Geri Dön

Hz. İsa Kimdir? Kısaca Hz. İsa'nın Hayatı, Mucizeleri Ve Ölümü Hakkında Bilgiler

Hazreti İsa, İsrailoğullarına gönderilmiş olan peygamberlerin sonuncu olanıdır. En yüksek peygamberler içerisinde 4. sırada yer alır. Hz İsa kimdir, kısaca hayatı nasıldır, mucizeleri nelerdir, ölümü nasıl gerçekleşmiştir gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Hz. İsa Kimdir? Kısaca Hz. İsa'nın Hayatı, Mucizeleri Ve Ölümü Hakkında Bilgiler

Hazreti İsa peygamber, Yahya peygamber doğduktan sadece 6 altı ay sonra, Kudüs'te dünyaya gelmiş ve Kur'an'da ismi bildirilen ve hakkında detay olan peygamberler arasında yer alır. Hazreti İsa otuz yaşında peygamber olmuştur.

Hazreti İsa Kimdir?

Kudüs'te dünyaya gelen Hazreti İsa, İsraioloğullarına gönderilmiş son peygamberdir. Annesi Hazreti Meryem'dir. Hazreti Meryem ise Hazreti Davud'un soyundan gelir.

Kısaca Hazreti İsa'nın Hayatı

5 büyük peygamberden biri olan Hazreti İsa, Kudüs'te dünyaya gelmiştir. İslam kaynaklarına göre Hazreti İsa, Hazreti Meryem'in Allah'ın takdiri ile hamile kalmasından sonra doğmuştur. İsrailoğlu olarak bilinen kavme gönderilmiştir. Peygamberlik sıfatını 30 yaşında alan Hazreti İsa, İncil kitabının elçisidir. Hazreti İsa, henüz 33 yaşında iken diri biçimde göğe yükselmiştir.

Hazreti İsa'nın Mucizeleri

Her peygamberin olduğu gibi Hazreti İsa'nın da bazı mucizeleri bulunur. İslam kaynaklarının belirttiklerine göre Hazreti İsa'nın toplamda 9 mucizesi olduğu belirtilir. Bu mucizelerini etrafındaki havariler ile birlikte pek çok kişi görmüş ve şahit olmuştur.

Henüz beşikteyken konuşmaya başlamıştır.

Dört tane ölüyü dirilttiği için bir mucizesi de ölüleri diriltmesiydi.

Kör olanların sağlam görmelerini sağlardı.

Kavminin sakladıklarını ve yediklerinin yerlerini bilirdi.

Allah'a dua ettiğinde üzerinde etlerin olduğu sofralar indirirdi.

İstediğinde dua ederek o anda canının istediği yemekleri önünde bulurdu.

Yahudiler kendisinden uzak oldukları halde, onların sırlarına ve sakladıkları şeyler vakıf olurdu. Kendisinden bir şey saklanması mümkün olmazdı.

Çamurdan kuş yaparak canlanmasını sağlayabilirdi.

Uykudayken yanında olup bitenlerin tümünü bilirdi.

Hazreti İsa'nın Ölümü Hakkında Bilgiler

İslam kaynaklarında yer aldığı üzere Hazreti İsa, bedeni olarak ölmeden dünyadan kaldırılmıştır. Ancak vefat edip etmediği konusunda alimler iki kısımda değerlendirilir. Kimileri vefat ettikten sonra Allah'ın onu kendi katına çıkarttığını belirtirken, kimileri diri şekilde yükseltildiğini ifade ederler.

Hazreti İsa Nerelidir?

Hazreti Meryem'in oğlu olarak dünyaya gelen Hazreti İsa, bir peygamber olan Hazreti Davud'un neslinden gelir. Büyük peygamberler arasında bulunan Hazreti İsa, Kudüs'te dünyaya gelmiştir. Hazreti İsa, Hazreti Meryem'in mağaraya çekilmesinden sonra doğmuştur. Doğduğu topraklar şu anki Filistin ile İsrail toprakları denilen bölgedir.

Hazreti İsa Hangi Dinin Peygamberidir?

Hazreti İsa İncil kitabının elçisi olarak dünyaya gönderilmiştir. Peygamber olduğu dinin ismi ise Hristiyanlıktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber