Mahkemelik kamu alanı bile satılıyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; İzmir’de 2017 yılında 2 milyar 349 milyon lira değerinde kamu arazisi satıldı.

Kamu arazilerinin kiraya verilmesinden 1 milyar 395 milyon lira, irtifa hakkı ve ön izin gibi uygulamalardan da 772 milyon lira ele edildi.

Toplamda geçen yıl kamu arazilerinden 4 milyar 516 milyon lira gibi önemli bir gelir sağlandı.

Bir önceki yıl, yani 2016’da bu rakam 3 milyar 458 milyon liraydı.

Bu rakamlar, her geçen yıl daha büyük oranlarda kamu arazisinden artık kamunun yararlanamadığını açıkça gösteriyor.

Bu yılın başından bu yana geçen 9 ayda elden çıkarılan kamu arazilerinin miktarı 2.5 milyon metrekareyi aştı.

***

Şimdi, 4 Ekim’de Özelleştirme İdaresi’nin Konak sınırları içinde bir kamu arazisi satışı daha var.

Mersinli Mahallesi’nde mülkiyeti Karayolları’na ait olan, 8181 metrekarelik alan elden çıkarılacak.

Ama bu kamu arazisinin bir özelliği var. Özelleştirme İdaresi, diğer pek çok taşınmazda olduğu gibi imar planını değiştirdi.

Yapılaşma izni ‘9 kat’ ve ‘ticaret alanı’ oldu.

Şehir merkezine sadece 3 kilometre uzaklıktaki bu kamu alanında yapılan imar planı değişikliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi dava açtı.

***

Konak Belediyesi’nin, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan, Mersinli Mahallesi, 2876 ada, 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22. 01. 2018 tarihli ve 2018/17 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile dayanağı 1/5000 ölçekli nâzım imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Danıştay 6. Daire’nin 2018/2395 esas no’lu davası devam ediyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin aynı kamu arazisinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Danıştay 6. Daire’nin 2018/3270 esas no’lu davası da sürüyor.

Bu kadar da değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile dayanağı 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Danıştay 6. Daire’nin 2018/1846 esas no’lu davası da henüz bitmedi.

***

Bütün bu davalar bitmeden imar planı ile yapılaşma izni 9 kata çıkarılan kamu arazisi 3 gün sonra satılacak.

Mahkeme kararını beklemeden, kamu arazisi satışı konusunda bu kadar aceleci davranmanın nedenini anlamak mümkün değil.