Geri Dön

Orta Çağ Nedir, Ne Zaman Başlayıp Ne Zaman Bitmiştir?

Orta Çağ, M.S. 350 yılında başlayıp 1453 yılında sona ermiştir. Avrupa'nın en güçlü devletleri arasında Roma İmparatorluğu ve Bizans Devleti yer alır. Bu çağda Emevi Hanedanlığı yıkılmış ve halifelik Abbasilere geçmiştir. Dönemin diğer güçlü devletleri Sasaniler ve Medine Site Devletidir. Orta Çağ nedir, ne zaman başlayıp sona ermiştir? Sizin için detaylı bir şekilde araştırdık.

Orta Çağ Nedir, Ne Zaman Başlayıp Ne Zaman Bitmiştir?

Bu dönemde birçok salgın ortaya çıkmış ve milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Bunların başında yaklaşık 30 milyon insanın ölümüne neden olan Justinianus Salgını yer alıyor. En büyük veba salgını ise 1347 yılında başlamış ve 4 yıl sürmüştür.

Orta Çağ Nedir?

Orta Çağ'ın en önemli olaylarından biri Hz. Muhammed'in peygamberliğini ilan etmesi ve İslamiyet'in doğuşudur. 632 yılında vefat eden son peygamberin ardından 4 Halife Dönemi başladı. Sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldu. Hz. Ali'nin öldürülmesinden ardından halifelik Emevilere geçti. Yaklaşık 100 yıl süren Emevi egemenliğinde Arap milliyetçiliğine dayalı bir politika izlendi.

750 yılında yapılan Zap Suyu Savaşı ile birlikte Emevi Hanedanlığı yıkıldı ve halifelik Abbasilere geçti. 5 yüzyıl süren Abbasi egemenliğinde din, bilim ve kültür alanında birçok yeniliğe imza atıldı. 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşından sonra Türkler İslamiyet ile tanıştı.

Avrupa'nın Karanlık Çağı olarak tanımlanan Orta Çağ'da, İslam felsefesi altın çağını yaşadı. Farabi, Mutluluğun Kazanılması, İdeal Devlet ve İlimlerin Sayımı başta olmak üzere birçok kitap yazdı. Sosyolojinin kurucusu sayılan İbn-i Haldun'un Mukaddime kitabı 2 cilt halinde yayımlandı. İslam filozofları Ahmed Er Rifai, İbn Sina, Ahi Evran, İmam Gazali, İbn Rüşd'ün Avrupa dillerine çevrildi. Yeni Platonculuk akımına bağlı filozoflar birçok okul kurdu.

İlk Engizisyon mahkemesi 1203 yılında Fransa'da kuruldu. Bu mahkemelerde Katolik mezhebinin inançlarına karşı çıkan binlerce kişi yargılandı ve idam edildi. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Galileo Galilei de yargılananlar arasında yer alıyordu. İtalyan astronom, idam edilmemek için iddiasından vazgeçmek zorunda kaldı.

859 yılında Fas'ta dünyanın ilk üniversitesi olan Kureiviyyin Üniversitesi kuruldu. Okulda fıkıh, felsefe, astronom, mantık gibi temel dersler okutuldu.

Avrupa mimarisinde Gotik üslup egemen oldu. Dönemin en ünlü mimari eserleri arasında Notre Dame Katedrali, Pisa Katedrali ve St. Etienne Kilisesidir. İslam mimarisinin en önemli yapıları arasında Kubbet'üs Süleybiye, Alanya Kalesi, Ebu Dulef Cami ve Sahip Ata Külliyesidir.

Orta Çağ Ne Zaman Ne Zaman Bitmiştir?

350 yılında başlayıp 30 yıl süren Kavimler Göçü, Orta Çağ'ın başlangıcı kabul edilir. Bu dönemde yeni devletler ve şehirler kuruldu. Yeni felsefi akımlar ortaya çıktı. Orta Çağ'ın en ünlü filozofları arasında İberyalı Petrus, Yahya-En Nahvi, Otomo No Yakomochi, Ebu Hasan Behmenyar ve Tatevli Greegory yer alır.

1543 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte Orta Çağ sona erdi erdi ve Yeni Çağ başladı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber