RamazanGünün Hadisi

Günün Hadisi

20.04.2020 - 15:40 | Son Güncellenme:

Hadis veya Hadis-i Şerif Hz. Peygamber'in sözleri, fiilleri, takrirleri (ashabının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar) ile ahlâki ve beşeri vasıflarından oluşan sünnetinin söz veya yazı ile ifade edilmiş şeklidir.

Günün Hadisi

 

Günün Hadisi: 23 Nisan 2020 Perşembe

Haberin Devamı

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi:

"Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!"

(Taberânt, el-mu'cemü'l-evsat, IV, 189)

Günün Hadisi: 24 Nisan 2020 Cuma

"İslam beş esas üzerine kurulmuştur; Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."

(Müslim, İman, 21)

Günün Hadisi: 25 Nisan 2020 Cumartesi

"Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı fark kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır."

(Nesâi, Sıyâm, 5)

Günün Hadisi: 26 Nisan 2020 Pazar

Haberin Devamı

"Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilali görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilali görmedikçe bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın)."

(Müslim, Sıyâm, 6)

Günün Hadisi: 27 Nisan 2020 Pazartesi

"Kim Allah'a inanarak ve karşılığı Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."

(Buhârî, Îmân, 28)

Günün Hadisi: 28 Nisan 2020 Salı

"Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir."

(Müslim, Tahâret, 16)

Günün Hadisi: 29 Nisan 2020 Çarşamba

"Oruç (sahibinin koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin.

(Buhârî, Savm, 2)

Günün Hadisi: 30 Nisan 2020 Perşembe

"Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur... Oruç sabrın yarısıdır."

(İbn Mâce, Sıyam, 44)

Günün Hadisi: 1 Mayıs 2020 Cuma

"Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur."

(Buhârî, Savm, 8)

Günün Hadisi: 2 Mayıs 2020 Cumartesi

"Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık (ve susuzluktur). Nice gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur."

Haberin Devamı

(İbn Mâce, Sıyâm, 21)

Günün Hadisi: 3 Mayıs 2020 Pazar

"Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse, orucunu tamamlasın. Zira onu ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir."

(Müslim, Sıyâm, 171)

Günün Hadisi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi

"Kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur."

(Müslim, Sıyâm, 204)

Günün Hadisi: 5 Mayıs 2020 Salı

"Oruçlu için biri iftar ettiğinde, diğeri ise Rabbiyle karşılaştığında olmak üzere iki sevinç zamanı vardır."

(Müslim, Sıyâm, 164)

Günün Hadisi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba

"Her iftar vaktinde Allah tarafından (Cehennemden) azat edilenler vardır ve bu (Ramazan'ın) her gecesinde böyledir."

(İbn Mâce, Sıyâm, 2)

Günün Hadisi: 7 Mayıs 2020 Perşembe

"Her kim bir oruçluya iftar verirse, kendisine onun sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez."

(Tirmizi, Savm, 82)

Günün Hadisi: 8 Mayıs 2020 Cuma

"Peygamber (s.a.s.) Efendimiz iftar açtığı zaman şöyle buyururdu: 'Susuzluk gitti, damarlar suya kavuştu. İnşallah orucun ecri de hasıl olmuştur."

Haberin Devamı

(Ebû Dâvûd, Sıyam, 22)

Günün Hadisi: 9 Mayıs 2020 Cumartesi

"İnsanlar (vakti girince) iftar etmekte acele ettikleri sürece hayır üzeredirler."

(Buhârî, Savm, 45)

Günün Hadisi: 10 Mayıs 2020 Pazar

"Resulullah (s.a.s.) akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç taze hurma ile şayet yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla açardı."

(Ebû Dâvûd, Sıyam, 21)

Günün Hadisi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi

"Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır."

(Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyâm, 45)

Günün Hadisi: 12 Mayıs 2020 Salı

Allah'ın Resulü (s.a.s.), kesin bir şekilde emretmeksizin insanları Ramazan geceleri namaz kılmaya teşvik eder ve şöyle buyururdu: "İnanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namazla ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."

(Nesâi, Sıyam, 39)

Günün Hadisi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba

Hz. Peygamber (s.a.s.), Ramazan'ın son on günü geldiğinde, ibadet hususunda gayretini daha da artırır, gecesini ihya eder ve ailesini de uyandırırdı.

Haberin Devamı

(Buhârî, Leyletü'l-Kadr, 5)

Günün Hadisi: 14 Mayıs 2020 Perşembe

"İnanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namaz kılarak ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."

(Müslim, Salatul-Müsafirin, 173)

Günün Hadisi: 15 Mayıs 2020 Cuma

Resulullah (s.a.s.) fıtır sadakasını, oruçluyu faydasız ve müstehcen söz ve fiiller(in vebalin)den temizleyici, fakirlere de yiyecek olmak üzere belirledi. Kim onu bayram namazından önce verirse, o kabul olunmuş bir zekattır. Kim de onu bayram namazından sonra verirse, o sadakalardan bir sadakadır.

(Ebu Davud, Zekat, 18)

Günün Hadisi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi

"Kadir gecesini (Ramazan'daki) son yedi (gece) içerisinde arayınız."

(Ebu Davud, Şehru Ramazan, 5)

Günün Hadisi: 17 Mayıs 2020 Pazar

"İtikafa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır."

(İbn Mâce, Sıyâm, 67)

Günün Hadisi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi

"Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır."

(Buhârî, Savm, 6)

Günün Hadisi: 19 Mayıs 2020 Salı

Hz. Aişe: "Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesi olduğunu bilirsem hangi duayı okumamı tavsiye edersin?" dedim, bana "Şöyle de!" buyurdu: "Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet."

(Tirmizi, Deavât, 84)

Günün Hadisi: 20 Mayıs 2020 Çarşamba

Hz. Peygamber (s.a.s.) fıtır sadakasının insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti.

(Buhârî, Zekat, 76)

Günün Hadisi: 21 Mayıs 2020 Perşembe

"Ramazan'ı yaşadığı halde günahlarını bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürünsün!"

(Tirmizî, Deavât, 100)

Günün Hadisi: 22 Mayıs 2020 Cuma

"Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan cennete girecektir. Kim de, o kapıdan girerse ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir."

(Tirmizi, Savm, 55)

Günün Hadisi: 23 Mayıs 2020 Cumartesi

"Ramazan orucundan sonra hangi oruç daha üstündür" diye sorulunca Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Ramazan'ı tazım için tutulan Şaban ayındaki oruç."  Sonra "hangi sadaka daha faziletlidir?" diye sorulunca, "Ramazan'da verilen sadakadır." buyurdu.

(Tirmizi, Zekat, 28)