Geri Dön

Kalpte Üfürüm Nedir? Bebeklerde Kalpte Üfürüm Belirtileri Nelerdir?

Kalp sesleri steteskop denilen alet ile ölçülmektedir. Üfürüm kalbin bu steteskop denilen alet ile ölçülmesi sırasında normal kalp sesleri dışında üflemeye benzer ses duyulması halidir. Üfürüm doğuştan meydana gelebileceği gibi sonradan bazı ek unsurlar ile de meydana gelebilir. Kalpte üfürüm nedir? Bebeklerde kalpte üfürüm belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Kalpte Üfürüm Nedir? Bebeklerde Kalpte Üfürüm Belirtileri Nelerdir?

 Üfürüm kalpte üfleme sesine benzeyen ekstra seslerinin duyulması halidir.

 Kalpte Üfürüm Nedir?

 Üfürüm her şeyden önce bir hastalık olarak nitelendirilmez. Üfürüm kalpte fazladan ses duyulması hallerinden biridir. Aynı zamanda kalpte üfürüm olması kişide kalp hastalığına haber verici bir bulgu olabilmektedir. Üfürümün bir hastalık bulgusu olup olmadığını ayırt edebilmek için üfürümün hangi sebeple ortaya çıktığını anlamak gerekmektedir.

 Üfürüm iki gruba ayrılmaktadır. Bir grubu patolojik üfürümler, ikinci grubu ise masum üfürümler oluşturmaktadır. Masum üfürümler genel olarak çocuklar ve bebeklerde duyulmak ile birlikte bir hastalık yaratma durumu söz konusu olmamaktadır. Ancak patolojik üfürümler bazı kalp hastalıklarının habercisi olabilmektedir. Bu nedenle patolojik üfürümlerin araştırılması ve detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

 Bebeklerde Kalpte Üfürüm Belirtileri Nelerdir?

 Yukarıdaki yazımızda üfürümün kalpte oluşan üfleme şeklindeki fazla sesler olduğundan bahsettik. Bunun yanı sıra üfürümün iki ana gruba ayrıldığını ve bu iki ana grubun birincisini patolojik üfürümlerin, ikincisini ise masum üfürümlerin oluşturduğundan bahsetmiştik.

 Masum üfürümler daha çok çocuklarda ve bebeklerde ortaya çıkan ve çok sık bir şekilde görülen bulgulardan birisidir. Bu bulgu hekimin bebeği muayene ederken steteskop ile kalp sesleri arasında duyduğu farklı bir sestir. Çocuklarda görülen üfürüm çeşidi masum üfürüm olarak adlandırılmaktadır. Masum üfürümler, patolojik filmlere göre daha hafif olan ve herhangi bir endişe edilecek bir durumu gerektirmeyen üfürümlerdir.

 Bebeklerde bu üfürümlerin görülmesinin sebebi, bebeklerin göğüs duvarının henüz ince bir halde bulunması, yetişkinlerdeki gibi kalın olmamasıdır. Üfürümün bebeklerdeki belirtisi kalpte hafif bir şekilde üfleme benzeri ses duyulmasıdır. Bu üfürüm çocuk büyüdükçe, göğüs duvarı daha kalın bir hal aldıkça yavaş yavaş ortadan kaybolacaktır. 

 Patolojik Üfürüm İle Masum Üfürümlerin Farkları Nelerdir?

 Üfürüm iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu iki ana grubu patolojik üfürümler ve masum üfürüm oluşturur. Patolojik üfürümler ve masum üfürümler birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Masum üfürümler daha çok bebeklerde ve çocuklarda görülen bir üfürüm çeşididir. Masum üfürümlerin patolojik üfürümlerden ilk farkı patolojik üfürümlere göre daha hafif bir ses olmasıdır.

 Patolojik üfürümler çok daha kalın bir üfleme sesi meydana getirmektedirler. Bunun yanı sıra patolojik üfürümler bir kalp hastalığının habercisi olabilmektedir. Bu nedenle patolojik üfürümleri doktorlar ciddiye almakta ve bir tedavi düzeni oluşturmaktadır. Masum üfürümler ise herhangi bir tehlike arz etmemekte ve doktorların endişe duymadığı hafif seslerdir.