Geri Dön

Dikkat Eksikliği Tanı ve Tedavisinde Neurofeedback

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun tedavisinde Neurofeedback terapisi, basit bir prensibe dayanmaktadır.

Dikkat Eksikliği Tanı ve Tedavisinde Neurofeedback

Kalifornia EEG Enstitüsünden Dr. Siegfried Othmer’in çalışmasında belirttiği gibi: " Beyin, çalıştığı ve işlev gördüğü her an beyin dalgaları yaymaktadır. Bu beyin dalgalarının düzenli ve koordineli çalışmaları, kişinin bilişsel (davranışsal) ve emosyonel (duygusal) günlük aktivitelerini düzenlemektedir."

Neurofeedback terapisinde amaç, odaklanılmış dikkat düzeyinde doğru beyin aktivitesi üretilmesinin sağlanmasıdır. Neurofeedback terapisinde uygulanan dikkati odaklama ve odaklanılmış dikkatin sürdürülmesi egzersizleri, dikkat eksikliğine sebep olan beyin dalgalarındaki bozulmaları düzenlemektedir.

Günümüzde birçok yetişkin ve DEHB’li öğrenci için gün içindeki en zorlayıcı durum: iş yerinde, okulda, sınıfta, bir toplantıda dikkatin odaklanması ve sürdürülmesidir. Dikkat becerisi, doğru beyin egzersiz yöntemleri ile geliştirilebilen bir beceridir. Dikkat Eksikliği sorunu yaşamayan yetişkin ve öğrenciler de, neurofeedback terapisi egzersizleri ile sahip oldukları dikkati odaklama ve sürdürme becerilerini geliştirebilirler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu konusunda ailelerden en sıklıkla gelen sorular şunlar olmaktadır:

- Dikkat Eksikliği tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?
- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun nedenleri nelerdir?
- Dikkat Dağınıklığının tedavisinde neurofeedback kullanımının faydaları nasıldır?
- Dikkat Eksikliği konusunda neurofeedback kalıcı bir şekilde düzenleme sağlar mı?
- Dikkat Eksikliğinin belirtilerini öğrencide nasıl anlarız? hangi belirtiler bizi dikkat eksikliği konusunda uyarmalıdır?
- Dikkat Eksikliği tedavisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler nelerdir?
- Bilgisayar destekli Dikkat Egzersiz programı olan neurofeedback uygulamasının etkisi nasıl ve ne zaman görülmeye başlar?
- Neurofeedback uygulaması kaç yaşından itibaren uygulanabilir?
- Çocuklarda dikkat eksikliği tedavisinde ve dikkat dağınıklığının oluşumundaki sebepler nelerdir?
- Dikkat bozukluğu ve dikkat eksikliği belirtileri neledir? Neurofeedback terapisi ile bu belirtiler nasıl düzelir?

Tüm bu soruların yanıtları "Bilgisayar Destekli Dikkat Geliştirme Egzersiz Programı: NEUROFEEDBACK" uygulamasında yer almaktadır.

Neurofeedback terapisi ile kısa süreli bellekte sağlanan gelişmeler, özellikle öğrencilerde sınav başarısı konusunda daha avantajlı olmalarını sağlamaktadır. Neurofeedback terapisi, dikkati odaklama ve dikkati sürdürme becerilerini geliştiren, düzenleyen beyin egzersizidir. DEHB’li öğrencilerde dikkat düzeyini arttırırken, dürtüsel davranışların kontrolüne yardımcı olur.

Neurofeedback Terapisi Özellikleri

Neurofeedback uygulaması sırasında Nöroterapi uzmanı, başvuran danışanın ayrıntılı öyküsünü alır. Özellikle dikkat ile ilgili sorunların başlama hikâyesi, bu sorunların öğrencinin günlük ders ve ödevleri konusunda yarattığı sorunlar incelenir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna bağlı sorunlar, öğrenci ve ailesi tarafından puanlanır. Ardından neurofeedback terapisinin ilk adımı olan, beyin dalgalarının görüntülenmesi ve ilk değerlendirme yapılır. Öğrencinin saçlı derisine yerleştirilen elektrodlar ile, beyin dalgaları ekranda görüntülenmektedir. Bu görüntüleme ile yapılan değerlendirme sonrasında, neuroterapi seansında o gün uygulanacak neurofeedback - bilgisayarlı dikkat egzersiz programları belirlenir. 30 dakika süren neurofeedback terapisi sırasındaki tüm beyin dalgaları sistem tarafından kayıt edilir. Her terapi öncesinde, bir önceki nöroterapide sağlanan gelişim nöroterapist tarafından değerlendirilerek, her seansta yeni bir egzersiz programı gerçekleştirilir.

Tedavi sırasında, dikkat becerisini geliştirmek isteyen öğrenci ekran karşısına oturmaktadır. Neurofeedback elektrodları, beyin dalgalarını görüntülemek için öğrencinin saçlı dersine uygulanır. Bu sırada öğrenciye her hangi bir ısı-ışık-ilaç-madde verilmez. Neurofeedback elektrodları, beyin dalgalarının görüntülenmesini sağlayan ölçüm elektrodlarıdır. Öğrencinin görevi, ekranda gördüğü oyun karakterlerini dikkatini odaklayarak hareket ettirmektir. Neurofeedback dikkat egzersiz programı potokollerinde seçilen oyun karakterleri ya da hareketli animasyonlar, öğrencinin odaklanmış dikkati ve dikkatin sürdürülebilme becerisine göre görsel ve sesli yanıtlar oluştururlar. Öğrenci dikkatini odakladığında, ekranda seçili olan görselde oluşan değişiklik ile beyin dalga aktivitelerinde düzenleme sağlanır. Tüm bu işlemler sırasında beyin dalgalarının aktivite kaydı devam etmektedir. Seans sonunda, 30 dakikalık beyin egzersiz çalışmasının ortalama değerleri hesaplanır ve bir sonraki seansa yol göstermesi için kayıt altına alınır.
Dr. Bora Küçükyazıcı
Tıp Doktoru – Uzman Klinik Psikolog