Geri Dön
Eğitim2. Abdülhamit Dönemi Islahatları Nelerdir?

2. Abdülhamit Dönemi Islahatları Nelerdir?

II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde doğdu. ''Abdülhamid Han'' adıyla da bilinir. Sadece üç ay tahtta kalan V. Murad'ın ani ölümünden sonra 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta çıktı. 33 yıl boyunca tahtta kalan padişah, bu süre içerisinde birçok reform gerçekleştirdi. Sizin için II. Abdülhamit döneminde gerçekleşen ıslahatları derledik.

2. Abdülhamit Dönemi Islahatları Nelerdir?

1878 - 1908 yıllarını kapsayan döneme ''İstibdat dönemi'' denir. I. Meşrutiyetin ilan edilmesinin ardından toplam 115 milletvekilinden oluşan ilk Meclis-i Mebusan kurulmuştu. II. Abdülhamid'in emriyle meclis kapatıldı ve Kanun-i Esasiye askıya alındı. 30 yıl süren istibdat döneminde siyasi, ekonomi ve eğitim alanlarında birçok ıslahat yapıldı.

2. Abdülhamit Dönemi Islahatları Nelerdir?

Abdülhamid Han, tahta çıktıktan 4 ay sonra, Osmanlı'nın ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi. Bu anayasa ile birlikte işkence yasaklandı ve özel mülkiyete izin verildi. Getirilen tüm yeniliklere karşın padişahın yetkilerine hiçbir sınırlama getirilmedi. Mebusan ve Ayan Meclisi olmak üzere iki ayrı meclis kuruldu.

Bu dönemde sağlık alanında birçok ıslahat yapıldı. Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olan Hamidiye Etfal Hastanesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde açıldı.

33 yıl süren Abdülhamid döneminde eğitime öncelik verildi. Çoban, veteriner ve dişçi yetiştirmek üzere meslek okulları açıldı.

Açılan diğer okullar ve tarihleri:

Leyli Tüccar Kaptan Mektebi - 5 Aralık 1884
Hendes-i Mülkiye - 1883
Turuk ve Maâbir Mektebi - 1878
Rumeli Vilâyât-ı Şahanesi Polis Mektebi - 1901
Sanay-i Nefise Mektebi (İlk Güzel Sanatlar Okulu) - 1 Ocak 1882

II. Abdülhamit tahta geçtiğinde Osmanlı Devletinde mali bir kriz yaşanıyordu. Bunun en büyük nedeni 1854 yılından itibaren başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden bor. alınmasıydı. Ekonomiyi düzeltmek için 20 Aralık 1881 tarihinde Duyun-ı Umumiye kuruldu.

Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar, Abdülhamid döneminin öne çıkan yazarları arasında yer aldı. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye, Türkiye'nin ilk kadın dergisi olan Terakki Muhaderat'ı çıkardı. Demet adlı dergide ise Halide Edip Adıvar dışında Fatma Müzehher ve İsmet Hakkı Hanım'ın yazıları da yayımlandı. Tamamı kadın yazarlardan oluşan Şükufezar dergisinin ilk sayısı 1886 yılında çıktı.

Osmanlı İmparatorluğunun ilk ve tek hafiye teşkilatı Abdülhamid Han tarafından kuruldu. Jurnal Teşkilatının görevi, padişah ve devlet aleyhinde propaganda yapanları saraya bildirmekti. Ülkenin doğusunda ortaya çıkan Ermeni isyanlarını bastırmak için 1891 yılında Hamidiye Hafif Süvari Alayları oluşturuldu.

1884 yılında dönemin ünlü ressamı Osman Hamdi Bey'in teklifiyle Asar-i Atika Nizamnamesi çıkartıldı. Bu yasa ile birlikte Osmanlı Devletinin sınırları içerisinde bulunan tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılması yasaklandı.

II. Abdülhamid döneminde yapılan diğer reformlar ve tarihleri:

Posta ve Telgraf Mektebi Alisi - 1910
Anadolu Osmanlı Şimendifer Kumpanyası - 1894
Yıldız Sarayı'nın Osmanlı Devletinin ana sarayı olarak kullanılması -

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler