Adil işe alım, işgücünün geleceği ve göçmen işçiler

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), gazeteciler ve öğrenciler arasında, günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen “İşgücü Göçü” konusunda Küresel Medya Yarışması düzenliyor.

Yarışma, göçmen işçilerin haklarını daha iyi savunmak amacıyla, işgücü göçü hakkında nitelikli haberciliği teşvik etmeyi hedefliyor.

5.si düzenlenen yarışmanın bu yılki temaları “Adil işe alım” ve “İşgücü göçünün geleceği”.

Peki, ILO neden böyle bir yarışmaya gerek duydu?

İşte gerekçeleri:

Yabancı düşmanlığı!

* Dünya genelinde göçmenler iş yerlerinde ve toplumlarında ön yargı, hoşgörüsüzlük ve yaftalamayla karşılaşıyor. Halk önünde olumsuz söylemler kötü muamele ve sömürüye yol açabiliyor, sosyal uyumu sarsabiliyor.

* Dengeli ve ahlaki habercilik, kalıp yargılar ve yanlış kanıların giderilmesinde, göçmen işçilerin hem geldikleri hem de vardıkları ülkelerde yaptıkları olumlu katkıların gün ışığına çıkarılmasında önemli rol oynayabiliyor.

* Göçmen işçilerin toplumlarına yaptıkları katkılar hakkında halkın farkındalığını yükseltecek biçimde adil ve dengeli haberciliğe adanmışlıklarını gösteren, göçmen işçilere karşı yanlış kanılar, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan habercileri seçmeyi hedefliyoruz.

* Yarışma, yakın zaman önce kabul edilen “Güvenli, Muntazam ve Düzenli Göç Hakkında Küresel Sözleşme”nin göçmen işçilerin çalışma koşullarını iyileştirme ve işgücü göçüne ilişkin yanlış kanıları değiştirme gibi hedeflerden bazılarına katkıda bulunuyor.

Müracaat tarihi

“Profesyonel” ya da “Öğrenci” kategorisinde yarışmaya katılacak eserlerin 31 Ekim 2019 ile 1 Kasım 2019 tarihleri arasında yayımlanmış olması gerekiyor.
Bu konuda hazırladığı haberi yayımlayacak yayın organı bulamayan öğrenci arkadaşlara biz yardımcı olmak isteriz.

Eser herhangi bir dilde olabilir; ancak yarışmaya başvururken, İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dilleri dışında, kendi dilinde ise bu üç dilden birinde tercümesinin eklenmesi gerekiyor.

Yarışma Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Equal Times (Eşitlik Çağı), Solidarity Centre (Dayanışma Merkezi), Asya Göçmen Forumu tarafından destekleniyor. Bu yılki yarışma AB tarafından finanse edilen “İşgücü Göçünün İşe Alım Çerçevesini Geliştirmeye Yönelik Küresel Eylem (REFRAME)” projesi ve SDC tarafından finanse edilen “Adil İşe Alım Entegre Programı Aşama-II (FAIR II)” tarafından düzenleniyor.

İş mücadelesi

Söz konusu yarışmanın bir amacı da işgücü göçünün geleceği!

Küreselleşme, artan eşitsizlikler, demografik değişimler, teknolojik ilerleme, standart dışı çalışma biçimleri, kayıt dışı ekonomide çalışanların çok sayıda olması, toplumsal cinsiyet eşitliği gereği, yaşam boyu öğrenme, üretken işlerin yaratılması dâhil olmak üzere, çalışma yaşamını biçimlendiren güncel ve gelecekteki trendler bağlamında, göçmen işçilerin insana yakışır işe erişme imkânları ve karşılaştıkları zorlukları ortaya koymak.

Göçmen trafiğinin, yabancı işgücünün ve bu konudaki sorunların en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olarak, umarız bu çok önemli konuya gereken ilgi gösterilir!

ILO bu yıl ayrıca sosyal adalet ve insana yakışır iş mücadelesinin 100. yılını kutluyor.

Kendilerini bu konuda verdikleri mücadele için de canı yürekten kutluyoruz...

Özetin özeti: Sorunu doğru tespit etmek yarı yarıya çözmek demektir. Bakalım bunu ne kadar başarabileceğiz...