Ramazan Sofrasıİç baklalı gondol köfte tarifi

İç baklalı gondol köfte tarifi

15.05.2020 - 10:43 | Son Güncellenme:

Simfer ile günün Ramazan lezzetlerinde bugün: İç baklalı gondol köfte tarifi!

İç baklalı gondol köfte tarifi

(6 Ki­şi­lik)

Haberin Devamı

Mal­ze­me­ler:

600 gram da­na kıy­ma

1 adet yu­mur­ta

1 di­lim ba­yat ek­mek içi

1 adet so­ğan

Ya­rım ki­log­ram iç bak­la

3 dal ye­şil so­ğan

6-7 dal de­re­o­tu

2 ye­mek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı

Tuz, ka­ra­bi­ber

 

Ha­zır­la­nı­şı:

So­ğan­la­rı ren­de­le­yin. Kıy­ma, yu­mur­ta, ek­mek içi, so­ğan, tuz ve ka­ra­bi­ber ek­le­yip iyi­ce yo­ğu­run. Har­cı bu şekilde bir sü­re din­len­me­ye bı­ra­kın. İç bak­la­la­rı yı­ka­yıp ten­ce­re­ye alın. Üze­ri­ne kı­yıl­mış ye­şil so­ğan, de­re­o­tu, zeytin­ya­ğı, tuz ko­yup, az su ila­ve ede­rek yu­mu­şa­yın­ca­ya ka­dar pi­şi­rin. Köf­te­ler­den li­mon bü­yük­lü­ğün­de bezeler ko­pa­rıp, eli­ni­zi suy­la ıs­la­tıp, me­kik şek­li ve­rin. Fı­rın ka­bı­na yer­leş­ti­rin. 200 de­re­ce­de ısı­tıl­mış fı­rın­da 10 da­ki­ka pi­şi­rip çı­ka­rın. Or­ta­la­rı­na bak­la dol­du­rup, tek­rar 10 da­ki­ka sü­rey­le fı­rın­da bek­le­tip ser­vi­se ve­rin.