Tabiat Parkı aynı statüde kalmalı

Selçuk’ta 12. Grup doğal SİT alanlarının koruma statüsünün değiştirilmesine karşı çıkan plancılar, yargı yoluna gideceklerini açıkladı, “Durumu düzeltin” dedi.

Statü değişikliklerinin; kamu yararına, koruma mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Uygulanması halinde ileride doğada telafisi mümkün olmayan yıkımlara neden olacağı dikkate alınarak, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak söz konusu işlemi yargıya taşıyacağımızı belirtiyor ve başta Selçuklular olmak üzere tüm halkımızı ve ilgili kurumları sürece dahil olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tabiat Parkı aynı statüde kalmalı

‘Esaslara aykırı’

Bölgede bulunan bir başka ‘koruma statüsüne sahip alan’ olan ‘Meryemana Tabiat Parkı’nı da kapsayan alanda yapılan değişiklikle bu bölgenin bir bölümünün tamamen doğal sit dışına çıkarıldığı belirtildi. Daha önce büyük bölümü ‘1. Derece Doğal Sit Alanı’ statüsünde olan bölgelerin ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak açıklanmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Korunan alanların tespit-tescil ve yeniden irdelenmesi konusunda hazırlanan mevzuat hükümlerinde, kesin korunacak hassas alanlar için belirlenmiş koruma kriterlerinin bulunduğuna da dikkat çekildi ve şu vurgular yapıldı:

“Büyük bir bölümünü taşıdığı bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş olan doğal habitatı, farklı koruma statüleriyle parçalayarak değerlendiren ve koruma derecesi değiştirilen doğa parçalarının telafisi mümkün olmayacak şekilde tahribata açık ve savunmasız hale gelmesine yol açan bu durum; hukuka, mevzuata, bilime, kamu yararına, koruma esaslarına açık bir şekilde aykırıdır. Koruma statülerini değiştirerek bütüncül koruma yaklaşımını ve geçmişte belirlenmiş süreklilik arz eden koruma statülerini ortadan kaldırmak, yasal boşluklar ve mevzuat eksiklikleri yaratarak karar verici olarak tarif edilen Bakanlık aracılığı ile milyonlarca hektar koruma alanında çeşitli yatırımlar yapılmasının önünü açmak; özellikle dünya genelinde iklim değişikliğinden kaynaklı bir ekolojik hassasiyet süreci yaşanırken, gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehlikeye atmak olacaktır.”

Plancıların raporu

Plancıların raporu özet olarak şöyle: “Çamlık köyünün güneydoğu kesiminde yerleşim alanının çeperinde yer alan 2. Derece Doğal Sit Alanı’nın, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına dönüştürülmüş ve tamamen kaldırılmış, yapılan değişiklikle bu bölgenin yapılaşmaya açılma riskinin oluştuğu ve kararın ilgili alanda yapılaşmanın önünü açacak nitelikte, rant odaklı olduğu tespit edilmiştir. Zeytinköy’ün güneyi ile Selçuk-Seferihisar yolu doğu ve batı bölgesinin sit statüsünün de 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı statüsünden Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı Statüsüne dönüştürüldüğü belirlenmiştir. Sulak Alan Koruma Bölgelerini kapsayan Küçük Menderes Nehri kuzey ve güney kesimini kapsayan Göller Bölgesi’nde 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde bulunan ‘Sulak Alan Koruma Bölgeleri’nin de yeni irdelemeler sonucunda parçalı bir yaklaşımla değerlendirildiği ifade edilmiştir.”