Vajinismus varoluşçu kişilik

Vajinismus sorununu dört ana model üzerinden formülize edebiliriz. Bu dört modelden biri de varoluşçu kişilik örüntüsüdür. Bu kişilik örüntüsüne sahip tepki veren vajinismus kadını aslında tedavisi çok iyi noktada ve ilişki yaşayabilecek durumda iken farklı sebepler ortaya çıkararak ilişkiyi öteler.

Burada bilinçaltı amaç eşinin davranışlarını vajinismus hastalığı üzerinden kontrol etme düşüncesinin sona erecek olmasıdır. Hatalı bir yol olup ilişkiye geçmeyi engeller.

Erkek hala eşinin vajinismus sorununun devam ettiğini düşünebilir. Oysa tedavi içinde gerekli çalışmalar başarı ile yapılmış ve kadın ilişkiye hazır durumdadır. kadın da sorunun devam ettiğinin düşünülmesinden mutludur. Çünkü elinin altında erkeği kontrol edeceği bir hastalık/oyuncak vardır.

Görüldüğü gibi vajinismus sadece bazı özel etiyolojik sebeplere değil kişilik örüntülerine de doğrudan bağlıdır.

www.drulusoy.com