Geri Dön
Dini BilgilerEzan Okunurken Hangi Dua Edilir? Ezan Duası Okunuşu ve Meali

Ezan Okunurken Hangi Dua Edilir? Ezan Duası Okunuşu ve Meali

Ezan Müslümanları namaz kılmaya çağıran bir çağrıdır. Ezan okunurken dua etmek Peygamber Efendimiz Muhammed (sav) tarafından yapılmakta ve yapılması önerilmekteydi. Ezan okunurken hangi dua edilir? Ezan okunduktan sonra okunacak dualar hangileridir? Ezan okunması sırasında ve ezan okunması sonrasında okunacak dualar hangileridir? İşte ezan sırasında okunacak ve ezan sonrasında okunacak dualar.

Ezan Okunurken Hangi Dua Edilir? Ezan Duası Okunuşu ve Meali

 Peygamber Efendimiz Muhammed (sav) “Ezanı duyduğunuz zaman, müezzinin dediklerini siz de deyin” şeklinde buyurduğu Ömer (ra) tarafından nakledilen bir hadiste belirtilmiştir. Allah Rasulü Muhammed (sav) ezanı duyan kimsenin ezanda söylenilenleri aynen tekrar etmesini bildirmiş ve bu sırada “hayye ale’s-salâh ile hayye ale’l-felâh” bölümünde bu sözler yerine bütün güç ve kuvvet Allah’a aittir anlamına gelen “La havle ve kuvvete illa billah” denilmesini buyurmuştur.

Öneri:
Ayetel Kürsi


Ezan Okunurken Hangi Dua Edilir?

Sad İbn Ebi Vakkas (ra) tarafından rivayet edilen bir hadiste ise Muhammed (sav)’in: “Eşhedü en lâ ilâhe illâ’llâhü vahdehû lâ şerîke leh ve enne Muhammeden abduhû ve Rasûlüh. Radîytü billâhi Rabben ve bi Muhammed’in Rasûlen ve bi’l-İslâm’i dînen” duasının edilmesinin günahların bağışlanmasına vesile olacağını buyurduğunu bildirmiştir.

Ezan Duası Okunuşu:

(Eşhedü en lâ ilâhe illâ’llâhü vahdehû lâ şerîke leh ve enne Muhammeden abduhû ve Rasûlüh. Radîytü billâhi Rabben ve bi Muhammed’in Rasûlen ve bi’l-İslâm’i dînen.)

Ezan Duası Meali:

“Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına, O’nun tek olup, hiçbir ortağı bulunmadığına, Muhammed’in de O’nun kulu ve Elçisi olduğuna tanıklık ederim. Ben, Rab olarak Allah’ı, Peygamber olarak Muhammed (a.s)’i ve din olarak da İslâm’ı seçtim.”

Ezan Okunduktan Sonra Okunacak Dualar

Ezan okunmasının ardından vesile duasının okunması gerektiğini ve okuyan kişinin kıyamet gününde Resullullah (sav) şefaatinin Allah’ın izni ile helal olacağını Cabir (ra) bildirmiştir. Ezandan sonra: “Allah’ım. Ey bu eksiksiz olan çağrının, kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım. Muhammed’e fazileti ve vesileyi ver. Onu kendisine söz verdiğin övülmüş makama yükselt. Şüphe yoktur ki sen sözünden dönmezsin” duası okunur.

Ezan Duası Türkçe:

“Allâhümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l-kâimeh, âti Muhammeden el-vesîlete ve’l-fazîlete (ve’d-derecete’r-rafîah). Veb’ashü makâmen mahmûdeni’llezî va’adteh (İnneke lâtuhlifü’l-mîâd.)”

Ezan Duası Anlamı:

“Allah’ım! Ey şu eksiksiz çağrının ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti (ve yüksek dereceyi) ver! Onu kendine söz vermiş olduğun övülmüş makama yükselt (Şüphesiz sen verdiğin sözden dönmezsin).”