Eğlence Kolay Tekerlemeler – Söylemesi Kolay, Kısa ve Çocuk Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

Kolay Tekerlemeler – Söylemesi Kolay, Kısa ve Çocuk Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

02.01.2024 - 14:45 | Son Güncellenme:

Tekerlemeler ölçülü ve basmakalıp sözlerdir ve genellikle masal, hikâye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi edebi türlerde kullanılır. Masalların ve çocuk oyunlarının baş, orta ve sonunda söylenir. Çocukların dil ve konuşma gelişimine yardımcı olur. Kısa, kolay, zor ve uzun halleri ile eğlendirici özelliği bulunur. Kurmaca oldukları için genellikle yarı anlamlı ve anlamsızdırlar. Söylemesi kolay, kısa ve çocuk tekerlemeleri ve tekerleme örnekleri için “Kolay Tekerlemeler” içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kolay Tekerlemeler – Söylemesi Kolay, Kısa ve Çocuk Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

Tekerlemeler "ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eş sesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamına gelir. Kafiyeli ve ölçülüdürler. Bir tür laf cambazlığı da olan tekerlemeler kurmaca oldukları için yarı anlamlı veya anlamsızdırlar. Tekerlemeler yöreye göre değişlik isimlerle de söylenir. Doğu Anadolu'da döşeme, Güney Anadolu'da sayışma denir. Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma olarak geçer.

Haberin Devamı

En Kolay Tekerlemeler

1.
Az gittim uz gittim.
Dere tepe düz gittim.
Çayır çimen geçerek,
Lale sümbül biçerek,
Soğuk sular içerek,
Altı ayla bir güzde,
Bir arpa boyu yol gittim.

2.
Makas, makas, makas,
Ali dayı, noktaya bas,
Trampetler çalınıyor,
Yüzbaşılar darılıyor,
Darılmayın yüzbaşılar,
Can yürekten ayrılmıyor.

3.
Sıra sıra fenerler,
İşte geldi askerler.
Merdivenden iniyor,
Bize para veriyor.
Yağ parası, mum parası,
Akşama kandil parası.

4.
-Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.

Haberin Devamı

 

5.
Adem madene gitmiş.
Adem madende badem yemiş.
Madem ki Adem madende badem yemiş,
Niye bize getirmemiş.

6.
Otobüs,araba,tır
Durakta dur
Sıraya geç
Ayakta dur
Boşaldı yer
Haydi gel otur

7.
Hık mık
Nerden geldin?
Oradan çık
Kız saçların kıvırcık
Mavi boncuk

Kolay Tekerlemeler – Söylemesi Kolay, Kısa ve Çocuk Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

 

8.
Eteği var pile pile
Saçları var lüle lüle
Dersimizi yaptık bitti
Gidiyoruz güle güle

9.
İğne miğne ucu düğme
Fil filince kuş dilince
Horoz öttü,tavuk tepti
Bülbül kızı selam etti
Selamına dua etti
Al çık bal çık
Sana dedin sen çık

10.
Leylek leylek lekirdek
Hani ban çekirdek
Çekirdeğin içi yok
Koca kızın saçı yok

11.
Bir yıl on iki aydır.
Sayması kolaydır.   
İlk ayı ocak,   
Son ayı aralıktır.   

12.
Mumcu mum yapar.
Sucu su satar   
Yaşamak için,   
Herkes bir iş yapar.   
Ütücü ütü yapar.   
Yüncü yün satar   
Yaşamak için,   
Herkes bir iş yapar.   

13.
Bir elimde beş parmak.
İnanmazsan say da bak.   
Bir, iki, üç, dört, beş.   
Beş de öteki elimde,   
On etmez mi kardeş?   

14.
Güm güm gümüş   
Al sana memiş   
Al sana para   
Ver bana yemiş   
Yemişçinin tablası   
Ebe oldu ablası

15.
Masal masal martladı,
İki sıçan atladı   
Biri tos vurdu bardağa,   
Gelin çıktı,çardağa.   

16.
Elleri yaprak sarması   
Kolları patlıcan dolması   
Burnu Burgaz nohutu   
Gözleri Beydağ payamı   
Kaşları Gölcük sülüğü   
Alnı Bozdağ yaylası   
Yavrum demiş anası   

17.
Ödemiş'in unundan   
Gölcük'ün suyundan   
Yeni çıktı fırından   
Sıcak gevrek  

Haberin Devamı

18.
Çarşıya gittim   
Eve geldim, hanım yok   
Bebek ağlar, beşik yok   
Çorba taşar, kaşık yok   
Ali Baba öldü, tabut yok   

Kolay Tekerlemeler – Söylemesi Kolay, Kısa ve Çocuk Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

Kısa Tekerleme Örnekleri

1. Götür küpü, dök küpü. Getir küpü dök küpü.

2. Gül dibi, bülbül dili gibi.

3. Çarşıda koza ucuz, çarşıda darı ucuz, çarşıda boza da ucuz mu?

4. Falcı, falcının falına, fasa fiso dedi.

5. Sudan çıktı iki su şadısı, biri erkek şu şadısı, diğeri dişi şu şadısı.

6. Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi.

7. Bu bankaya eski veznedar gelecek, bu bankaya eski vezne dar gelecek.

8. Bu evi yıkıp yapsak da mı otursak, yoksa yıkmasak onarsak da mı otursak?

9. Kırk kantar, kırkar kırkar, kantar tartar.   

10. Üç tas has hoşaf, üç tunç tas kayısı hoşafı, paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı.

11. Keşkekçinin keşkekIenmiş keşkek kepçesi.

Çocuk Tekerleme Örnekleri

1.
Yaza yaza yaz geldi.   
Derelere kaz geldi.   
Daha yazacaktım ama,   
Kaleme zam geldi.  

2.
Ayakkabım çıktı delik.   
Gittim aldım bir terlik.   
Terlikçi para almadı,   
Verdim ona bir teklik.   
Lık lik deme   
Dağlık, bağlık gezme.   
Sen benimle atışamazsın,   
Gel oyunbozanlık etme.   

Haberin Devamı

3.
Temiz bir masayı.
Cici boyalı kapıyı.   
Bir de büyük Ata'yı,   
Çok severim.      

4.
Zili astım kapıya.  
Haber verdim Kaya' ya.   
Kaya kapıya gelmezse,   
Söylerim Esra'ya.    

Kolay Tekerlemeler – Söylemesi Kolay, Kısa ve Çocuk Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

 

5.
Minik kuzu me, me.
Dedi beni dövme   
Büyür süt veririm,   
Hem sana hem kedine.

6.
Al elma,sulu elma
Öyle güzel dalda durma   
Alır seni yerim.   
Kan katarım kanıma.   

7.
Nereye babam nereye   
Tarlaya kızım tarlaya   
Tarlada keçi kulağı   
Gelinlerin duvağı   

8.
A a ay dede   
Senin evin nerede   
Evin yoksa bize gel   
Oynarız hep birlikte.     

9.
Yarın bayram,   
Bir kaşık ayran   
Size de yeter,   
Bize de yeter   

10.
Teyzesi tepeli   
Kulakları küpeli   
Dedesi hasta   
Çorbası tasta   
Biz gideriz dansa   
Orda yeriz pasta