Dini Bilgiler4 Büyük Melek Hangileridir, Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir? İslamda Dört Büyük Melek…

4 Büyük Melek Hangileridir, Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir? İslamda Dört Büyük Melek…

06.07.2024 - 00:47 | Son Güncellenme:

İslam inanışında Allah ve peygamberlerin yanı sıra büyük öneme sahip 4 büyük melek bulunmaktadır. Bu melekler, Allah tarafından görevlendirilirken her biri yine diğer kavramlar kadar kutsal kabul edilmekte, dualarda ve hadislerde yer almaktadırlar. 4 büyük melek hangileridir, görevleri ve özellikleri nelerdir? İslam’da dört büyük melek bulunmaktadır. Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

4 Büyük Melek Hangileridir, Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir İslamda Dört Büyük Melek…

Kutsal kitapların hepsinde 4 büyük meleğin ismi geçmektedir. 4 büyük melek olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail, İslam inanışında da büyük bir yeri vardır ve büyük öneme sahiptir.

4 Büyük Melek Hangileridir?

Dinlerin ortak özellikleri Allah inancının yanı sıra peygamberlere iman etmek ve kutsal kitap inanışları yer almaktadır. En önemli ortak özelliklerden bir tanesi de 4 büyük meleğe inanmak ve bu meleklere saygı duymaktır. 4 büyük melek ise Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail isimleri ile bilinen ve her birinin dünya ve ahirette görevleri olan kutsal varlıklardır.

Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Bütün meleklerin ortak özellikleri nurdan yaratılmış olmalarıdır. Bunların yanı sıra Allah'ın görevlendirdiği 4 büyük melek insan hayatını sona erdirme ve insan hayatının gidiş şeklini belirleme gibi özelliklere sahiptir. 4 büyük meleğin görevleri ve özellikleri ise şu şekildedir;

- Cebrail: Kuran ı Kerim'de adı geçen meleklerden bir tanesi olan Cebrail'in görevi peygamberlere Allah'ın emirlerini iletmektir. Vahiy yolu ile peygamberlere ulaşan Cebrail, 4 büyük melek içerisinde en üstün olandır. Cebrail'e meleklerin efendisi anlamını taşıyan “Seyyidül Melaike” de denir.

- Mikail: 4 büyük meleğin insan hayatı üzerinde ne etkili görevi olan Mikail doğa olaylarını idare etmekle görevlendirilmiştir. Doğa olayların yanı sıra insanların rızıklarını temin edebilmesi için bitkilerin yeşermesi ve meyvelerin oluşması gibi olayları Mikail gerçekleştirir.

- İsrafil: İsrafil meleğinin görevi kıyamet günüdedir. Kıyamet günü geldiğinde İsrafil Sur isimli alete bir kez üfleyecek ve dünya hayatı son bulacaktır. İkinci kez üflediğinde ise yeniden dirilme yaşanacak ve mahşer günü olarak ifade edilen zaman başlayacaktır.

- Azrail: Meleklerin içerisinde en önemli görev Azrail meleğinindir. Azrail, günü gelmiş olan canları almakta görevlendirilmiş melektir. Allah'ın emirleri ile insanların hayatını sonlandıran Azrail, kıyamet günü geldiğinde tüm varlıkların yine canını alacak ve en son olarak ise kendin yaşamına son verecektir.

İslam’da Dört Büyük Melek

İslam inanışında 4 büyük melek kutsal olarak kabul edilir. Kuran - ı Kerim'de de isimleri geçen dört büyük meleğe saygı duyulması Allah tarafından emredilir. Kuran'da çok sayıda surede Cebrail meleğinden bahsedilir. Cebrail'in yanı sıra İsrafil Kuran'da “Münadi (Çağırıcı)” olarak geçmektedir. Azrail ise Neml Suresi'nin 87. ayetinde, Mikail meleği ise Bakara Suresi'nin 98. ayetinde adı geçmektedir.