Geri Dön
Kültür SanatBütün bilinmeyenleriyle Yıldız Sarayı anlatılıyor

Bütün bilinmeyenleriyle Yıldız Sarayı anlatılıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “Yıldız Sarayı” kitabıOsmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine tanıklık eden sarayı tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar, mimarlık tarihi açısından irdeliyor.

Bütün bilinmeyenleriyle Yıldız Sarayı anlatılıyor

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, tarihçi akademisyen Prof. Dr. Vahdettin Engin ve sanat tarihçi akademisyen Dr. Ayşe Ersay Yüksel’in altı yılda hazırladığı kitapta Yıldız Sarayı, bütünlüklü bir şekilde, özellikle II. Abdülhamid döneminde olduğu biçimi referans alınarak anlatılıyor. Yapıların saray içindeki konumu, işlevi, genel hatları ile mimari ve süsleme özellikleri, dönemin önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylarıyla da ilişkilendirilerek tarihsel bağlamı içinde ele alınıyor. 

II.Abdülhamid ile özdeşleşen Yıldız Sarayı’nı mimari düzeni, işleyişi, yapıları ve avluları açısından bütünsel olarak işleyen eser, iki temel bölümden oluşuyor. Birinci Bölüm’de Yıldız Sarayı’nın II. Abdülhamid ile olan ilişkisi ve onun yönetiminde şekillenen yapısı anlatılıyor. İkinci Bölüm’de ise Yıldız Sarayı’nı oluşturan tüm iç ve dış yapılar inceleniyor. Bu bölümde Yıldız Sarayı Birinci Avlu, İkinci Avlu (Harem Avlusu), Dış Bahçe (Şale ve Merasim Daireleri, Malta Istabl-ı Âmire-i Hümâyûn), Yıldız Korusu, Yıldız Sarayı’nın Dış Yapıları başlıkları altında saray yapıları tanıtılıyor.

Yıldız Sarayı’nın ilk sayfalarında Osmanlı arşivinden belge ve çizimlere yer veriliyor. Yıldız Sarayı’nın gelişme ve büyüme süreçlerini tanıklayan çok sayıda çizim ve planlar günümüz Türkçesine aktarılıp özel lejantları oluşturularak yeniden düzenleniyor. Kitapta ayrıca ilk kez yayımlanan belgeler de bulunuyor. “Yıldız Sarayı Hava Gazı Planları, farklı dönemlerde çizilmiş, sarayın vaziyet planı olarak kullanılan planlar, Plan 1 ve 2 ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde (1925-1926) çizilmiş olan Rumeli Ciheti Haritaları’ndaki Yıldız Sarayı’nı içeren planlar” kullanılıyor. Arşivdeki II.Abdülhamid dönemi plan ve haritalarından hareketle şimdiye kadar Yıldız Sarayı’nda mevcut olduğu bilinen fakat yeri tespit edilemeyen, aynı zamanda mahiyeti bilinemeyen önemli saray yapıları ise yine ilk kez bu kitapta gün yüzüne çıkıyor.

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler