Geri Dön
Surelerİnfitar Suresi Okunuşu ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

İnfitar Suresi Okunuşu ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

İnfitar suresi, Kur’an-ı Kerim’in 82. suresidir. Sure toplam 19 ayetten oluşmaktadır. İnfitar suresi hem mushaftaki sıralamada hemde iniş sırasına göre sıralamada seksen ikinci suredir. Sure Mekke döneminde inmiştir. İnfitar suresi, Tekvir suresinden sonra, Mutaffifin suresinden önce gelmektedir.

İnfitar Suresi Okunuşu ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

İnfitar yarılmak anlamı taşımaktadır. Surenin birinci ayetinde ki infitar kelimesinden adını almıştır. Surede göğün yarılmasından bahsedilmektedir. Sure “İnfetarat” ve “Münfatıra” isimleriyle de bilinmektedir. Hz. Muhammed kıyametle ilgili durumu anlamak isteyen kişilerin bu süreyi de okumasını istediği rivayet edilir.

 İnfitar suresi, kıyamet sırasında görülecek ve tanık olunacak dehşet verici olayları anlatmaktadır. Kıyametten dolayı evrendeki değişimlerden bahsedilmektedir. Öldükten sonra dirilmeye ve dirilince hesap gününün yakın olduğuna dikkat çekilmektedir. İtaat edenlerin ve inananların cennete, inkarcıların ve azgınların ise cehenneme gireceği belirtilmiştir. İnsanın Allah’a karşı sorumlulukları da yer alır. İnsanların yaptıkları her şeyin melekler tarafından kaydedildiğine değinilmiştir. Bu melekler insanların amellerini yazan Kiramen ve Katibin melekleridir. İnsanın aldanışı, pişmanlığı ve ikinci kez yaratılışı konularına da değinilmiştir.

İnfitar Suresi Türkçe Okunuşu

1.İzessemaunfetaret.
2.Ve izelkevakibun teseret.
3.Ve izelbiharu fucciret.
4.Ve izelkuburu bu'siret.
5.'Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.
6.Ya eyyuhel'insanu ma ğarreke birabbikelkeriymi.
7.Elleziy halekake fesevvake fe'adeleke.
8.Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.
9.Kella bel tukezzibune biddiyni.
10.Ve inne 'aleykum lehafizıyne.
11.Kiramen katibiyne.
12.Ya'lemune ma tef'alune.
13.İnnel'ebrare lefiy na'ıymin.
14.Ve innelfuccare lefiy cahıymin.
15.Yasleneha yevmeddiyni.
16.Ve ma hum 'anha biğaibiyne.
17.Ve ma edrake ma yevmuddiyni.
18.Summe ma edrake ma yevmuddiyni.
19.Yevme la temliku nefsun linefsin şey'en vel'emru yevmeizin lillahi.

İnfitar Suresi Türkçe Anlamı

1.Gök yarıldığı zaman,
2.Yıldızlar saçıldığı zaman,
3.Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman,
4.Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,
5.Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.
6, 7, 8.Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?
9.Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.
10, 11.Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır.
12.Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.
13.Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler.
14.Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler.
15.Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
16.Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.
17.Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?
18.Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?
19.O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.

İnfitar Suresi Konusu 

Sûrede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkâr kulların varacakları cennetle isyankâr kulların gideceği cehennem gibi konular yer almaktadır.

İnfitar Suresi Tefsiri

Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı ve kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvîr 81/1-6). Denizlerin birbirine katılmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür.Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı ve kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvîr 81/1-6). Denizlerin birbirine katılmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür.
 Bu âyetler hakkında, “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan çıkan lav kütlelerinin deniz sularını kaynatacağı, taşıracağı, hatta buharlaştıracağı” şeklinde de yorum yapılmıştır. 
 Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir. Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler