H Harfiyle Başlayan Atasözleri

Her Ağaçtan Kaşık Olmaz

Her Çok Azdan Olur

Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter

Her Gönülde Bir Aslan Yatar

Her Kuşun Eti Yenmez

Hamama Giren Terler

Her İşin Başı Sağlık

Huylu Huyundan Vazgeçmez

Her Koyun Kendi Bacağından Asılır

Horoz Ölür Gözü Çöplükte Kalır

Her Yiğidin Bir Yoğurt Yiyişi Vardır

Her İşte Bir Hayır Vardır

Harman Döven Öküzün Ağzı Bağlanmaz

Hazıra Dağlar Dayanmaz

Hayır Dile Komşuna Hayır Gele Başına

Her Güzelin Bir Kusuru Vardır

Haydan Gelen Huya Gider