Geri Dön

Zekat kimlere verilir? Zekat ne zaman verilir?

İslamın beş şartı arasında yer alan Zekat vermek, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kişilerin yükümlü oldukları bir ibadettir. Zekat vermek için belirli bir süre olmadığı gibi kimlere verileceği de yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de bildirilmiştir. Peki Zekat kimlere verilir?

Zekat kimlere verilir? Zekat ne zaman verilir?

Zekat ibadeti islamın beş şartı arasında yer alan dinen zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen belirli ölçüde mala saihp olmayı gerektirir. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir. İslamın beş şartı şu şekildedir; Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek ve Hacca gitmek, İslamın bu beş şartı arasından Zekat vermek ve Hacca gitmek belirli ölçüde zengin olan insanlara farz kılınmıştır. Peki Zekat kimlere verilir?

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.

Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez.

Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir.

Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir. Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.

ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Müslüman olmayanlara,
e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber