Geri Dön
GündemÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 422 sözleşmeli personel temini başvuru ekranı...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 422 sözleşmeli personel temini başvuru ekranı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alım ilanın yayımladı. Başvuru kılavuzunda şartlar ve branşlar da yer aldı. Mühendis,mimar, şehir plancısı ve büro personeli alım ilanı kapsamında başvurular 8 Şubat günü başladı. Peki, başvuru şartları neler?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 422 sözleşmeli personel temini başvuru ekranı...

Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu erişime sunuldu. Söz konusu alıma ilişkin başvurular ise e-devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacak. İşte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı detayları...

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Yayımlanan ilana göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak şekilde 422 sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır. Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
c. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az b70 puana sahip olmak.
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
g. Askerlik durumu itibariyle;
· Askerlikle ilgisi bulunmamak
· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.