İzmir’in 2018 çevre karnesi

İzmir 2018’de verilen izinler ve alınan kararlarla çevre değerleri açısından vahim bir yıl geçirdi.

Menemen’in Ulucak bölgesinde yılda 57 bin 600 bin ton tehlikeli atık işlenecek tesise “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” raporu verildi.

Bornova Işıkkent’teki Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi’nde ‘tehlikeli ve tehlikesiz atıkların’ işlenmesi için bir firmaya ÇED sürecinin başlatılması için onay verildi.

Bütün bu işlerin yapılacağı alan, Işıkkent Mahallesi’ne sadece 2000 metre uzaklıktaydı.

Foça’da katı atık yakılarak elektrik elde edilecek bir tesise gerekli izinler verildi. Hem de ÇED sürecine bile gerek duymadan. Söz konusu tesiste her gün 90 ton atık yakılacak. Atıkların birlikte yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren 9 ton tehlikeli dip külü oluşacak.

Menderes’e bağlı Kısıkköy bölgesinde bir firmanın tehlikeli atık işlemesi için gerekli süreç başlatıldı. Yılda tam 10 bin ton tehlikeli atığın işleneceği bu tesis için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.

Gaziemir Akçay Caddesi’nde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) raporlarına da geçen, radyasyonlu atık skandalı var. Burada tehlikeli atıkların 100 tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Toprak altındaki gömülü miktarı kimse biliyor. Bu sorun ne yazık ki 2018 yılında da çözülemedi.

***

Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; İzmir’de maden arama ve işletme amaçlı madencilik faaliyetlerine yönelik olarak Orman Kanunu’nun 16. maddesi hükmü gereğince 1.839 hektar alanda verilmiş devam eden izin bulunuyor.

Yani İzmir’de 1 milyon 839 bin metrekare orman alanı, taş ocağı ve maden arama izinleriyle geçmiş yıllarda yok edildi.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi, özel orman alanlarında 4 metrekare daha yapılaşma izni verildi. Orman alanlarında yüzde 6’lık yapılaşma izni zaten vardı. Bu ilave 4 metrekare izinle yapılaşma izni biraz daha artırıldı.

Ne yazık ki bu kadar da değil. Orman Kanunu’nun 16, 17/3 ve 18. maddelerine ilişkin uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin, kamu yararı ve zaruri hallerde orman alanlarında verilecek izinleri düzenleyen 4. maddesinde değişiklik yapıldı; ormanlara toprak döküm tesisleri işletmesi kurulmasına izin verildi.Yeni yönetmelikle artık orman alanlarında yer altına depolar kurulabilecek. İsteyen istediği ormanda yer altına akaryakıt deposu bile yapabilecek.

Yeni izinlerle İzmir’de binlerce hektar ormanı alanı daha tehlikeye girdi.

***

Ormanlık alanlara yapılan müdahale konusunda durum gerçekten çok vahim.

Konuyla ilgili olarak Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, geçen yıl bir rapor hazırladı. Raporda son derece ilginç tespitler var. Söz konusu rapora göre; son 10 yılda İzmir ve Menderes Orman işletmeleri, toplam 121 bin hektar alanı orman dışı kullanıma açtı.

Yok edilen orman alanı, UEFA standartlarında 15 bin stadyum büyüklüğüne ulaşıyor.

Orman alanlarında nelere izin verildiğini incelediğinizde de karşınıza korkunç bir tablo çıkıyor.

Orman alanlarında yapımına izin tesisler de şöyle: 57 milyon metrekare maden arama sahası, 48 milyon metrekare rüzgâr enerji santrali (RES), 143 bin metrekare kum kireç çakıl ocağı, 15 bin metrekare havai fişek tesisi, 600 bin metrekare kömür ocağı, 950 bin metrekare taş ocağı.

Dahası da var. İzmir 1 ve 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulları, İzmir genelinde pek çok değişik yerde sit derecelerini değiştirme kararı aldı. Bu kararla da binlerce hektar orman alanında yapılaşmanın önü açıldı.

***

Umarım, 2019 İzmir’i önceki yıllar kadar hor kullandığımız bir yıl olmaz.