Hafif PMS bulgularından, sıkıntılı, sancılı düzensiz kanamalardan, polikistik over denilen ciddi tabloya kadar hormonal bozukluklar tabloya birebir eşlik eder.

•    Âdet kanamalarında sıkıntısı olmayan genç kızda migren ataklarının özellikleri farklıdır. Bu genç kızların baş ağrıları çoğunlukla çocuklukta başlamıştır. 

Genç Kızlardaki Migrenin Dikkat Çekici Özellikleri 
•    Basit, aurasız migren olur. Görme ile ilgili bulgular, bulantı kusmalara pek rastlanmaz. 

•    Ağrı hep tek taraflıdır. Bazı dönemler sağ-sol yer değiştirebilir. Şakak ağırlıklı, gözü de içine alabilen, zonklayıcı ağrılardır. 

•    Işık, ses hassasiyeti nadiren olabilir. 

•    Okul zamanı ve sınav stresi ağrıyı arttırır.

•    Âdet dönemi en şiddetli ataklar olur.

•    Migren sıklığını azaltıcı ilaçlara cevap vermez.

•    Sürekli olma eğilimi taşır. Neredeyse hemen her gün migren atağı yaşayan liseli genç kızlar vardır.

Ergenlikte Başlayan Migrenin Çözümü Vardır!

Ergenlikte başlayan migrenin nedeni, hormonal aktivitenin başlaması değildir. Hormonlarımızın çalışmaya başlaması sağlıklı bir durumdur. Onların sağlıksız çalışmasına neden olan ve genç kızın hayatını karartan migren atakları başlatan neden aynıdır. Yirmi yaş dişleri!..

Yirmi yaş dişleri oluşturdukları olumsuz uyarım –bozucu alan etkisiyle- ergenlerde migren ataklarını başlatır. Aynı zamanda hipofizin çalışması üzerinde baskı oluşturur. Hormonların ana kontrol merkezi olan hipofiz bezinin beyindeki lokalizasyonu hemen burnun arkasındaki bölgededir. Özellikle üst yirmi yaş dişleri ergenlikle birlikte kemik içinde hareketlenir ve büyümeye başlar. Bu durum komşu hipofiz bezini bio-elektriksel olarak olumsuz etkiler.

Yirmi yaş dişleri normal çıkabilir, yarı çıkabilir ya da kemik içinde yan pozisyonda diğer dişleri içerden sıkıştırarak kalabilir. Yirmi yaş dişleri eğer rahat çıkabilirlerse hafif düzeyde adet sıkıntıları olur. Kemik içinde, yan pozisyonda, büyük ve hiç çıkamayacak olanlar ise ciddi düzeyde hormonları etkiler. Polikistk over hastalığı denilen ciddi âdet sorunlarına ve tüylenmeye neden olabilir. Bu hastalarda hormonal bozukluk hayatları boyunca devam edebilir. Bir gün diğer dişleri olumsuz etkilediği için bir çene cerrahı yirmi yaş dişlerini çıkarmazsa…

Genç kızların migreninde erişkinlerde kullanılan depresyon, epilepsi ilaçları etkili olmuyor. Sadece bir çeşit kalsiyum kanal blokeri biraz atakların arasını açıyor. O ilaç çok fazla kilo aldırıyor.
Ergenlerde migren atakları başladıysa yapılacak en doğru şey yirmi yaş dişlerine bakmaktır. Başvurduğunuz nöroloji uzmanı alakası yok diyebilir, size ilaç yazmakta ısrarlı olabilir.

Bu yaklaşım ve çözümler Gökmen Yaklaşımı olarak geliştirilmiştir. Kızınızı çene cerrahisi uzmanına göstererek çekilmesi gerekli yirmi yaş dişlerini kontrol ettirebilirsiniz.