MimarlıkMIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

01.01.2024 - 03:38 | Son Güncellenme:

Mimarlığın geleceği için yenilikçi vizyonları desteklemeyi misyon edinmiş olan MIT Mimarlık Fakültesi’nin yenilikçi vizyonunda burslar merkezi bir rol oynuyor.

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

MIT bursları, yaratıcı ve akademik yörüngelerde bireylere destek sağlayarak mimarlıkta ortaya çıkan araştırma gündemlerini beslemek için özel olarak tasarlanmış. Bölüm, Eylül 2024’te başlamak üzere en az bir ve potansiyel olarak iki bursiyer arıyor. Bursiyerler fakülteye bir yıllık bir atama ile katılacak ve ilk yıllarının ilkbaharın döneminde yapılacak bir incelemenin ardından burslarını üç yıla kadar uzatma olasılıkları olacak. Bu burslar, deneyime bağlı olarak yılda 65 bin-80 bin ABD Doları arasında değişen bir maaş ve başvuru sahibinin araştırma projesini başlatmak için 8 bin ABD Doları tutarında bir araştırma fonu içeriyor. Yüksek lisans veya eşdeğer bir dereceye sahip olan adayların burs programına başvururken mimarlığın geleceğine yönelik vizyonlarını özetleyen bir beyan ile sunmaları gerekiyor. Güncel bir özgeçmiş ve 20 sayfayı geçmeyecek bir portfolyonun da ekleneceği online başvurular için son tarih 1 Şubat 2024.

Haberin Devamı

apply.interfolio.com/137263

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

TraMod Awards 2023 Sonuçlandı

Mimarlık ve tasarımda geleneksel ve modernlik arasındaki etkileşimleri konu alan ve jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü mimarların yer aldığı uluslararası TraMod Awards 2023 yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Profesyonel ve öğrenci kategorisinde düzenlenen yarışma mimarlık, iç mimarlık, ürün ve moda tasarımı alanlarından oluştu. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen ödül törenine dünyaca ünlü mimarlar Emre Arolat, Tim Fu ve Arash Tehrani ile iç mimar Natalia Orca katıldı. TraMod Academy tarafından organize edilen, İstanbul Kültür Üniversitesi, İslami Azad Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlenen yarışmanın direktörlüğünü Dr. Javad Eiraji üstlendi; jüri üyeleri arasında ulusal ve uluslararası tanınmış mimarlar, iç mimar ve moda tasarımcıları; Sanjay Puri, Emre Arolat, Alireza Taghaboni, Neslihan Dostoğlu, Ali A. Alrauf, Hatice Gökçe, Tim Fu, Alper Çabuk, Habibeh Madjdabadi, Osman Tutal, Rıza Najafian, Luca Poian, Rizvi Hasan, Siavaş Sufinejad, Adeyemo Shokunbi, Natalia Orca ve Arash G. Tahrani yer aldı. Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen ödül törenine İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tutal, Prof. Dr. Alper Çabuk, Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Demirbaş, İslami Azad Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Dr. Javad Eiraji, Y. Mimar Emre Arolat, Y. Mimar Tim Fu ve Arash Tehrani ile çok sayıda akademisyen, mimar, tasarımcı ve öğrenci katıldı. TmaMod Awards’ın kazananları websitesinden incelenebilir.

Haberin Devamı

thecircle-o.com/thecircle

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

Modern Mimarlık Araştırmaları

Mimarlar Derneği 1927, Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi, korunması ve/veya modern mimarlık mirası hakkında kamuoyunun/sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalık yaratılmasına yönelik projelerin geliştirilmesine ve/veya çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2020 yılında “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı”nı başlattı. Program disiplinler arası, özgün ve yaratıcı araştırma projesi önerilerine açık. Program kapsamında bağımsız araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların geliştirecekleri projeler ve/veya bu projeler ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri etkinlikler destek kapsamında. Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı, 2023 dönemindeki değerlendirmelerinde cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle seçilecek önerilerde yapı ve/veya yerleşkenin programı, konumu, işlevi ve biçimsel tavrının cumhuriyet ile bağını sorgulayan, vurgulayan, araştıran projelere öncelik tanınmasını öngörüyor. Önerilen projelere sağlanacak destek gereksinim duyulan maddi ihtiyaçların kısmen ya da tamamen karşılanmasına yönelik olabileceği gibi; dernek mekanında etkinlik organizasyonu yapma olanağı, kurumsal ve akademik birliktelikler ve bağlantıların kurulması için danışmanlık sağlamak veya yapılan çalışmaların tanıtımına, sunumuna ve yayınına yardımcı olmak şeklinde de olabilecek. Program kapsamında proje başına sağlanacak maddi destek miktarı en fazla 25.000 TL. Bir dönemde en fazla üç proje destek alabiliyor. Destek süresinin en fazla 9 ay olarak belirlendiği destek programına başvurular için son tarih 12 Şubat 2024.

Haberin Devamı

www.md1927.org.tr/mma

Haberin Devamı

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor!

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı onuruna, Müge Cengizkan ve Ali Cengizkan’ın küratörlüğünde hazırlanan “Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor!” sergisi Goethe-Institut Ankara’da izleyiciyle buluşuyor. Sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Ankara’nın başkent oluşunun 100. ve Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuşmalarının 90. yıldönümünde, cumhuriyetin erken dönemlerinde bilim, sanat, siyaset alanlarında öne çıkmış, her iki ülkeden üçer kadını sahne ışıklarına getiriyor. Hem cumhuriyet Türkiye’sinde hem de Weimar Almanya’sında ortaklıklar fazla ve çeşitli. Kadın hakları ve toplumda kadınların temsiliyetinin ve dolayısıyla görünürlüğünün artması, en önemli ortak noktalardan biri. Cumhuriyetlerin insan haklarını gözeten politikaları, her iki ülkede kadınların birinci sınıf yurttaş olarak görülmesi anlayışını yerleştirir. Çocukların ise, özellikle erişkin yaşa gelinceye kadar korunması ve çalışma yaşamında işgücü olarak görülmesine kurallar getirilmesi sağlanır. Sergi, hem genç Türkiye Cumhuriyeti hem Alman Weimar Cumhuriyeti’nde her iki ülkeyi, dili ve kültürü eğitim ve çalışma yaşamında deneyimleyen, aralarında belirli ilişki ve ortaklıklar doğan altı kadını odağına alıyor: Almanya ile farklı temasları olan arkeolog Halet Çambel, mimar ve restoratör Mualla Eyüboğlu Anhegger ve operatiyatro sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy ile 1933 yılı sonrası Nazi Almanya’sından Türkiye’ye aileleriyle birlikte zorunlu göç eden Alman çocuk doktoru Erna Eckstein Schlossmann ve bilgisayar uzmanı Marianne Laqueur ile Avusturyalı mimar Margarete Schütte Lihotzky. Bu kadınlar bir yandan çalışma yaşamında ve üreten işgücünde erkekler kadar öne çıkan görevler üstlenirler; öte yandan bununla yetinmeyen bir şekilde varoluşlarını “kendilerini gerçekleştirmeye” adarlar. Cumhuriyetin yeniden varlık kazandırdığı, adeta onları özgürleştirdiği söylenebilecek olan bu kadınlar, çok yönlü kişilikleri, çok boyutlu etkinlik alanları ile bu özgürleşmenin nitelikli ve coşkulu örneklerini verirler. Zorunlu göç koşullarında çalışmak; çalışma hayatına sokulmadıkları halde gönüllü görevler üstlenmek; çok yeni ve öncesi olmayan görev alanlarında ilk olmanın risklerini üstlenip toplumun değer yargılarını değiştirmek; daha önceki hakim bakış açılarına rağmen dünyaca önemli yeni alanları keşfetmek ve adlarını koymak, alan açmak, tümü de bu kadınlara nasip olur. Çünkü doğal biçimde insan haklarına saygılı olan ve sol düşünceye yatkın çevrelerde yaşayan bu kadınlar, toplumun özgür ve eşitlikçi yeni bireyleri olarak cevval, akılcı, dirençli, sabırlı, inançlı biçimde sahnededirler. “Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor!” sergisi 4 Şubat 2024 tarihine kadar Goethe-Institut Ankara’da ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor!

Haberin Devamı

www.goethe.de

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor

MIT Mimarlık Fakültesi Bursiyerler Arıyor