Kenan Evren

Kenan Evren

Türk asker ve devlet adamı; Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17. Genelkurmay Başkanı. Kenan Evren, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra devlet başkanı unvanını almış, 1982 Anayasasının halkoyuna sunulup yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye'nin yedinci cumhurbaşkanı olmuştur (1982-89).   Yaşamı   Askerlik yaşamı Her ikisi de Balkan göçmeni olan Hayrullah Evren (d. 1877 - ö. 1957) ile Naciye Evren'in (d. 1885 - ö. 1983) dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu doğum yeri Alaşehir'de, ortaokulu Manisa'da, liseyi İstanbul'da, Maltepe Askeri Lisesi'nde okudu. 1938'de Kara Harp Okulu'nu bitirerek topçu asteğmen, Şubat 1939'da teğmen oldu. 1940'ta Topçu Okulu'nu bitirdikten sonra çeşitli birliklerde görev yaptı. Ağustos 1942'de üsteğmenliğe yükseldi. 1946 yılına kadar çeşitli topçu birliklerinde Batarya Takım Komutanı ve Batarya Komutanı olarak görev yaptı. 1946 yılında girdiği Kara Harp Akademisi'ni 1949 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Daha sonra Genelkurmay Eğitim Şubesi kısım amirliği, 1. Ordu Harekat Dairesi başkan yardımcılığı yaptı, Kara Harp Akademisi'nde öğretmenlik etti. 1958-1959 yıllarında, Kore Savaşının ardından Güney Kore'de kalan Türk Tugayında harekat ve eğitim şube müdürü ve kurmay başkanı olarak görev aldı. Türkiye'ye döndükten sonra 1959-61 arasında Ordu Donatım Okulu kurmay başkanlığı ve 2. Ordu harekat eğitim başkanlığı görevlerini üstlendi. 227. Piyade Alayı komutanlığı, 9. Kolordu kurmay başkanlığı, Kara Kuvvetleri Okullar Dairesi başkanlığı yaptı. 1964'te tuğgeneral, 1967'de tümgeneral oldu. 58. Er Eğitim Tümeni komutanlığı ve 2. Ordu kurmay başkanlığı görevlerine atandı. 1970'te korgeneralliğe yükseldi. 2. Kolordu komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. 1974'te orgeneral olarak Genelkurmay ikinci başkanlığına getirildi. 1976 ile 1977 yıllarında Ege Ordusu komutanlığı görevinde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun'un 1 Haziran 1977'de, Kanlı 1 Mayıs'tan (1 Mayıs 1977) sonra darbe girişiminde bulunacağı iddiasıyla dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından 200 asker ile birlikte resen emekliye sevkedilmesiyle Kenan Evren'e Genelkurmay Başkanlığı yolu açıldı. Gelecekteki Genelkurmay Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Ersun’un emekliye ayrılması Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki dengelerin ve kıdem geleneğinin bir anda alt üst olmasına neden oldu. Bu karışık dönem nedeniyle Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın görev süresi bir yıl uzatılırken. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığına yani bir yıl sonra Genelkurmay Başkanı olacak isim konusunda bir anlaşmazlık başgösterdi; Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 1. Ordu Komutanı Adnan Ersöz’ü isterken, Başbakan Demirel, 3. Ordu Komutanı Ali Fethi Esener’in Kara Kuvvetleri’nin yeni komutanı olmasını istedi. Ancak Ne Demirel ne de Korutürk geri adım atmayınca her iki komutan da görev süreleri bittiğinden 30 Ağustos 1977’de emekliye ayrıldı. Böylece en kıdemli olan Orgeneral Kenan Evren, beklenmedik biçimde 5 Eylül 1977 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 1977-78 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan Evren, 6 Mart 1978'de Genelkurmay Başkanlığına atandı. 27 Aralık 1979'da kuvvet komutanlarıyla birlikte imzalayarak cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e gönderdiği ve "adresi meçhul mektup" olarak tarihe geçen uyarı mektubunda iki büyük siyasal partinin ülkenin sorunlarının çözülmesinde uzlaşmaya varmalarını, ülkeyi birlikte yönetmelerini öneriyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, askerlerin talebi doğrultusunda mektubu 2 Ocak 1980 tarihinde hükümet ve siyasi partilere gönderdi.  30 Ağustos 1980'de, Zafer Bayramı dolayısıyla radyo ve televizyonda yayımlanan konuşmasında alınmasını gerekli gördüğü önlemleri dile getirdi. 12 Eylül 1980 Darbesi   12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe ile ülke yönetimine el konulması ve Türkiye'deki bütün özgürlükler askıya alınmasından sonra yasama ve yürütme yetkilerini kullanmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in liderliğinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun'dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi (MGK) kuruldu. Evren bu dönemde, MGK ve Genelkurmay başkanlığının yanı sıra devlet başkanlığını da üstlendi. MGK başkanı imzasıyla yayımladığı bildiride, Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarının tahriki içinde olduğunu, devletin başlıca organlarının işlemez duruma getirildiğini, siyasal partilerin kısır çekişmeler içinde bulunduğunu, ülkenin savaş eşiğine getirildiğini belirtiyordu. TBMM ve hükümeti feshetti, bütün ülkede sıkıyönetim ilan etti. 20 Eylül'de Deniz Kuvvetleri eski komutanı emekli oramiral Bülent Ulusu'ya hükümeti kurma görevi verdi. Devlet başkanı olarak yurt gezilerine çıkarak 12 Eylül Darbesinin amaçlarını halka anlattı. 12 Eylül Darbesinin birinci yıldönümünde Danışma Meclisi'nin toplanacağını açıkıladı. Üyeleri MGK tarafından seçilen Danışma Meclisi'nce hazırlanan ve MGK'ce denetlenen anayasanın kabul edilmesi için yoğun bir propaganda kampanyası yürüttü. 1982 Anayasası, 7 Kasım 1982 tarihinde yapılan referandumda yüzde 91.37'lik 'evet' oyuyla kabul edildi. Evren, yeni anayasanın 1. geçici maddesi uyarınca, yedi yıllık bir süre için, Türkiye'nin 7. cumhurbaşkanı sıfatını kazandı. MGK ve Genelkurmay başkanlığını da sürdürdü. Darbenin dış bağlantısı Darbenin yapılmasının ardından CIA Ankara Bürosu Şefi Paul Henze, Washington’daki Beyaz Saray’dan bir telefon alacak ve “Paul, senin çocuklar başardı” denecektir.[6] Kenan Evren'in bu dönemde NATO içerisinde gizli bir örgütlenme olan stay-behind kontrgerilla ordusunun başında bulunduğu iddia edilmektedir. 12 Eylül Darbesiyle başlayan dönemde demokrasiden uzaklaşılması Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşılandı. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ilişkilerde yakınlaşma oldu. Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönmesi için kolaylık gösterildi. Özellikle Orta Doğu ülkeleriyle yakınlaşma başladı. Cumhurbaşkanlığı   1 Temmuz 1983'te Genelkurmay başkanlığı görevini Kara Kuvvetleri komutanı Nurettin Ersin'e devrederek askerlikten emekliye ayrıldı. 4 Kasım 1983'te seçimlere iki gün kala TRT'de üstü kapalı bir biçimde Anavatan Partisi (ANAP) lideri Turgut Özal'ı eleştiren bir konuşma yaptı. Ancak Evren, bazı çevrelerce bu hareketiyle askeri yönetimin güdümünde gösterilen ve giderek zayıflayan Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin (MDP) oylarını artırmaktan çok askeri yönetime duyulan tepkiyle Turgut Özal'ın oylarını artırmayı hedeflemişti. Milli Güvenlik Konseyi'nin varlığı, 6 Kasım 1983'deki genel seçimlerin ardından, TBMM Başkanlık Divanı'nın oluştuğu 7 Aralık 1983'te sona erdi. Kenan Evren devlet başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı sırasında yurt içinde ve dışında birçok gezintiye çıktı. Evren ile Pakistan devlet başkanı Ziya ül Hak arasında karşılıklı ziyaretlerle pekiştirilen büyük bir dostluk kuruldu. Eylül 1982'de bir Uzakdoğu gezisine çıkan Evren, Bangladeş, Pakistan, Güney Kore, Çin ve Endonezya'yı ziyaret etti. Bu ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım atılmış oldu. Ocak 1984'te toplanan IV. İslam Zirve Konferansı'na Türkiye ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde katıldı. Evren konferans başkan yardımcısı seçildi. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi başkanı olarak, İslam ülkeleri arasında ekonomik bağların güçlendirilmesini, alınan kararların bir an önce uygulanmaya konmasını istedi (15 Kasım 1984). V. İslam Zirve Konferansı'na katılan Evren, konferansın sonuç bildirisinde, Kıbrıs Türkleri ve Bulgaristan'daki Türk azınlığın durumu gibi konulara yer verilmesinde etkin rol oynadı (30 Ocak 1987) . 1983 Seçimlerinde iktidara gelen ANAP'ın lideri Turgut Özal ile genelde uyum içinde çalıştı. 9 Kasım 1989'da Cumhurbaşkanlığı görevi sona eren Evren, yerini Turgut Özal'a bıraktı. 1990'da Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 1990-Eylül 1991 arasında, Kenan Evren'in Anıları adıyla 6 ciltten oluşan otobiyografisi yayımlandı. Muş konuşması Kenen Evren, 3 Kasım 1984'te Muş'a yaptığı gezide, 17 yaşındaki Erdal Eren’in idam edilmesi hakkında: Şimdi ben; bunu yakaladıktan sonra mahkemeye vereceğim ve ondan sonra da idam etmeyeceğim, ömür boyu ona bakacağım!.. Bu vatan için kanını akıtan, bu Mehmetçiklere silah çeken o haini ben senelerce besleyeceğim. Buna siz razı olur musunuz?” diyecektir  Yargı süreci 2000 yılında Adana savcısı Sacit Kayasu Kenan Evren hakkında iddianame hazırladı. Fakat, Kayasu'nun iddianamesi kabul edilmedi. Kayasu ilk olarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından kınama cezası aldı. Daha sonra Yargıtay tarafından "görevi kötüye kullanmak" ve "askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif" suçundan mahkum edilen Kayasu'yu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu meslekten ihraç etti. Avukatlık yapma hakkı dahi elinden alınan Kayasu, ihraç kararı üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtı. 2008'de sona eren davada "ifade özgürlüğünü kısıtladığı" için Türkiye 41 bin avro tazminata mahkum edildi. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda anayasa değişikliklerinin kabul edilmesiyle 12 Eylül Darbesinin sorumlularının yargılanmasını engelleyen Anayasa'nın "geçici 15. madde"si yürürlükten kaldırıldı. 13 Eylül 2010 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) İzmir İl Yönetimi Kenan Evren hakkında "darbe yapmak, anayasa değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun bırakmak ve cinsel saldırıda bulunmak" gibi suçlardan suç duyurusunda bulundu. Bunun yanı sıra Ankara, İstanbul ve Bursa gibi Türkiye'nin değişik illerinde de 2010 Anayasa değişikliği referandumundan “evet” çıkmasının ardından Anayasa’nın Geçici 15. Madde’sinin yürürlükten kaldırılması ve 12 Eylül 1980 darbesini yapanlara yargı yolunun açılması üzerine savcılıklara suç duyurusuna başlandı. Suç duyurularının ardından 8 Nisan 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kenan Evren ve hayatta kalan tek MGK Üyesi olan Tahsin Şahinkaya’nın ifadesi alındı. Ocak 2012'de tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Evren ve Şahinkaya'nın, 765 sayılı TCK'nın "Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler"e ilişkin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına" çarptırılmaları istendi. İddianame, 10 Ocak 2012'de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve 4 Nisan 2012'de 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin sorumlularının yargılanmalarına başlandı. 22 Ağustos 2012'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 12 Eylül Davası'nın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, sanık Kenan Evren'in duruşmaya katılmasının "tıbbi açıdan uygun olmadığı" bildirildi. Bunun üzerine Mahkeme, Dava'nın sanıkları Evren ve Şahinkaya'nın savunmalarının, sesli ve görüntülü iletişim teknolojisiyle alınmasına karar verirken, sanıkların mal varlıklarına tedbir konulması yönündeki talebi reddetti. Evren tedavi gördüğü Ankara GATA'daki odasında kurulan kamera ve ses sistemi ile mahkemeye katıldı. 13 Şubat 2013'te, Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya haklarında açılan 12 Eylül dönemine ilişkin dava nedeniyle haklarının ihlal edildiği ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. 25 Ekim 2013'te Cumhuriyet Savcısı Selçuk Kocaman, 12. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği 18 sayfalık esas hakkındaki görüşte, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın, TCK'nın "devlet kuvvetleri aleyhine cürümler" başlıklı 146. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve rütbelerinin sökülmesini istedi. Özel yaşamı   1943'te Sekine Evren (d. 1922 - ö. 1982) ile hayatını birleştiren Evren'in bu evlilikten Şenay, Gülay ve Miray adlı üç kızı oldu.

Kenan Evren

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 2.654 kenan evren haberi bulunmuştur.
CHP lideri Özel: Seçmen 2 önemli karar verecek
CHP lideri Özel: Seçmen 2 önemli karar verecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Balçova ilçesinde seçim otobüsünden halkı selamladıktan sonra basın açıklaması yaptı.
30.03.2024 Gündem
Mehmet Eymür yaşamını yitirdi
Mehmet Eymür yaşamını yitirdi Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür (81), KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.
14.01.2024 Gündem
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi görüşmeleri sürüyor
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi görüşmeleri sürüyor TBMM Genel Kurulu’nda, Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.
22.11.2023 Gündem
100 yıla damga vuran 10 önemli olay
100 yıla damga vuran 10 önemli olay Cumhuriyet, daha 16 yaşındayken bir dünya savaşı ile karşı karşıya kaldı, 27 yaşında tek parti döneminin ardından yepyeni bir tecrübeye kavuştu. 37 yaşında darbeyle tanıştı, 51 yaşında Kıbrıs’a barış götürdü. İşte 100 yılda geçilen zorlu ve önemli duraklardan bazıları...
29.10.2023 Gündem
100 yılda 12 cumhurbaşkanı
100 yılda 12 cumhurbaşkanı Cumhuriyet’in 91 yıllık döneminde cumhurbaşkanları, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in referandum sonucunda bu göreve gelmesi dışında, Meclis tarafından seçildi. İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk oyuyla doğrudan göreve geldi.
29.10.2023 Gündem
Arabeskin altın yılları
Arabeskin altın yılları Siyasal, sosyal alanda değişimin yaşandığı 12 Eylül darbesi döneminde müzik endüstrisi de evrim geçirdi. Pop ve arabeskin birleşimiyle fantezi müzik doğdu ve arabesk altın yıllarını yaşadı…
26.10.2023 Gündem
Spor sadece spor değildir
Spor sadece spor değildir Dünya ve Türkiye tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biriydi. Dönemin siyasi gerilimleri, uluslararası çatışmaları ve ideolojik kutuplaşmaları spor arenalarına da yansıyordu.
25.10.2023 Gündem
'Mustafa Kemal' in haritada işaretlediği yerlere tek tek gitti: Ağlayarak gezdim
'Mustafa Kemal' in haritada işaretlediği yerlere tek tek gitti: Ağlayarak gezdim Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, 8 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar Grup Komutanlığa atanan Mustafa Kemal Atatürk’ün, emri altında bulunan bölgedeki Grup Kumandanlığındaki Topçu Subaylığını yürüten Mehmet Ali Bey’e, ‘Kardeşim Mehmet Ali Bey’e’ imzalı haritası Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ilk kez ortaya çıktı.
16.10.2023 Gündem
Aziz Yıldırım: Kimse çıkmazsa ben buradayım
Aziz Yıldırım: Kimse çıkmazsa ben buradayım Olağanüstü kongre çağrısını bir kez daha yineleyen Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’nin başkan adayının olmaması ihtimal dahilinde değildir. Hiç kimse aday olarak ortaya çıkmaz ise ben buradayım. Ben her zaman hazırım” dedi.
24.06.2023 Fenerbahçe
13. Cumhurbaşkanı bugün seçiliyor
13. Cumhurbaşkanı bugün seçiliyor Türkiye, ilk kez yapılacak ikinci tur oylama ile cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandığa gidiyor.
28.05.2023 Gündem
Demokrasimizin 100 yıllık tarihi
Demokrasimizin 100 yıllık tarihi 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla aynı gün 287 üyeli Meclis’te Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bugün ise  13. Cumhurbaşkanı üçüncü kez doğrudan halkın vereceği oylarla seçilecek...
14.05.2023 Gündem
Sayılarla cumhurbaşkanlığı seçimleri
Sayılarla cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye’de seçmenler, yüz yılın seçimi için bugün sandık başına gidiyor. 1923’ten bugüne cumhurbaşkanları, farklı yöntemler ve sistemlerle seçildi. İlk turda seçilenler de oldu, 15’inci tura kadar uzayan seçime de tanıklık edildi. Sonuç alınamayan cumhurbaşkanı seçimi de yaşandı. Askerî darbe sonucu yönetimin başına geçenler de görüldü.
14.05.2023 Gündem
HDP'li Buldan'dan 14 Mayıs mesajı: Arkadaşlarımıza özgürlük talebi gerçekleşecek
HDP'li Buldan'dan 14 Mayıs mesajı: Arkadaşlarımıza özgürlük talebi gerçekleşecek Kars'ta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." dedi.
8.05.2023 Gündem
Büyük İstanbul Mitingi için CNN Türk'te dikkat çeken değerlendirme: Atatürk Havalimanı sembol bir öneme sahip
Büyük İstanbul Mitingi için CNN Türk'te dikkat çeken değerlendirme: Atatürk Havalimanı sembol bir öneme sahip Yeditepe Üni. Öğretim Üyesi Furkan Kaya, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
7.05.2023 Gündem
Anketlerde son durum ne? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı
Anketlerde son durum ne? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 'Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan birinci turda alıyor. CHP İstanbul'da da gerimizde.' dedi.
3.05.2023 Gündem
MHP lideri Devlet Bahçeli'den seçim çağrısı: Mayıs ayında bu işi bitirelim
MHP lideri Devlet Bahçeli'den seçim çağrısı: Mayıs ayında bu işi bitirelim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçim tarihine ilişkin önemli çağrıda bulundu.
17.01.2023 Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den seçim çağrısı: Mayıs ayında bu işi bitirelim
MHP lideri Devlet Bahçeli'den seçim çağrısı: Mayıs ayında bu işi bitirelim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçim tarihine ilişkin önemli çağrıda bulundu.
17.01.2023 Gündem
‘Meşveret geleneğimizde var’
‘Meşveret geleneğimizde var’ Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı imza yetkisini Altılı Masa liderleriyle paylaşacak” açıklamasında bulunmuş, Cumhur İttifakı kanadı böylesi bir uygulamanın Anayasa’ya aykırı olacağına işaret ederek, yapılmak isteneni “sivil darbe” olarak nitelendirmişti. Davutoğlu ise daha sonra yaptığı açıklamada, “İlkesel bir şey söyledim. İlkesel olarak şu: Hepimiz sürecin içinde olacağız” ifadesini kullanmıştı. Buna rağmen konuyla ilgili tartışma sürerken, Alıtılı Masa’da yer alan partilerin kurmaylarından Osmanlı’daki “Meşveret Meclisi” uygulaması hatırlatması geldi.
15.01.2023 Gündem
Burhan Çaçan'a büyük saygısızlık!
Burhan Çaçan'a büyük saygısızlık! Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), 13 Ocak'ta Bakırköy'de bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberiyle sanat dünyasını yasa boğan ünlü ismin dostları, sanatçıya veda etmek için Fatih Camisi’nde hazır bulundu. Milliyet Cadde yazarlarından Ali Eyüboğlu, Çaçan'ın ölüm haberinin ardından yapılan büyük saygısızlığı kaleme aldı.
14.01.2023 Cadde
60 yıldır aynı heyecan
60 yıldır aynı heyecan Duayen foto muhabiri Mustafa İstemi, fotoğrafları ve haberleriyle Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan önemli işlere imza attı. Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yılki “Meslek Onur Ödülü”nün sahibi olan İstemi, meslekte 60 yıllık tecrübesiyle geçmişten geleceğe bir köprü olmaya devam ediyor.
12.01.2023 Gündem
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, eleştirdiği her şeye bizzat kendisi dönüştü
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, eleştirdiği her şeye bizzat kendisi dönüştü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kan kusup kızılcık şerbeti içtik; ama değişmeyi bildik ve başardık. Kolay olmadı bu dostlar, her taraftan şikayetler geldi. Şimdi CHP gerçek anlamda halkın partisidir. Biz böyle yaptık. Peki Erdoğan ne yaptı? Eleştirdiği her şeye şimdi bizzat kendisi dönüştü" dedi.
10.01.2023 Gündem
Sekizinci referanduma çağrı
Sekizinci referanduma çağrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsü ve ailenin yapısıyla ilgili anayasa değişikliği konusunda referandum çağrısında bulunması, siyasete yeni bir hareket getirdi. Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı 360’ın altında kaldığı için referanduma gidilebilmesi için muhalefetin desteği gerekiyor. Referandum, hayata geçmesi durumunda Türk demokrasi tarihinde yapılan sekizinci halk oylaması olacak.
24.10.2022 Siyaset
42 yıl geçse de acılar hafızalarda
42 yıl geçse de acılar hafızalarda 12 Eylül 1980 sabahında tankların sokağa çıktığı radyoda okunan bildiriyle duyuruldu. Ardından gözaltılar, sürgünler, idamlar başladı. Demokrasiye vurulan kara leke siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta derin yaralar bıraktı.
12.09.2022 Gündem
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Türkiye’yi kurtarayım derken, batırma noktasına getirmişlerdir
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Türkiye’yi kurtarayım derken, batırma noktasına getirmişlerdir Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçti. 12 Eylül darbesini değerlendiren Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye ne zaman gelişiyor ve kalkınıyorsa önü mutlaka kesiliyor" dedi.
10.09.2022 Siyaset
Ata’nın 61 silah arkadaşı burada
Ata’nın 61 silah arkadaşı burada ‘Milli Mücadele’nin kahramanları ile devlet erkânının ebedi istirahatgâhı olarak 1981’de kurulan Devlet Mezarlığı’da, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Bülent Ecevit gibi liderlerin yanı sıra Milli Mücadele’nin 61 komutanının kabri yer alıyor...
1.09.2022 Gündem

Benzer Haber Etiketleri

Kenan Evren ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.