Mimar Sinan

Mimar Sinan

Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir. Hayatı  Sinan'ın inşa ettiği ilk büyük cami olan Şehzade Camii'nde mekân ortadaki tam kubbeyi çevreleyen dört yarım kubbe ile dört yöne doğru genişler.  Mimarsinan  Ayasofya'nın büyük kubbesini destekleyen payandaların hantal görünümünün yerini Süleymaniye Camisi'nde kubbeler şelalesi almıştır.Ağırlık en yukarıdan aşağıya kadar kademe kademe aktarılırken yapı bir piramit gibi öne çıkar.  Sinan'ın inşa ettiği en büyük kubbe olan Selimiye Camisi kubbesi , sekiz dayanaklı cami tipolojisinin vardığı son nokta olarak değerlendirilir. kubbeyi çevreleyen dört minare de kubbenin anıtsallığını destekler.  Süleymanname'de yer alan ve Mimar Sinan'ı Kanuni'nin türbesinin inşaatının başında, elinde mimarların kullandığı ölçü aleti zira ile gösteren minyatürden alıntı  Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'sinin yarım kubbelerle desteklenmeyen kubbesini, duvarlarının içine gizlenmiş olan dört fil ayağı taşır ve bunların uzantısı olan ağırlık kuleleri kubbeyi çevreler. Bu sayede duvarlar, içeriyi ışıkla doldurmak için açılmış çok sayıda pencereye kavuşur.  Süleymaniye Camii'nin Haliç tarafında bulunan Mimar Sinan'ın mezarı. Mezarlığın köşesinde vakfedilmiş bir de sebil bulunmaktadır.Kökeni ve devşirilmesiSinaneddin Yusuf, Kayseri'nin Agrianos(bugün Ağırnas) köyünde Türk, Ermeni veya Rum olarak doğmuştur. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş yeniçeri ocağına alınmıştır. «  "Bu değersiz kul, Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup, Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi, görgümü artırdım. İstanbula dönerek zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım ve yeniçeri olarak kapıya çıktım " »(Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye)Yeniçerilik dönemiAbdulmennan oğlu Sinan , Mimar olarak Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferine Yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos Seferine Atlı Sekban olarak katılıp, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra, gösterdiği yararlıklar sebebiyle takdir edilerek Acemi Oğlanlar Yayabaşılığına (Bölük Komutanı) terfi ettirildi.Sonraları Zemberekçibaşı ve Başteknisyen oldu. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için Mimar Sinan iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. İran Seferinden dönüşte, Yeniçeri Ocağı' nda itibarı yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi. Bu rütbeyle, 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldavya seferlerine katıldı. 1538 yılındaki Karaboğdan Seferinde ordunun Prut Nehri'ni geçmesi için köprü gerekmiş bataklık alanda günlerce uğraşılmasına karşın köprü kurulamamış görev Kanuni'nin veziri Damat Çelebi Lütfi Paşa'nın emriyle Abdulmennan oğlu Sinan'a verilmiştir. « Hemen adı geçen suyun üstüne bir güzel köprünün yapımına başladım. 10 günde yüksek bir köprü yaptım. İslam ordusu ile bütün canlıların şahı , sevinçle geçtiler. »(Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye)Köprünün yapımından sonra Abdulmennan oğlu Sinan 17 yıllık yeniçerilik hayatından sonra 49 yaşında Başmimarlık görevine atanır. « Yeniçeri ocağındaki yolumdan ayrılacak olma düşüncesi elem verse de sonunda yine mimarlığın camiler inşa edip birçok dünya ve ahret muradına vesile olacağını düşünüp kabul ettim. »(Tezkiretü'l Bünyan ve Tezkiretü'l Ebniye[15])Başmimarlık dönemi1538 yılında Hassa başmimarı olan Sinan , baş mimarlık görevini I. Süleyman,II. Selim ve III. Murat zamanında 49 yıl süre ile yapmıştır. Mimar Sinan’ın, Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep’te Husreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Halep’teki Hüsreviye Külliyesinde, tek kubbeli cami tarzı ile, bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekânlı cami tarzı birleştirilmiş ve böylece Osmanlı mimarlarının İznik ve Bursa’daki eserlerine uyulmuştur. Külliyede ayrıca, avlu, medrese, hamam, imaret ve misafirhane gibi kısımlar bulunmaktadır. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde renkli taş kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir tarzda yerleştirilmiştir. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşmeden oluşan külliyede cami, diğer kısımlardan tamamen ayrıdır. Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne’deki Selimiye Camiidir (1575). Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraştı. Zaman zaman eskileri restore etti. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcadı. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı. Eski eserlerle abidelerin yakınına yapılan ve onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması da onun görevleri arasındaydı. Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkânların yıkımını sağladı. İstanbul caddelerinin genişliği, evlerin yapımı ve lağımların bağlanmasıyla uğraştı. Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yayınlattı. Günümüzde bile bir problem olan İstanbul’un kaldırımlarıyla bizzat ilgilenmesi çok ilgi çekicidir. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan mührü, onun aynı zamanda mütevazı kişiliğini de yansıtmaktadır. Mühür şöyledir: «  El-fakiru l-Hakir Ser Mimaranı Hassa "(Değersiz ve muhtac kul, Saray özel mimarlarının başkanı) »Eserlerinin bir kısmı İstanbul’dadır. 1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbeye defnedilmiştir. Mimar Sinan Türbesi, İstanbul Müftülüğü'nün sütunlu kapısından çıkınca hemen solda, iki caddenin kesiştiği noktada Fetva Yokuşu başında sağda, Süleymaniye Camii'nin Haliç duvarının önünde, beyaz taşlı sade bir türbedir. Mezarı 1935 yılında Türk Tarihini Araştırma Kurumu üyeleri tarafından kazılmış ve kafatası incelenmek üzere alınmış ancak sonraki restorasyon kazısında kafatasının yerinde olmadığı görülmüştür. 1976'da Uluslararası Astronomi Birliği'nin aldığı kararla Merkür'deki bir krater Sinan Krateri olarak isimlendirilmiştir. Eserleri Mimar Sinan 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser yapmıştır. Ayrıca, Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir. Popüler Kültür'de Yeri2003 yapımı Hürrem Sultan dizisinde Mehmet Çerezcioğlu tarafından canlandırıldı. 2011 yapımı Muhteşem Yüzyıl dizisinde birkaç bölüm Gürkan Uygun tarafından canlandırırmıştır.

Mimar Sinan

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 5.686 mimar sinan haberi bulunmuştur.
Tramvay Durakları 2022: İstanbul Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları ve İsimleri
Tramvay Durakları 2022: İstanbul Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları ve İsimleriİstanbul'un en önemli ulaşım ağlarından birisi de tramvaydır. Çeşitli duraklarla entegrasyon sağlayan tramvay hattı trafik yükünü önemli ölçüde sırtlayan ulaşım araçlarından bir tanesidir. İstanbul'da en çok kullanılan tramvay hatlarından birisi de T1 Kabataş-Bağcılar hattıdır. Bunların dışında İstanbul'da T2 Taksim-Tünel, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hatları bulunur. T2 Taksim-Tünel ve T3 Kadıköy-Moda Tramvay hattı nostaljik hat olarak geçer. İstanbul Kabataş-Bağcılar ve diğer tramvay durakları ve isimleri için Tramvay Durakları 2022 içeriğimize göz atabilirsiniz.
14.08.2022Gündem
Çekmeköy'de park halindeki otomobile kurşun yağdırdı
Çekmeköy'de park halindeki otomobile kurşun yağdırdıİstanbul Çekmeköy'de tabancayla park halindeki otomobile kurşun yağdıran kişi, olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
14.08.2022Gündem
Mimar Nişan Yaubyan yaşamını yitirdi
Mimar Nişan Yaubyan yaşamını yitirdiABD’de 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler’in yapımında yer alan mimar Nişan Yaubyan, 9 Ağustos’ta tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nde öldü.
13.08.2022Gündem
Ünlü mimar Nişan Yaubyan son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü mimar Nişan Yaubyan son yolculuğuna uğurlandıİkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da yer alan Mimar Nişan Yaubyan 94 yaşında hayatını kaybetti. Yaubyan bugün Surp Garabet Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
12.08.2022Gündem
İkiz Kuleler'in yapımında görev alan Mimar Nişan Yaubyan hayatını kaybetti
İkiz Kuleler'in yapımında görev alan Mimar Nişan Yaubyan hayatını kaybettiİkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da yer alan Mimar Nişan Yaubyan 94 yaşında hayatını kaybetti.
12.08.2022Gündem
AIMA’da festival coşkusu
AIMA’da festival coşkusuAyvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin 2013’ten beri düzenlediği Ayvalık Müzik Festivali (AIMA), 16 Ağustos’ta başlıyor.
11.08.2022Kültür Sanat
Semih Sergen kimdir, kaç yaşındaydı? Toprak Sergen ve Burak Sergen'in babası Semih Sergen hayatını kaybetti
Semih Sergen kimdir, kaç yaşındaydı? Toprak Sergen ve Burak Sergen'in babası Semih Sergen hayatını kaybettiSemih Sergen hayatını kaybetti. Sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Semih Sergen'in ölümü sevenlerini üzdü. Peki, Semih Sergen kimdir? İşte oyuncu Semih Sergen'in hayatı.
6.08.2022Bilgi Rehberi
Uzayda yıllardır var olan 21 Türk ismi
Uzayda yıllardır var olan 21 Türk ismiUzayın geniş ve sonsuzluğu içerisinde gök bilimciler tarafından araştırmalar sürerken Ay, Mars ve Venüs’te keşfedilen oluşumlara dünyadan verilen isimlerin yanı sıra 21 Türk ismi yazıldı.
5.08.2022Gündem
Marka DNA’ya işli!
Marka DNA’ya işli!“Farklılığımız, tüketicilerin değişen satın alma alışkanlıklarını gözlemleyerek lüksü ulaşılabilir hale getirmek oldu. Bunu yapacak gücü de ileri teknolojiden aldık”.
CEO fabrikası üniversiteler
CEO fabrikası üniversitelerTürkiye’nin CEO fabrikası üniversiteleri belli oldu. Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin yüzde 16.5’i ODTÜ mezunu. ODTÜ’yü yüzde 15’le Boğaziçi Üniversitesi, yüzde 11’le İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip ediyor.
2.08.2022Ekonomi
WAF ve INSIDE Ödülleri’nin Finalistleri Açıklandı
WAF ve INSIDE Ödülleri’nin Finalistleri AçıklandıDünyanın en önemli mimarlık buluşmalarından biri olan World Architecture Festival ve INSIDE Festival kapsamında gerçekleşen ödüllerin kısa listeleri açıklandı...
1.08.2022Mimarlık
Otomobil, motosiklete çarpıp refüje çıktı
Otomobil, motosiklete çarpıp refüje çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklete arkadan çarpan otomobil orta refüj üzerine çıkarak durabildi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
26.07.2022Haberler
Büyü diyen de var, cin diyen de! Sosyal medyada yayılıyor
Büyü diyen de var, cin diyen de! Sosyal medyada yayılıyorTürkiye'de özellikle kırsal bölgelerde yaşandığı öne sürülen ve sebebi cinlere ya da başka doğaüstü varlıklara bağlanan pek çok gizemli olay, kulaktan kulağa anlatılmaya devam ediyor. Sosyal medyanın da etkisiyle kimi zaman korku filmlerini aratmayan söylentiler hızla yayılırken, bu doğaüstü olay iddialarıyla ilgili ilginç bilgiler veren Prof. Dr. Muharrem Kaya ve Doç. Dr. Turgay Şirin, Türk mitolojisine ve yeni keşfedilen 'maneviyat geni'ne dikkat çekiyor.
24.07.2022Gündem
Özlem Tekin'in anlamsız paniği! Arabasını hızlıca evine doğru sürdü
Özlem Tekin'in anlamsız paniği! Arabasını hızlıca evine doğru sürdüRock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. Önceki gün evinin önünde görüntülenen Tekin, habercileri karşısında görünce anlamsız bir paniğe kapıldı. Sürekli şalvarla görüntülenen ünlü şarkıcının, bu kez gömlek ve tayt giyinmesi dikkatlerden kaçmadı.
23.07.2022Cadde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolmabahçe'den dünyaya müjdeyi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolmabahçe'den dünyaya müjdeyi vereceğizİstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de BM, Rusya-Ukrayna temsilcileriyle imzalanacak tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
22.07.2022Siyaset
Yola fırlayan küçük çocuğa İETT otobüsü çarptı
Yola fırlayan küçük çocuğa İETT otobüsü çarptıistanbul Sultanbeyli'de cadde üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü, önüne aniden fırlayan küçük çocuğa çarptı. İETT otobüsünün çarptığı küçük çocuk yolda metrelerce sürüklendi. İETT otobüsünün çaptığı küçük çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
21.07.2022Haberler
Tarihi hamamların  satışı ne anlama geliyor?
Tarihi hamamların satışı ne anlama geliyor?Son dönemde satılık ilanlarıyla gündeme gelen tarihi hamamların akıbetini sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ile konuştuk: “Osmanlı uzun süre kiraya verdiği için zamanla takibi yapılamamış ve hamamların mülkiyeti şahıslara geçmiş. Satıştan sonra iyi değerlendirilen hamamlar var. Bu satışlar hamam kültürümüzü canlandırabilir”
21.07.2022Kültür Sanat
Silivri'de takla atan otomobil devrildi! 1 ölü, 1 yaralı
Silivri'de takla atan otomobil devrildi! 1 ölü, 1 yaralıSilivri'de D-100 karayolunda önündeki araca çarpan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
20.07.2022Gündem
Özgün sinemacı Erden Kıral’ın ardından
Özgün sinemacı Erden Kıral’ın ardından12 Eylül darbesinin baskısını, yaptığı filmlerin yasaklanmasıyla ağır koşullarda yaşayan Erden Kıral, sinemamızın az ama öz film çekmiş, bildiği yolda ilerleyen özgün sinemacılarındandı.
19.07.2022Kültür Sanat
Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde Selimiye'de anıldı
Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde Selimiye'de anıldıEdirne'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı.
17.07.2022Gündem
Mimar Sinan ölümünün 434. yıldönümünde Selimiye'de anıldı
Mimar Sinan ölümünün 434. yıldönümünde Selimiye'de anıldıEdirne'de, tarihi Selimiye Camii'nin mimarı Koca Mimar Sinan, ölümünün 434'üncü yıl dönümünde okunan dualarla anıldı.
17.07.2022Haberler
Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti
Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetiştiKocaeli’nin Körfez ilçesinde odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
16.07.2022Haberler
Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetişti
Odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye yetiştiKocaeli’nin Körfez ilçesinde odada kilitli kalan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
16.07.2022Gündem
İşe teknolojiyi kattılar
İşe teknolojiyi kattılarKadın girişimciler yeni buluşlarla öne çıkıyor. Ece Gözen moda ve tekstil için yeni nesil materyal geliştiriyor, Mina İlköz yazılımcı kadın sayısını artırmak için çalışıyor.
15.07.2022Ekonomi
10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları: 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Biryay Yayınları Cevap Anahtarı 2021-2022
10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları: 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Biryay Yayınları Cevap Anahtarı 2021-2022Eğitim öğretim hayatında edebiyat dersleri öğrencilerin aldığı derslerden birisidir. Özellikle lise 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı dersleri alırlar. Üniversite giriş sınavı YKS oturumları TYT-AYT gibi merkezi sınavlarda öğrencilerin karşısına çıkan alanlardan bir tanesidir. Ders kitapları her yıl MEB tarafından açıklanan müfredata göre düzenlenmektedir. 10. sınıf edebiyat ders kitabında öğrencilerin kendini geliştirebileceği çeşitli etkinliklerin yanı sıra cevaplayabilecekleri bilgi verici sorular da bulunmaktadır. 2021-2022 yılında 10. sınıf edebiyat ders kitabı Biryay Yayınları cevap anahtarını merak ediyorsanız "10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları" içeriğimize göz atabilirsiniz.
12.07.2022Eğitim

Benzer Haber Etiketleri

Mimar Sinan ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.