Geri Dön
EğitimKorporasyon Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Korparatizm Özellikleri Nelerdir?

Korporasyon Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Korparatizm Özellikleri Nelerdir?

Korporasyon kelimesinin kökeni Fransızcadır. Dilimize de Fransızcadan gelmiştir. Bu kelime lokal ya da dernek anlamında kullanılmaktadır. Siyasi bir görüş ya da topluluk olduğunda da bu isim korparatizm şeklinde var olmaktadır. Dolayısıyla da bu ideolojik görüşün belirli özellikleri bulunmaktadır. Bu yüzden sizlerin de bilgilenmesi için yazıda TDK sözlük anlamıyla korporasyon ne demek ve korparatizm özellikleri nelerdir detayları ile derledik.

Korporasyon Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Korparatizm Özellikleri Nelerdir?

Ekonomik ve politik sistemleri araştırdığımızda karşımıza korparatizm çıkmaktadır. Bireyler ise dernek, lokal gibi kelimeleri günlük yaşamlarında sıklıkla duymuştur. Buradan hareketle korporasyon kelimesinin anlamını da tahmin etmek zor olmamaktadır.

Korporasyon Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Korporasyon kelimesinin sözlük anlamı lonca demektir. Lonca ise tarih terimi olarak Türk Dil Kurumunda yer almaktadır. Bilindiği gibi meslek dallarında usta, kalfa ve çırak gibi kademeler bulunmaktadır. Bu işçi sınıfı meslek çıkarlarını gözetmek için bir başkan eşliğinde meslek derneği oluşturmaktadır.

İşte bu derneklere lonca ya da bir diğer ismiyle korporasyon denmektedir. Korporasyon kelimesinin kökeni Fransızca olan corporation sözcüğünden gelmektedir.

Burada bir örgütlenme ve meslek organizasyonu söz konusudur. Genelde bu organizasyonu aynı bölgede yaşayan bireyler kurmaktadır.

Korparatizm Özellikleri Nelerdir?

Korparatizm politik ve ekonomik sistem olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda ekonomiye yön veren akımlardan bir tanesidir. Bu ekonomik sistem üretim ve tüketim arasındaki ilişkiyi geliştirmeye yöneliktir.

Fransız devriminden sonra ortaya çıkan bu akımda ekonominin iyileştirilmesi temel amaçtır. Özellikleri arasında lonca teşkilatlarına benzetilmesi geçmektedir. İsmi de zaten bu benzerlikten dolayı gelmektedir.

Ekonomik hayatı yeniden kurmak ve sosyal adaleti sağlamak bu akımın en temel iki amacıdır. Almanya ve İspanya ülkelerinde diktatör denilen rejimlerde bu akım benimsenmiştir.

Aynı zamanda bu akım Faşizm tarafından da benimsenmiştir. Bu politik yaklaşımda toplumu organizmacı bir gözle görmek esastır. Bunun sonucunda da her kesimin faaliyetleri ortak çıkara ve ortak dayanışmaya indirgenir.

Burada farklı kesimler olmasına rağmen ortak amaç ve çıkar söz konusudur. Devletin faydası ekseninde olduğu sürece yaşanabilir düşüncesi vardır. Bu düşünce sayesinde İtalya ülkesindeki işsizlik azalarak ülkenin ekonomisi düzelmiştir. Bu yüzden de akımın en tipik örneğini Mussolini lideri dönemindeki İtalya ülkesi uygulaması içermektedir.