Geri Dön

Felak Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Felak Suresi, iniş sırasına göre 20. Sırada, kitap sırasına göre de 113. Sırada yer almaktadır. Genellikle Nas Suresi ile birlikte okunan Felak Suresi’nin Medine döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Felak Suresi’nden önce nüzul olan sure Fil, sonra nüzul olan sure ise Nas olarak geçmektedir. Felak Suresi, toplamda 5 ayet-i kerime içeren, kısa bir suredir. Surenin ismi ilk ayette değinilen “sabah aydınlığı” kavramından gelmektedir. Felak Suresi, Nas ile birlikte muavvizeteyn olarak anılmaktadır. Yani sığınma sureleri olarak kabul edilmektedir.

Felak Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

 

Felak Suresi, müminlere Allah’a sığınmaları emri ile başlamaktadır. Bunun yanı sıra; zulümden, kin, öfke ve kıskançlık gibi kötü duygulardan da Allah’a sığınmalarını emretmektedir. Zammı Sureler arasında yer alan Felak Suresi, kendi içinde farklı faziletler içermektedir. Bu sureyi okuyan kişinin, kazalardan korunacağına ve şeytanın şerrinden de uzak kalacağına inanılmaktadır. Felak Suresi, İslam aleminin en sık okunan sureleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda surenin okunuşu, anlamı ve faziletleri hakkında da sıkça sorular sorulmaktadır. Aşağıdaki içeriklerde Felak Suresi ile ilgili tüm detaylara ulaşılabilmektedir.

Felak Suresi Türkçe Okunuşu

1. Kul e'uzü birabbilfelak

2. Minşerri ma halak

3. Ve min şerri ğasikın iza vekab

4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad

5. Ve min şerri hasidin iza hased

Felak Suresi Türkçe Anlamı

1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

2. Yarattığı şeylerin şerrinden,

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ,

5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Felak Suresi Tefsiri

“Sabah” diye çevirdiğimiz felak kelimesi “yarmak” anlamındaki felk masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, “yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat” şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca –Muhammed Esed’in de belirttiği gibi (III, 1324)– felak kelimesinin, “bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin ortaya çıkışı” şeklindeki tanımı (Tâcü’l-arûs, “flk” md.) dikkate alındığında “sabahın rabbi” deyimiyle “Allah’ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin ona sığınmasının, ‘hakikatin ardından koşmak’ ile eş anlamlı olduğuna” işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine, “cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi” gibi –bize göre isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir (meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).

Felak Suresi Fazileti

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKesîr, VIII, 550-553).

Felak Suresi Konusu

Sûrede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı videoABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için siyahi bir bebeğe süt içirdiği videosunu paylaştı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber