Geri Dön

Petshoplar yaygınlaşacak

Yeni yönetmelikle ev ve süs hayvanı üretimi ve satışı yapan yerlerin açılmasında aranan ‘gıda üretim yerine belirli bir mesafede bulunması’ şartı kaldırıldı. Düzenleme sirk ve hayvanat bahçesi açmak isteyenlere elektronik ortamda müracaat etme imkânı da tanıyor...

Petshoplar yaygınlaşacak
AYKUT YILMAZ Ankara

“Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği”, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce bu tip yerlerin açılabilmesi için bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşleri’nden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu alması gerekiyordu. Değişiklik sonrası, “İş yerinin bağlı bulunduğu belediyeden su faturası sureti veya su kullanma belgesi” alınması yeterli olacak.

Önceki haliyle yönetmelikte, “İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz” hükmü yer alıyordu. Değişiklikle bunun yerine, “İş yerleri, bitişiğinde insan gıdası imal edilen iş yeri bulunması halinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür” hükmü getirildi.

Bakanlık, ev ve süs hayvanı üretim ve satışı yapılan yerlerdeki hayvanların ayrı ayrı kafes ve bölümlere konulması, aynı türden dahi olsa birbirine zarar verebilecek hayvanların bir arada tutulmaması yönündeki yönetmelik hükmünü de değiştirdi. Buna göre sadece farklı türde olan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulacak.

Yönetmelik değişikliği uyarınca sahip değişikliklerinde, sözleşme tarihinden itibaren yeni sahip mevcut durumu, 15 gün içinde il müdürlüğüne bildirmekle ve bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde kendi adına çalışma iznini almakla yükümlü olacak. Yer değişikliği halinde de bu kural işleyecek.

Sirk başvurusu kolaylaştı

Bakanlık “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te de değişikliğe gitti. Bir ilde hayvanat bahçesi ya da sirk açılması için, açılış tarihinden en az 2 ay önce valiliklere bizzat başvurup, izin almak gerekiyordu. Şimdi hayvan satış yeri kurmak isteyenler, fiziki olarak veya elektronik ortamda ilgili valiliğe başvurabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları, yönetmelik değişiklikği hakkında şunları söyledi: “Yönetmelik ‘Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve iş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz’ hükmünü içermekteydi. Gıda işletmesinin hemen bitişiğinde ev ve süs hayvanı üretim, satış, eğitim veya barınma yerine izin verilmez iken, halen faaliyette olan bu tür işyerlerinin bitişiğine gıda üreten işletmenin açılmasına engel herhangi bir durum bulunmamaktaydı. Bu da ev ve süs hayvanıyla ilgilenen kişiler arasında çok sayıda şikâyete konu olmaktaydı. Değişiklikle dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi gıda üretimi yapan işyerlerine yakın ev ve süs hayvanıyla ilgili işyeri bulunması halinde bu tür tesislerde tesis içinde önlem alınması yükümlülüğü getirildi.”

Düzenlemeye tepki

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, yönetmelikte yapılan değişikliğin petshopları yaygınlaştıracağını savunarak Milliyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz petshoplarda canlı hayvan satışı yasaklansın diye beklerken daha da nasıl yayılabilir diye düzenlemeler yapılıyor. Hayvan Hakları Yasası’nın beklendiği bir dönemde bu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Yasanın içeriği konusunda endişe yaratır. Petshoplarda canlı hayvan satışını yasaklamadığı gibi kolaylaştıracak her türlü düzenlemeyi getirmişler.”

‘Vazgeçmiş değiliz’

Komisyon Başkanı Yel ise, yönetmelik değişikliklerinin mevcut yasaya göre yapıldığını belirterek, değişiklik konusunda şunları söyledi: “Şu andaki mevzuata göre bir yasak yok. Dolayısıyla bakanlığın buna göre hazırladığı bir yönetmelik. Yeni bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Tarım Bakanımızın kendisiyle de görüşmek lazım. Bizim hazırlamış olduğumuz raporda da, kanun taslağında da yeni hayvanat bahçelerinin açılmamasından bahsediyoruz. Yeni hayvanat bahçelerinin açılmasına yasak getiriyoruz. Biz bununla ilgili geri adım atmış değiliz. İnşallah yasada olacak. Bu konuda kararlılığımız sürüyor.”

Komisyon raporunda, “Hayvanat bahçeleri yönetmeliğinde yapılacak revizyonla, yeni hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemesi, kafes tipi barındırmanın tamamen ortadan kaldırılması, hayvanlı kara sirklerinin hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemesi, hayvan gösterilerine ilişkin süreçlerin iyi tanımlanması, sirk kurma başvurusu bulunmasa dahi bu çerçevedeki gösterilerin aynı kapsamda değerlendirilerek yasaklanması” önerileri yer almıştı.

Polisin zor anları! Alkollü sürücü hakim çıkınca...Adana'da hakim H.Y. alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Y.'nin polisleri tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber