Ramazan SofrasıSebzeli kabak dolması tarifi

Sebzeli kabak dolması tarifi

14.05.2020 - 11:01 | Son Güncellenme:

Simfer’li Ramazan lezzetlerinde günün fırın yemeği: Sebzeli kabak dolması tarifi!

Sebzeli kabak dolması tarifi

(6 Ki­şi­lik)

Haberin Devamı

Mal­ze­meler:

8 adet iri ka­bak ve­ya Gi­rit ka­ba­ğı

200 gram ta­ze fa­sul­ye

1 adet ha­vuç

100 gram iç be­zel­ye

200 gram iç bak­la

1 de­met de­re­o­tu

Tuz, ka­ra­bi­ber

2 ye­mek ka­şı­ğı sı­vı yağ

 

Ha­zır­la­nı­şı:

Ka­bak­la­rın iç­le­ri­ni kü­çük bir ka­şık­la bo­şal­tın. Dış­la­rı­na çi­zik­ler atıp, tuz­lu kay­nar su­da 10 da­ki­ka bek­le­tin. Ha­vu­cu so­yun, uzun­la­ma­sı­na in­ce çu­buk­lar ha­lin­de ke­sin. Ta­ze fa­sul­ye­yi ayık­la­yıp 2’ye bö­lün. Tuz­lu kay­nar su­da 20 da­ki­ka haş­la­yın. Tuz­lu kay­nar su­da, 8 da­ki­ka iç bak­la­la­rı, 20 da­ki­ka ka­bak­la­rı kay­na­tıp çı­ka­rın. Dış ka­buk­la­rı­nı so­yun. Be­zel­ye­le­ri 10 da­ki­ka tuz­lu kay­nar su­da bı­ra­kın, sü­zün. Sı­vı ya­ğın içi­ne seb­ze­le­ri ka­tın, tuz ve ka­ra­bi­ber­le tat­lan­dı­rın. Ha­zır­la­dı­ğı­nız içi ka­bak­la­ra dol­du­run, 200 de­re­ce­de ısı­tıl­mış fı­rın­da 15 da­ki­ka pi­şi­rin. Üze­ri­ni de­re­o­tu yap­rak­la­rıy­la süs­le­yin.