Geri Dön
EğitimHoca Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Hoca Kime Denir?

Hoca Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Hoca Kime Denir?

Hoca, yaklaşık 12 asırdan beri kullanılan Farsça kökenli bir sözcüktür. Eski çağlarda, özellikle Osmanlı Devletinin egemen olduğu topraklarda ''hace'' şeklinde yazılan bu kelime, eğiten, doğru yolu gösteren kişi demektir. Hace sözcüğü, Osmanlı döneminde daha çok tasavvufi ve dini eğitim veren kişiler için kullanılırdı. Hoca kelimesinin anlamını örnek cümlelerle birlikte derledik.

Hoca Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Hoca Kime Denir?

Hoca kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: 1- Öğretmen 2- Müderris
3- Eğitmen 4- Mürşit 5- Muin 6- Hafız 7- Muallim

Hoca Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Hem dini kurumlarda hem de okullarda ders veren eğitmenlere hoca denir. Bir alanda uzmanlaşmış olan kişiler için de aynı kelime kullanılır.

Hoca Kime Denir?

Osmanlı döneminde İslam ilimleri konusunda ihtisas yapmış, medrese ve tekke gibi dini kurumlarda ders veren kişilere hoca denirdi. İlmiye sınıfından olan hocalar, Türkçe dışında, Arapça ve Farsça da bilirdi. Günümüzde ise hoca kelimesi, camilerde namaz kıldıran ve hutbe okuyan kişilere hoca denir.

Hoca Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Edebiyat hocamızın tavsiye ettiği kitapları okudun mu?''