Hayali zenginlik!

Bir komedidir gidiyor...Devlet İstatistik Enstitüsünde üst düzey görev yapmış bir dostumuza, bu konudaki görüşünüsorduk:- Bu tür hesaplarda bir ildeki fabrika ve benzeri yatırımlar ile orman gelirleri o ilin halkının cebine giriyormuş gibi hesap yapılıyor. Oysa kazanılan para bambaşka yerlerde harcanıyor. Sağlıklı bir hesap için bir ildeki insanların tüketim harcamalarına bakmak gerekir. Tüketim harcamaları hesaplansa Bolulular bırakın ilk üçü ilk 33e bile giremezler."Bu yanlış hesabın sonuçları mı? Mesela komşu il Düzcede milli gelir 1500 doların altında olduğu için Düzce teşvik kapsamına giriyor. Kimi yatırımların Boludan Düzceye kayması gündeme geliyor... Aynı hesap yanlışı Tunceli, Kastamonu gibi illerin teşvik kapsamına girmesini önlemişti... Komedi... Türkiyede adam başına düşen milli gelir 2100 dolar... Bu açıdan en zengin il Kocaeli (6165 dolar)... İkinci Bolu (4216 dolar)... Üçüncü Kırklareli (3590 dolar)... Sıralamada İstanbul (3083) 7nci, Ankara (2762) 9uncu geliyor... Yavuz Donat seçim gezisinde Boluya gitmiş. Etrafı dolaşmış: "Böyle bir zenginlik göremedim" diyor... Bolu Valisi Mehmet Ali Türker de göremiyormuş. Ankaraya "Bu işte bir yanlışlık var" diyerek yazı yazmış. Ankara "Yanlışlık yok, siz en zengin ikinci ilsiniz" diye yanıt göndermiş. Pusula yönümüzü bulmaya yardımcı olur. Hiçbir yönü göstermeyen ve işe yaramayan pusulaya oy pusulası denir. Akif kökçe Türkiye Müteahhitler Birliği istemiş, SAM Şirketi araştırmış: "Kurumsal İtibarımız ne düzeydedir?"Sonuç sürpriz değil... İtibar sıralamasında en başta doktorluk yer alıyor.. Sonra sırasıyla mimarlık, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, şehir plancılığı, bankacılık, sigortacılık ve son sırada "çok az itibar sahibi" nitelemesiyle müteahhitlik... Sonucunu bile bile böyle bir araştırma yaptırmak bir özeleştiri niyeti ve gerçeklerle yüzleşme cesareti ifade ediyor... Müteahhitler Birliği durumdan vazife çıkartacağını söylüyor... Hadi bakalım...***Türkiyenin AB ülkelerinden daha üstün olduğu konular da var... Örneğin; simitçimiz, ayakkabı boyacımız, taksi şoförümüz bile üniversite mezunu... Müteahhitin itibarı TRT Haber Dairesi Başkan Yardımcısı Zafer Kiraz bir açıklama yaparak, KESKin mitingine haberlerde yer verilmediği iddiasını yalanladı. Zafer Kiraz 6 Marttaki KESK mitingine TRT 2nin hem gündüz hem gece haberlerinde yer verilidiğini söyledi...* Hemşireler Derneği 2. Başkanı Döne Çoban yaptığı açıklamada hemşirelerin kep mecburiyetine son verilmesini kendilerinin de istediğini söyledi. Dünyada kep uygulamasının çok azaldığını sözlerine ekledi. TRT ve hemşire kepi Bir milletvekili aynı zamanda gazoz satabilir... Gazoz bayiliği yapabilir... Gıda pazarlamacılığı yapabilir... Müteahhitlik yapabilir... Devletten ihale alıp para kazanabilir. Anlaşmazlık çıkarsa devleti mahkemeye verebilir.Milletvekili her türlü işi yapabilir. İki şey yapamaz...Bir: öğretim üyeliği... İki: avukatlık...Öğretim üyeliğini ikinci devlet görevi olduğu için yapamaz...Peki avukatlığı neden yapamaz?Efendim geçen dönemde DSPlilerin girişimiyle Avukatlık Yasasına konulan bir madde nedeniyle... Avukatlık Yasasına milletvekilliğine seçilen avukatların mesleklerini sürdüremeyecekleri şu gerekçeyle konulmuştu:"Milletvekilliği kamu görevidir... Bir avukat bireysel çıkarı için kamu yararı aleyhine dava açabilir, avukatlık mesleği sırasında kamu yararını gözardı edebilir, bir çıkar çelişkisi ortaya çıkabilir..."Milletvekili başka bir iş yaptığı takdirde aynı sakıncalar ortaya çıkmaz mı? Çıkar... DSPliler yukarda sözü geçen maddeyi Avukatlık Yasasına daha çok diğer mesleklere örnek olması için koymuşlardı. Ne var ki iş orada kaldı. Diğer mesleklerin milletvekilliği ile ilişkisinin kesilmesi mümkün olmadı...***Önceki akşam Müteahhitler Birliğinin toplantısında Başkan Nihat Özdemire sorduk:- Bir milletvekilinin müteahhitlik yapması sizce etik midir?Nihat Özdemir böyle bir uygulamanın varlığını bilmiyordu. Samimi bir tepki gösterdi:- Eğer bu mümkün oluyorsa kesinlikle doğru ve etik değildir... Evet mümkün. Hiçbir engel yok... Örneğin geçen dönemde ANAP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Gülerin Urfada devlet ihaleleri aldığını yazmıştık... Kimse oralı olmamıştı. Peki ne olacak?Milletvekilinin gazozculuk veya müteahhitlik yapmasını önleyecek bir yasayı TBMM ne zaman düşünecek? Ne zaman gerçek demokrasiyle tanışacağız...***Altın Ayı ödülünü kazanan Sibel Kekilli "Beni kredi borcu pornocu yaptı" demiş. Doğrudur, Türkiyeyi de IMFnin kucağına dış borçlar düşürmedi mi ? m.asik@milliyet.com.tr Gazozculuk olası