Geri Dön

Şehir Plancısı Olacak 40 Kişi Aranıyor

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü kuran Çankaya Üniversitesi, bu yıl bölüme 40 öğrenci alacak.

Şehir Plancısı Olacak 40 Kişi Aranıyor

Son dönemde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları ile önemi ve popülerliği daha da artan şehir plancıları yetiştirmek için 2012 eğitim döneminde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü kuran Çankaya Üniversitesi, bu yıl bölüme 40 öğrenci alacak. Üniversite, yoğun ilgi gören bölüme kabul edilen öğrencilere hiçbir koşulda kesilmeyen burs sağlayacak. Bölüm toplumu, mekanı, çevreyi ve ekonomiyi etkileyen kamu ve özel sektör kararlarını biçimlendirmeyi hedefleyen uzmanlar yetiştirecek.

Vakıf üniversiteleri içinde bir ilk olarak Çankaya Üniversitesi tarafından kurulan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, öğrencilerine dört yıllık lisans eğitimi sunuyor. 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılan bölümün, kalkınma odaklı olarak tasarlanan programı Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında Bolonya Süreci kriterlerine uygun olarak hazırlandı.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin kentlerde yaşadığı Türkiye’de, son yıllarda imar ve şehirleşme alanlarında yapılan yasal değişikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması, TOKİ’nin çalışmaları, hız kazanan kentsel dönüşüm ve Kalkınma Ajansları’nın hizmet vermeye başlamasıyla daha fazla ihtiyaç duyulan şehir plancılarını yetiştirmeye başlayan üniversite, bu yıl 40 öğrenciyi bölüm için alacak.

5 öğrenciye yüzde 100 burs imkanı

İngilizce eğitim verilen bölüm için puana göre ilk 5 öğrenciye yüzde 100, 20 öğrenciye yüzde 50 ve 15 öğrenciye ise yüzde 25 burs imkanı sağlanacak. Ayrıca not ortalaması 3 olana yüzde 25, 3.5 olana yüzde 50 başarı bursu da verilecek.

Müfredatta düşünce tarihi de yer alıyor

Programda yer alan 55 dersin yüzde 20'si seçmeli derstir. Programın omurgasını oluşturan ve farklı planlama konularının uygulamasına yönelik yürütülen stüdyo derslerine ek olarak, kent ekonomisi, kent sosyolojisi, kentsel coğrafya, kent tarihi, düşünce tarihi, kentsel altyapı, ulaşım, topoğrafya, planlama teknikleri ve teorileri, yasal çerçeve, bilgi teknolojileri, teknik çizim ve araştırma yöntemleri gibi konularda teorik ve uygulamalı dersler de programda yer alıyor. Zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda yapılan yaz stajları da eğitimin bir parçası.

Şehir ve Bölge Planlama Nedir?

Yerleşmelerde mekansal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesine katkıda bulunmak için toplumu, mekanı, çevreyi ve ekonomiyi etkileyen kamu ve özel sektör kararlarını biçimlendirmeyi hedefleyen bir meslek alanıdır.

Şehir Plancısı Ne İş Yapar?

Yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek mekansal, sosyal, demografik, ekonomik ve teknik verilerle estetik, kültürel (tarihi-arkeolojik), doğal/ekolojik etmenleri birlikte değerlendirerek geleceğe yönelik amaç ve hedefleri koyar, uygulama araçlarını ve süreçlerini tanımlar, karar vericilere alternatif öneriler oluşturur ve bunların uygulanmasında rol alır.

Şehir Plancısı Nerelerde Çalışır?

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarının başlıca istihdam alanları şöyle: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, İller Bankası, İl Özel İdaresi, Enerji Bakanlığı, kalkınma ajansları ve belediyeler gibi kamu kuruluşları; UNESCO, Dünya Bankası ve UNDP gibi uluslararası kuruluşlar; planlama büroları; uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri firmaları ve gayrimenkul değerleme firmaları.

Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Künyesi

Puan türü MF-4

Kontenjan 40 öğrenci

Bursluluk oranı 5 Öğrenciye % 100 Burs

20 Öğrenciye % 50 Burs

15 Öğrenciye % 25 Burs

Eğitim dili İngilizce

Eğitim süresi 4 yıl

Fakültesi Mimarlık Fakültesi

Mezun ünvanı Şehir Plancısı

Bölüm iletişim adresleri Tel: 312 284 4500/139

Faks: 312 286 8203

E-mail: secils@cankaya.edu.tr

URL: http://crp.cankaya.edu.tr

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber