Geri Dön
EğitimSu Kirliliği Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? Maddeler Halinde Su Kirliliği

Su Kirliliği Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? Maddeler Halinde Su Kirliliği

Doğanın kendini yenileyebilmesi, canlıların hayatlarına devam edebilmesi ve dünyanın düzenini koruyabilmesi için su oldukça önemlidir. Bu sebeple su kirliliğine karşı önemler alınmalı, su doğru kullanılmalıdır. Su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları nelerdir, maddeler halinde su kirliliği nasıl olur, sizler için araştırdık.

Su Kirliliği Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? Maddeler Halinde Su Kirliliği

Su kirliliği çoğu kişi tarafından basite alınsa da, aslında yalnızca bir günde on dört bin insan bu sebepten hayatını kaybetmektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak su kirliliğinden hayatını kaybeden canlıların sayısı ise insanların yüzlerce katıdır.

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Su kirliliği, herhangi bir göl, deniz, okyanus gibi su kaynaklarında oluşan kirliliğe verilen isimdir. Su kirliliği önce o suda yaşayan canlılara zarar verirken sonrasında bu bölge genişlemekte ve suya komşu olan canlılara da zarar vermektedir. Bu sayede birçok biyolojik toplum yok olmaktadır. İşte su kirliliğinin nedenleri:

● İnsanların suyu yanlış kullanması ve su kirliliği hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması,
● Fabrika, suya dökülen yanlış maddeler gibi kimyasal kirlilikler,
● Atmosferin temiz olmamasından kaynaklı olarak suya geçen kirlilikler,
● Toprak erozyonu sonucunda oluşan kirlilikler,
● Tarımsal faaliyetler ve tarımsal ilaçların suyla karışması,
● Radyoaktif atıkların bilinçsiz kullanılması,
● Biyolojik ve fizyolojik kirlilikler,
● Suda yaşayan canlıların kontrolsüz artışı veya azalışı,
● Küresel ısınma,
● Şehirleşme esnasında suların yanlış şekilde kullanılması,
● Yağmurların kirli olması,
● İnsanlar tarafından su kaynaklarına atılan çöpler ve bu çöplerin temizlenmemesi,
● Depolama alanlarında yaşanan sızıntılar,
● Zehirli atıkların bilinçsiz gömülmesi ve suya karışması,
● Petrol tankeri, gemi gibi ulaşım araçlarından kaynaklanan kirlilikler, su kirliliğine sebep olmakta ve pek çok canlının yaşamını riske atmaktadır.
Su Kirliliğinin Sonuçları Nelerdir?

Su kirliliğinin yaşanabilecek en kötü sonucu temiz ve tüketilebilecek su kaynaklarının tükenmesidir. Su kaynaklarındaki tükenme yalnızca insanların ve hayvanların değil, bitkiler başta olmak üzere diğer tüm canlıların hayatlarını riske atmaktadır. İşte su kirliliğinin sonuçları:

● Dünyadaki ekolojik dengenin bozulması,
● İnsanlar ve hayvanlar arasında bulaşıcı ve ölümcül hastalıkların oluşması, yayılması,
● Su canlılarının nesillerinin tükenmesi ve toplu ölümler oluşturması,
● Su kaynaklarının tükenmesine sebep olması, bu sayede tüm canlılığın sonunu getirebilecek ölümler oluşturması,
● Kuraklık ve çölleşme oluşturması,
● Ormanlık alanların azalmasına, böylelikle dünyadaki oksijen oranının azalmasına sebep olması,
● Kalitesiz su sebebiyle tarımda azalma, sağlıksız ürünlerin yetişmesi gibi durumlar su kirliliği sebebiyle meydana gelir.
Su Kirliliğinin Etkileri Nelerdir?

Özellikle su kenarında yaşamayan kişiler suların çok kirlenmediğini ve korkulacak bir şey olmadığını düşünürler. Aslında, herkesin evinde kullandığı suyun kaynağı ortak bir yerlere dayanır. Yeraltı veya yüzey suyundan gelen su temizlenmiş ve filtrelenmiş olsa bile, sudaki kirlilik yalnızca lezzetinden bile ayırt edilebilir.

Bitkilerin büyüme hızı, insanların hastalıklara karşı olan direnci, evcil ve yabani hayvanların bağışıklığının düşük olması su kirliliğinden kaynaklanabilir. Doğal ve temiz olan bir su ile kirlenmiş bir suyun rengi, parlaklığı, görünüşü birbirinden farklıdır.

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler