Mimar Sinan

Mimar Sinan

Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir. Hayatı  Sinan'ın inşa ettiği ilk büyük cami olan Şehzade Camii'nde mekân ortadaki tam kubbeyi çevreleyen dört yarım kubbe ile dört yöne doğru genişler.  Mimarsinan  Ayasofya'nın büyük kubbesini destekleyen payandaların hantal görünümünün yerini Süleymaniye Camisi'nde kubbeler şelalesi almıştır.Ağırlık en yukarıdan aşağıya kadar kademe kademe aktarılırken yapı bir piramit gibi öne çıkar.  Sinan'ın inşa ettiği en büyük kubbe olan Selimiye Camisi kubbesi , sekiz dayanaklı cami tipolojisinin vardığı son nokta olarak değerlendirilir. kubbeyi çevreleyen dört minare de kubbenin anıtsallığını destekler.  Süleymanname'de yer alan ve Mimar Sinan'ı Kanuni'nin türbesinin inşaatının başında, elinde mimarların kullandığı ölçü aleti zira ile gösteren minyatürden alıntı  Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'sinin yarım kubbelerle desteklenmeyen kubbesini, duvarlarının içine gizlenmiş olan dört fil ayağı taşır ve bunların uzantısı olan ağırlık kuleleri kubbeyi çevreler. Bu sayede duvarlar, içeriyi ışıkla doldurmak için açılmış çok sayıda pencereye kavuşur.  Süleymaniye Camii'nin Haliç tarafında bulunan Mimar Sinan'ın mezarı. Mezarlığın köşesinde vakfedilmiş bir de sebil bulunmaktadır.Kökeni ve devşirilmesiSinaneddin Yusuf, Kayseri'nin Agrianos(bugün Ağırnas) köyünde Türk, Ermeni veya Rum olarak doğmuştur. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş yeniçeri ocağına alınmıştır. «  "Bu değersiz kul, Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup, Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi, görgümü artırdım. İstanbula dönerek zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım ve yeniçeri olarak kapıya çıktım " »(Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye)Yeniçerilik dönemiAbdulmennan oğlu Sinan , Mimar olarak Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferine Yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos Seferine Atlı Sekban olarak katılıp, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra, gösterdiği yararlıklar sebebiyle takdir edilerek Acemi Oğlanlar Yayabaşılığına (Bölük Komutanı) terfi ettirildi.Sonraları Zemberekçibaşı ve Başteknisyen oldu. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için Mimar Sinan iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. İran Seferinden dönüşte, Yeniçeri Ocağı' nda itibarı yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi. Bu rütbeyle, 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldavya seferlerine katıldı. 1538 yılındaki Karaboğdan Seferinde ordunun Prut Nehri'ni geçmesi için köprü gerekmiş bataklık alanda günlerce uğraşılmasına karşın köprü kurulamamış görev Kanuni'nin veziri Damat Çelebi Lütfi Paşa'nın emriyle Abdulmennan oğlu Sinan'a verilmiştir. « Hemen adı geçen suyun üstüne bir güzel köprünün yapımına başladım. 10 günde yüksek bir köprü yaptım. İslam ordusu ile bütün canlıların şahı , sevinçle geçtiler. »(Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye)Köprünün yapımından sonra Abdulmennan oğlu Sinan 17 yıllık yeniçerilik hayatından sonra 49 yaşında Başmimarlık görevine atanır. « Yeniçeri ocağındaki yolumdan ayrılacak olma düşüncesi elem verse de sonunda yine mimarlığın camiler inşa edip birçok dünya ve ahret muradına vesile olacağını düşünüp kabul ettim. »(Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye[15])Başmimarlık dönemi1538 yılında Hassa başmimarı olan Sinan , baş mimarlık görevini I. Süleyman,II. Selim ve III. Murat zamanında 49 yıl süre ile yapmıştır. Mimar Sinan’ın, Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep’te Husreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Halep’teki Hüsreviye Külliyesinde, tek kubbeli cami tarzı ile, bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekânlı cami tarzı birleştirilmiş ve böylece Osmanlı mimarlarının İznik ve Bursa’daki eserlerine uyulmuştur. Külliyede ayrıca, avlu, medrese, hamam, imaret ve misafirhane gibi kısımlar bulunmaktadır. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde renkli taş kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir tarzda yerleştirilmiştir. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşmeden oluşan külliyede cami, diğer kısımlardan tamamen ayrıdır. Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne’deki Selimiye Camiidir (1575). Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraştı. Zaman zaman eskileri restore etti. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcadı. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı. Eski eserlerle abidelerin yakınına yapılan ve onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması da onun görevleri arasındaydı. Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkânların yıkımını sağladı. İstanbul caddelerinin genişliği, evlerin yapımı ve lağımların bağlanmasıyla uğraştı. Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yayınlattı. Günümüzde bile bir problem olan İstanbul’un kaldırımlarıyla bizzat ilgilenmesi çok ilgi çekicidir. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan mührü, onun aynı zamanda mütevazı kişiliğini de yansıtmaktadır. Mühür şöyledir: «  El-fakiru l-Hakir Ser Mimaranı Hassa "(Değersiz ve muhtac kul, Saray özel mimarlarının başkanı) »Eserlerinin bir kısmı İstanbul’dadır. 1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbeye defnedilmiştir. Mimar Sinan Türbesi, İstanbul Müftülüğü'nün sütunlu kapısından çıkınca hemen solda, iki caddenin kesiştiği noktada Fetva Yokuşu başında sağda, Süleymaniye Camii'nin Haliç duvarının önünde, beyaz taşlı sade bir türbedir. Mezarı 1935 yılında Türk Tarihini Araştırma Kurumu üyeleri tarafından kazılmış ve kafatası incelenmek üzere alınmış ancak sonraki restorasyon kazısında kafatasının yerinde olmadığı görülmüştür. 1976'da Uluslararası Astronomi Birliği'nin aldığı kararla Merkür'deki bir krater Sinan Krateri olarak isimlendirilmiştir. Eserleri Mimar Sinan 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser yapmıştır. Ayrıca, Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir. Popüler Kültür'de Yeri2003 yapımı Hürrem Sultan dizisinde Mehmet Çerezcioğlu tarafından canlandırıldı. 2011 yapımı Muhteşem Yüzyıl dizisinde birkaç bölüm Gürkan Uygun tarafından canlandırırmıştır.

Mimar Sinan

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 6.065 mimar sinan haberi bulunmuştur.
İstanbul'da seyir halindeki araçtan kalaşnikoflu saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da seyir halindeki araçtan kalaşnikoflu saldırı! Yaralılar varİstanbul'da seyir halindeki araçtan, içinde husumetlileri olan başka bir araca kalaşnikoflu saldırı düzenlendi.
1.12.2023Gündem
Kasım fırtınası İstanbul’u vurdu
Kasım fırtınası İstanbul’u vurduFırtına ve sağanak, İstanbul dahil birçok ilde hayatı felç etti. Gemiler karaya oturdu, tekneler alabora oldu, çatılar uçtu, yollar göle döndü. İstanbul, Kağıthane’de fırtınanın yıktığı direk kurye Muhammed Ela’nın ölümüne neden oldu.
30.11.2023Gündem
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIRGIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIRÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ2024 YILI TATLI VE BÖREK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır...
29.11.2023Resmi İlanlar
İstanbul'da sağanak! Silivri’de dere taştı, evleri su bastı
İstanbul'da sağanak! Silivri’de dere taştı, evleri su bastıSilivri’de kuvvetli yağışın ardından dere taştı. Derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Evini su basan Didem Gökçin Kılıç "Gerçekten çok üzgünüz. Ciddi bir kaybımız var. Her taraf balçık içerisinde. Bütün bahçem, ağaçlarımız, meyve ağaçlarımız rezil durumda" dedi.
29.11.2023Haberler
İstanbul'da sağanak! Silivri’de dere taştı, evleri su bastı
İstanbul'da sağanak! Silivri’de dere taştı, evleri su bastıSilivri’de kuvvetli yağışın ardından dere taştı. Derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Evini su basan Didem Gökçin Kılıç "Gerçekten çok üzgünüz. Ciddi bir kaybımız var. Her taraf balçık içerisinde. Bütün bahçem, ağaçlarımız, meyve ağaçlarımız rezil durumda" dedi.
29.11.2023Gündem
Büyükçekmece'de lodos etkili oluyor! 'Ürkütücü bir manzara'
Büyükçekmece'de lodos etkili oluyor! 'Ürkütücü bir manzara'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı.
28.11.2023Gündem
Türkiye’nin ve İstanbul’un resmi
Türkiye’nin ve İstanbul’un resmiTürkiye İş Bankası, 1940’lardan bu yana biriktirdiği 2 bin 700’ü aşkın eserden oluşan koleksiyonunu, İstiklal Caddesi’nde açtığı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergiliyor. Ücretsiz gezilebilecek müzede ilk olarak “Türk Resmini İzlemek” adlı geniş bir seçki ile “İstanbul’un Resmi”ni yansıtan geçici sergi yer alıyor.
28.11.2023Advertorial
Minareye ışık vurunca görülen gizemli mücevherler! Süleymaniye Camii'nde elmas mı kullanıldı?
Minareye ışık vurunca görülen gizemli mücevherler! Süleymaniye Camii'nde elmas mı kullanıldı?Mimar Sinan, 50 yaşından sonra başladığı 49 yıllık meslek hayatında toplam 375 eser bıraktı. Süleymaniye ise çıraklık eseri Şehzade Camii’nden sonra yaptığı kalfalık eseriydi. Mimar Sinan’ın muhteşem zekası dışında caminin özellikle bir minaresinin sırrı ise bambaşkaydı. Prof. Dr. Agah Tarkan Okçuoğlu, o sırrı Milliyet.com.tr'ye anlattı.
28.11.2023Yaşam
İstanbul'da korkutan yangın! Gözyaşlarıyla izlediler
İstanbul'da korkutan yangın! Gözyaşlarıyla izledilerİstanbul Sultangazi’de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Ev sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi. Yangın anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
27.11.2023Gündem
Melek Zeynep Bulut: Eserlerimin insan bedeni gibi davranmasını ve omurgasının olmasını tercih ediyorum...
Melek Zeynep Bulut: Eserlerimin insan bedeni gibi davranmasını ve omurgasının olmasını tercih ediyorum...Melek Zeynep Bulut ile, Londra Tasarım Bienali’nde önemli başarılara imza attıktan sonra Atatürk Kültür Merkezi önüne taşınan ve 10 Aralık’a kadar İstanbullular ile buluşmaya devam edecek olan “Açık Yapıt” eseri ve disiplinler arası bir düzlemde gerçekleştirdiği, kolektif belleğe hitap eden diğer kamusal yerleştirmeleri üzerine...
27.11.2023Mimarlık
Çevredekiler yardıma koştu! Yolda yürüyordu ne olduğunu anlamadı
Çevredekiler yardıma koştu! Yolda yürüyordu ne olduğunu anlamadıKocaeli'de yolda yürüyen kadın, omzuna yorgun mermi isabet etmesi neticesinde yaralandı.
25.11.2023Gündem
Matematik nasıl kolay öğrenilir? MEB seferberlik başlattı
Matematik nasıl kolay öğrenilir? MEB seferberlik başlattıPek çok öğrenci, “Ben yapamam” diyerek matematiğe ön yargıyla yaklaşıyor ve başarılı olamıyor. Oysa hayatın her alanında var olan matematiği sevmek için oyunla öğrenmek, gerçek yaşamdan problemler çözmek çok etkili
22.11.2023Eğitim
Bakan Ersoy'dan Tamer Karadağlı açıklaması: Sonuna kadar arkasındayım
Bakan Ersoy'dan Tamer Karadağlı açıklaması: Sonuna kadar arkasındayımKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.
16.11.2023Gündem
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar aniden düşecek! İstanbul'da yağmur etkili oldu
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar aniden düşecek! İstanbul'da yağmur etkili olduMeteoroloji ve valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Yağışın bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
16.11.2023Gündem
Günde 14 saat ‘oruç’ daha enerjik yapıyor
Günde 14 saat ‘oruç’ daha enerjik yapıyor“Aralıklı oruç diyeti”, gün içinde belirli zaman dilimlerinde hiçbir besinin tüketilmediği bir beslenme programı. Uzmanlar, sağlığa katkısı olduğunu ve kilo vermeyi sağladığını belirtiyor.
16.11.2023Dünya
Mimar Sinan ile Mihrimah Sultan'ın aşk yalanı! İstanbul'a su getirince ceza aldı
Mimar Sinan ile Mihrimah Sultan'ın aşk yalanı! İstanbul'a su getirince ceza aldıMimar Sinan, Osmanlı’nın baş mimarı olmasının yanında Mihrimah Sultan’a âşık olduğu iddialarıyla da her daim ilgi odağı. Üsküdar'ın incisi Mihrimah Sultan Camii ve İstanbul’a su getirmek için yaptığı Mağlova Kemeri'yle kadim şehre imzasını atan Mimar Sinan, her şeye rağmen neden ceza aldı? İşte cevabı.
16.11.2023Yaşam
Maltepe'de korku dolu anlar! Altında kalmaktan son anda kurtuldu
Maltepe'de korku dolu anlar! Altında kalmaktan son anda kurtulduMaltepe'de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
13.11.2023Haberler
Maltepe'de korku dolu anlar! Altında kalmaktan son anda kurtuldu
Maltepe'de korku dolu anlar! Altında kalmaktan son anda kurtulduMaltepe'de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
13.11.2023Gündem
Örnek projeleriyle yatırım şampiyonu
Örnek projeleriyle yatırım şampiyonuTürkiye’de yatırıma en çok pay ayıran belediyelerden Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi ile 1 milyar liralık kaynağı kente kazandırırken, ödüllü raylı sistemi ile hayatı kolaylaştırıyor.
12.11.2023Ekonomi
Bursa'da sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkilediBursa’da etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
12.11.2023Gündem
Her şey evin tadilatı ile başladı! Evin altındaki büyük gizem
Her şey evin tadilatı ile başladı! Evin altındaki büyük gizemKayseri’de Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokakta oturan Mustafa Halıcıoğlu (57), 5 yıl önce tadilatına başladığı evinin altında şoke eden gizemle karşılaştı.
6.11.2023Haberler
Her şey evin tadilatı ile başladı! Evin altındaki büyük gizem
Her şey evin tadilatı ile başladı! Evin altındaki büyük gizemKayseri’de Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokakta oturan Mustafa Halıcıoğlu (57), 5 yıl önce tadilatına başladığı evinin altında şoke eden gizemle karşılaştı.
6.11.2023Gündem
Keşke dediğimiz yerlere bir zaman makinesi
Keşke dediğimiz yerlere bir zaman makinesiSinan Turaman, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Özbekistan Simge Anıtı gibi projelere imza atan Outdoor Factory’nin yaratıcı mutfağını Milliyet’e açtı. Bugünlerde Deprem Anıtı ve Cumhuriyet Müzesi üzerine çalışan Turaman, “Keşke dediğimiz yerlere, zaman makinesi gibi bizleri göndermek istiyorum” diyor.
4.11.2023Pazar
Çevredekiler yardıma koştu! Saçından sürüklediği kadını dakikalarca darp etti
Çevredekiler yardıma koştu! Saçından sürüklediği kadını dakikalarca darp ettiSivas'ta bir şahıs eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında saçından tutarak sürükleyerek dakikalarca darp etti.
3.11.2023Haberler
Çevredekiler yardıma koştu! Saçından sürüklediği kadını dakikalarca darp etti
Çevredekiler yardıma koştu! Saçından sürüklediği kadını dakikalarca darp ettiSivas'ta bir şahıs eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında saçından tutarak sürükleyerek dakikalarca darp etti.
3.11.2023Gündem

Benzer Haber Etiketleri

Mimar Sinan ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.