Geri Dön

Kütübü Sitte Nedir? Kütübü Sitte Yazarları Ve Kitapların İsimleri Nelerdir?

Kütüb kelimesi, Arapça kitaplar anlamına gelir. Sitte ise ''Altı'' demektir. Kütübü sitte ulema tarafından güvenilir hadis kaynaklarının toplandığı altı kitaptan oluşur. Peygamber efendimizden rivayet edilen ve günümüze kadar ulaşan sahih hadisler, her Müslümanın faydalandığı en mühim kaynaklardan biridir. Kütübü Sitte nedir? Merak edenler için kütübü sitte yazarlarını ve kitaplarını derledik.

Kütübü Sitte Nedir? Kütübü Sitte Yazarları Ve Kitapların İsimleri Nelerdir?

Dinimizde ulumu'l hadis adıyla da bilinen hadis ilmi önemli bir yer tutar. Bu ilmin ehli olan alimler, bir hadisin sahih olup olmadığını çeşitli yöntemlerle araştırır. Araştırmalarının sonunda sadece doğruluğundan emin olduğu ve Kuran'ı Kerim ile çelişmeyen hadisleri nakleder. 

Kütübü Sitte Nedir? 

Kütübü sitte, altı yazar tarafından kaleme alınan, sahih hadislerin yer aldığı hadis kitaplarıdır. Ehl-i Sünnetin çoğunluğu sadece bu kitaplarda aktarılan rivayetleri kendisine referans alır. Kütübü Sitte'de peygamber efendimizin sözleri, yaptıkları, öğütleri ve uyarıları yer alır.

Hz. Muhammed, her hareketiyle çevresindeki insanlara örnek olmuş ve söylediği sözlerle insanlığa evrensel mesajlar vermiştir. Bu nedenle her Müslüman Kütübü Sitede yer alan hadisleri sık sık okumalı ve peygamber efendimizin hayatını örnek almalıdır. 

Kütübü Sitte Yazarları ve Kitaplarının İsimleri Nelerdir? 

 1- Müslim bin Haccac: El camiu’s sahih

 2- Muhammed el Buhari: El camiu's sahih

 3- Muhammad ibn Isa at Tirmizi: Sünen-i Tirmizi 

 4- Ali ibn Sinan el Nesai: Sünen-i Nesai 

 5- Ebu Davud es-Sicistâni: Sünen-i Ebu Davud 

 6- İbn Mâce el-Kazvînî: Sünen-i İbn Mace

Hadis Çeşitleri Nelerdir? 

1- Mürsel Hadis: 

Ulemanın çoğunluğu tarafından doğruluğundan şüphe edilmeyen, birden fazla hadis yazarının naklettiği hadislerdir. 

2- Sahih Hadis: 

Mürsel hadisler kadar olmasa da yine büyük çoğunluk tarafından doğru kabul edilen hadis türüdür. 

3- Kutsi Hadis: 

Söyleyenin Allah, nakledenin Hz. Muhammed olduğu hadislerdir. 

 4- Mevzu Hadis: 

 Hz. Muhammed'in söylemeyip kendisine isnat edilen hadislerdir. Mevzu hadisler kesin olmadıkları için genelde doğru kabul edilmez. Bu nedenle Kütübi Sitte'nin içerisinde yer almaz. 

Hadis Külliyatında Yer Alan Hadislerden Örnekler 

1- Bir zalimle yürüyen onun suç ortağı olmuş demektir. (Buhari) 

 2- İlim talebi her Müslüman için farzdır. (Ebu Davud) 

 3- Sabrederek kurtuluşu beklemek de ibadettir. (Müslim) 

 4- Yaratılmışlar hakkında uzun uzun tefekkür edin ancak yaratıcının zatı / sıfatı hakkında düşünmeyin. (Buhari)

 5- Helalin hesabı haramın da azabı var. (İbn Mace, Tirmizi)

 6- Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi, kadın, misk koku ve gözümün nuru namaz. (Nesai, Buhari) 

 7- Vaiz olarak ölüm yeter. (Müslim) 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber