Dini BilgilerTefsir Kitapları İsimleri Ve Yazarları: Ülkemizde Yazılan En Bilinen Tefsir Kitapları Nelerdir?

Tefsir Kitapları İsimleri Ve Yazarları: Ülkemizde Yazılan En Bilinen Tefsir Kitapları Nelerdir?

06.07.2024 - 00:47 | Son Güncellenme:

Tefsir, Kuran'ın surelerini ve ayetlerini detaylı bir şekilde açıklayan bir ilim dalıdır. Bu ilim dalında uzmanlaşmış kişilere ise müfessir denir. Müfessirler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Belli başlı kaidelere dayanarak surelerin açıklamasını yapan müfessirler çoğunluktadır. Bunun dışında Kuran'ı Kerim'in batıni ve şahsi olarak yorumlanmasına ise dirayet tefsiri adı verilir. Ülkemizde yazılan ve en çok okunan tefsir kitaplarının isimleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Tefsir Kitapları İsimleri Ve Yazarları: Ülkemizde Yazılan En Bilinen Tefsir Kitapları Nelerdir

Tıpkı hadis ve fıkıh ilimlerinde olduğu gibi tefsir ilminin de belli başlı usulleri vardır. Müfessirlerin bu usullere dayanarak kaleme aldığı tefsir kitapları Müslümanların ayetleri daha iyi anlamasını sağlar. Bu nedenle Müslümanlar hem meal hem de tefsir kitapları okuyarak ayetlerin anlamı ile birlikte açıklamasını da öğrenmelidir.

Tefsir Kitapları İsimleri ve Yazarları

1- Ebû Müslim - Tefsir Ebû Müslim İsfahânî
2- İbn ül Cevzi ve Ebul Ferec - Zâdü’l-mesîr fî ʿilmi’t-tefsîr
3- Ebü’l-Leys - Baḥrü’l-ʿulûm
4- İbn'ül Arabi - Tefsiri Kebir Tevilat
5- İbn Ebu Hatim - Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm
6- İbn Kayyim el-Cevziyye - Bedai‘u't-tefsir
7- Celaleddin Mahalli - Tefsir'ul-Celaleyn
8- Muhammed Tâhir - Et-Taḥrîr ve’t-tenvîr
9- Seyyid Kutup - Fî Ẓılâli’l-Ḳurʾân
10- Aişe Abdurrahman - et-Tefsîrü’l-beyânî li’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm
11- İmam-ı Kurtubi - El Camiu li-Ahkamil Kur'an
12- Fahreddin er-Razî - Mefâtîhu’l-Gayb
13- en-Nîsâbûrî - el-Vasîṭ fî tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-mecîd
14- Zeccac- Meʿâni’l-Ḳurʾân ve iʿrâbihî

Ülkemizde Yazılan ve En Bilinen Tefsir Kitapları Nelerdir?

1- Mevdudi - Tefhimu'l-Kuran
2- Elmalılı Hamdi Yazır - Hak Dini Kuran Dili
3- Bayraktar Bayraklı - Yeni Bir Anlayışın Işığında Kuran Tefsiri
4- Mehmet Okuyan - Kısa Surelerin Tefsiri
5- İsmail Hakkı Brsevi - Ruh'ul Beyan Tefsiri
6- M. Sait Şimşek - Hayat Kaynağı Kuran Tefsiri
7- Said Nursi - Risale-i Nur

Meal ile Tefsir Arasındaki Fark Nedir?

Meallerde, ayetlerin doğrudan sözlük anlamı verilir. Bu nedenle tefsirlere göre daha kısadır. Tefsir ise hem anlam hem de açıklama içerdiği için çok daha ayrıntılıdır. Mealler genelde tek kitap halinde yayımlanırken, tefsirler ciltlerce yazılır. Kuran'ı Kerim'i ilk defa okuyacakların önce meal sonra tefsir okumaları tavsiye edilir.

Kur'an Tefsiri Okumanın Faydaları Nelerdir?

Kuran'ı Kerimde tarihi birçok olay detaylı bir şekilde anlatılır. O olayların arkasındaki mesajı tam olarak anlayabilmek için mealin yanında tefsir okumak da gerekir. Kuran tefsirleri dinimizi daha iyi öğrenmemizi ve peygamberlerin hayatlarına dair ayrıntıları daha açık bir şekilde kavramamızı sağlar.