Geri Dön
Bilim ve ÇocukMüslüman bilim insanları: Bîrûnî

Müslüman bilim insanları: Bîrûnî

Müslüman bilim insanları arasında en önemli keşiflere imza atanlardan biri de Bîrûnî’ymiş.

Müslüman bilim insanları: Bîrûnî

Bîrûnî, Dünya’nın döndüğünü ilk keşfeden bilim insanıymış. Kendisi İran’da 973 yılında dünyaya gelmiş. Küçük yaşta zekası fark edilince dönemin en iyi matematikçilerinden biri olan Ebu Nasr Mansu tarafından yetiştirilmiş.

Astronomiye ilgi duyan Bîrûnî, bu alandaki çalışmalarına 995 yılında başlamış ve Güneş ile gezegenlerin duruş açılarını keşfetmiş.

44 yaşına geldiğinde Gazneli Sultan Mahmut’un yanında çalışmalarına devam etmiş. Hindistan gezisi sonrası orada çeşitli ölçümler yapmış olan Bîrûnî, Dünya’nın yarıçapını 6.324.66 kilometre olarak ölçmüş. Bu gerçeğe çok yakın bir hesaplamaymış.

Arapça, Farsça, Sanskritçe, İbranice, Rumca, Süryanice ve Yunanca  bilen Bîrûnî astronominin yanı sıra tıp, fizik, matematik, tarih, kronoloji, ve din ilimlerinde de çalışmalar yapmış ve toplamda 196 eser yazmış.

Bîrûnî’nin diğer buluşları

Dünyanın yuvarlak olduğunu detaylarıyla açıklamış.

Yerçekimi kanunu konusunda, Newton’dan önce incelemeler yapmış ve Dünya’nın merkezinin cisimleri çektiğini ve bu yüzden, dünya dönmesine rağmen üzerindekilerin boşluğa fırlamadığını açıklamış.

Bîrûnî, 1049 yılında Gazne’de vefat etmiş.