CHP’nin vergi politikası

CHP lideri Kemal Kılıçdar-oğlu, Milliyet ve Vatan gazetelerinin yönetici ve yazarlarını Ankara’da verdiği akşam yemeğinde ağırladı.Kılıçdaroğlu’na yakın çalışma arkadaşları, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu ve Fatih Gürsul eşlik etti.
Kılıçdaroğlu da ben de eski denetim elemanlarıyız. O Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak ben de Sayıştay Denetçisi olarak görev yaptık.
Bu ortak uzmanlık alanı nedeniyle, CHP’nin bildirgesinde açıkladığı emeklilere iki maaş ikramiye başta olmak üzere vaat ettiği sosyal yardımlar üzerinde konuştuk.Bildirge açıklandığında en çok tartışılan CHP’nin bu vaatlere nasıl kaynak bulacağı konusuydu.

Vergiler değişecek
Hesap uzmanı olmadan önce Maliye Bakanlığı’nda üç sene özel eğitim almış, yetki aldıktan sonra da özel sektörde yıllarca vergi incelemesi,kamuda bütçe yapmış ve denetlemiş biri olduğunu bildiğim için Kılıçdaroğlu’na sordum :
- Dolaylı veya dolaysız vergi oranlarında bir artış mı yapacaksınız ? Vergilendirmede, bütçelemede değişiklik mi olacak?
“Vergi politikasını değiştireceğiz ama vergi yükünü artırmayacağız” diye yanıt verdikten sonra, şöyle devam etti :
“Asgari ücretten vergi almayacağız. Ama iş adamına da ek vergi yükü getirmeyeceği. İşadamına ek yük getirmek sağlıklı değil. Çünkü, ağır vergi yükü onun üretim ve rekabet gücünü öldürebilir. Aksine üretimi teşvik edici vergi politikaları uygulayacağız. Örneğin, katma değeri yüksek ürün üretenden belli süre vergi almamak gibi politikalar izleyeceğiz. Halı satmakla bir şey elde edemeyiz.”
Anlaşılıyor ki, CHP iktidar olursa, “yükte hafif, pahada ağır” teknolojik üretimi vergi kolaylıkları sağlayarak, teşvik edecek. Böylece yüksek teknoloji ürünü, katma değeri ve ihracat kabiliyeti yüksek alanlara destek olacak. Çip üretimi ve ihracatı gibi...
Bu vergi yasalarında veya tarifelerinde yapılacak değişikliklerle sağlanabilir. Yasayla yeni istisnalar, muafiyetler getirilebilir.Yetki verilmiş alanlarda Bakanlar Kurulu kararıyla da vergi oranları değiştirilebilir.

Fil gibi girmeyiz
Kılıçdaroğlu, maliye Bakanlığı adına yıllarca özel sektörü denetlediği için işadamının vergi yükünü de, vergi kaçırmayı da, vergiden kaçınmayı da, kayıt dışılık nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybını da çok iyi biliyor.
Vergi kaybının önlenmesi ve ek gelir sağlanması amacıyla, “kayıt dışı ekonomi”yle de mücadele edeceklerini söyledi. İş dünyasının vergi yüküne duyarlılığını da bildiği için hemen ekledi:
“Mücadele edeceğiz ama fincancı dükkanına girmiş fil gibi de yapmayacağız.”
Vergi ve sosyal harcamalar hükümetlerin iki eli gibidir.
Bir elleriyle topladıkları vergiyi diğer elleriyle sosyal harcamalar yaparak, ihtiyacı olan kesimlere dağıtırlar
Kılıçdaroğlu’nun en iddialı olduğu alanlardan birini bu mekanizmayı iyi çalıştırmak oluşturuyor.