Çiğnemeden Yutulmaz

Çıkmadık Candan Umut Kesilmez

Çalışan Kazanır

Çivi Çiviyi Söker

Çatal Kazık Yere Batmaz

Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını

Çam Sakızı Çoban Armağanı

Çok Bilen Çok Yanılır